bEeml; s'%*; 1410

 

    due$; nY c;re$ x;ilk Ak nY duej;; x;ilk `um e&e^ pqm sk;el inejr b;ir ez;| e#;nb;g;en \edr iti'ibi' n;cet ede% sn;tenr mn$; b %ux heY egl. s;/;r,t e&;erE \e# sn;tm. Eirk a*;is@ ebe y;\Y;r d, xrIr c;^; r;%;r jn* m;eZ ikzuidn inYimt p;t"m, kerizl. t;rpr itIYb;r prI=;r pr y%n j;nl A%n sb nmR;l t%n eqek a;r p;t"me, y;Y n; sn;tn. ikNtu e&;er \#;r a&*;s$; n hY in. e&;er e#E prpr aenkel; k;j \ek ker eyet hY. b;Eerr ege$r t;l; e%;l; z;edr drj; e%;l; @iY' emr j;nl; e%;l; if{j eqek du/m;z ebr ker r;%; $*;e jl et;l; Et*;id sb n;f;ltu k;j eser y%n d-;t b;x xu ker t%n irir `um &;e^. a;j iri ibz;n; eze enem a;setE sn;tn @minR' m*;@;m bel apt*;ixt Ak CzB;s edi%eY bll a;j men heCz idn$; d;, heb
iri h;Eet;l; mue@ aLp ehes bll ekn ? h#;_ et;m;r At CzB;s
a;j `um eqek e# due$; nY c;re$ x;ilk ede%iz.
tuim a;b;r Asb ibXb;s kr n;ik ?
a;eg krt;m n;. A%n kir.
m;en ?
d*;e%; itirx pYi]x bzr abi/ m;nuW aenk ef{x q;ek. Ak$u ibpbI kq;b;tR; bel. pegis& a*;egis& q;k;r ec; ker. edxduinY; ineY aenk Sbp$p ede% &;el;mNd &;bn;icNt; ker. t;rpr pitinYt e@Eil l;Eefr kel;kcilet Z; e%et e%et ciex epo-ez Akdm s;Ej heY y;Y. a;im\ et; A%n fi$R p;s sutr;'
iri ehes efel. h;set h;setE bll a;j ebx mue@ a;ez; ed%iz.
sn;tn ehes bll q;kbE et;. c;rx;ilk ede%iz n;             
    b;j;r y;eCz sn;tn. a;j Ak$u &;el;mNd b;j;r kreb. emeY belez icekn ed;ep-Y;ij %;eb. t;E aLp icekn a;net heb. iri belez Eilx &;p; %;eb. ebx b Eilexr epi$ %;ink$; a;net sn;tenr EeCz izl ijer b;$; ideY c;r; m;ezr $*;l$*;el eZ;l %;\Y;r. pridn aifs efrt surijetr se^ gIng;e@RnA icilicekn ideY itnepg r;m e%eY ep$$; Zuel egez. luj em;x;n i#k nY. b;$ &u$&u$ &$&$ Ak$u heCz. a;j t;E c;r;m;ezr h;Lk; eZ;l e%elE &;el; eh;t. y;k eg emeYbeYr a;bd;rE ixer;/;yR. gOOeh su% n; q;kel jIben ek;q;\ x;iNt enE cix $pk;en; sn;tn AE sn;tnI jIbnebd &;el;E #;\er ineYez.
em;er m;q;Y epo-zetE li{r e&;l; bll k;ku a;pn;r j;m;$; epeY egiz. r;Y k;kur se^ cel igeyizl.
sn;tn %uixet ehes efll. y;k p;\Y; egez t;hel. b ipY izl j;m;$;.
e&;l; k;per &-;j i#k kret kret bll k;ku b;j;r ker efr;r smY ineY y;ebn.
kidn a;eg\ sb;E d;d; @;ket;. a;jk;l @;ek k;ku. Arpr ik ej#u sn;tn in"Xb;s efel bel ineY y;b.
sn;tn h-;$ez. h-;$et h-;$et &;bez sbuj $;Ep j;m;$; prel A%en; bYs kem y;Y. bYs km &;bn;$;E mnek ebx ef{x ker edY. bue; het ek a;r c;Y. culd-;i A%en; k;el; a;ez. f;jl;im emer eg-;f$; f;ltu epek y;eCz
h;r;en; ipY j;m; ifer p;\Y;r sus'b;d s;t sk;elE en sn;tn c;^; hey egl. AekE bel eb;/hY c;rx;ilekr l;k.
aLp ikzu sbij ekn;r a;ez. sbijel; iken m;zm;'es y;eb. p$l k-;c;l'k; g;jr k*;pisk;m $m*;e$; el$usp;t; iken Ak$u kume;r e%-;j kret kret &;el; kume; ec;e% pe egl. ebx pu dup;ex sbuejr a;&; iZilk ed\Y; kume;. sn;tn d;m ij+;s; kerE p-;cex; kume; k;$et bll. \jn kr; kume;$; seb b*;eg peez t%nE p;ex d-;;en; Akjn d-;t i%-iceY bll AEsb b;bur;E et;edr m;q;$; e%l. belE m;nuW$; s$;n cel egl.
sn;tn ifj. kume; ibet; h;sez. h;set h;set bll bue; %ec egez.
%ec egez ibib ker sn;tn bll ik b*;p;r ?
a;pin ek;n\ drd;m n; kerE p-;cex; kume; c;Eeln.
et;
bue; aenk=, /er `*;n`*;n kerizl p-;cex; itn $;k;Y idet.
et;
a;im blizl;m d;du itn$;k;Y heb n;. s;e itn$;k; idn. bue; r;ij nY.     
sit*E sn;tn an*idn drd;m ker. a;j b b sb a;Ee$m ekn;r icNt;Y p;it kume;r b*;p;er Ak$u i!el izl. fel ebf;ltu bue;r d-;t i%-c;in hjm kret hl.
p-;cex; kume;r jn* sn;tn Ak$; p-;c $;k;r keYn idl. ezel$; s;e itn$;k; d;m ere% ed$;k; efrt idl.
c;r$;k;r kume; Zg;r Zkm;iret s;e itn$;k;Y jue$ egl.
jY c;rx;ilekr jY
m;isr Zuiet k-;#;il kl;r n/r em;c;$; ede% sn;tn qmek d-;;l. em;c; ile$ enE. sbijr ile$ b;ik a;ez /u e!-seli@s if'g;r. a;h; ik imi n;m. AekE bel er;m*;iN$k E'ilx. iri e!-s pzNd ker. ikNtu sn;tenr mn A%n em;c;Y mejez. r;;r emeY$; duidenr is Al ineYez. t;E ed;$;n;Y sn;tn enb ik enb n; menr me/* %;mc; %;mic. exeW a;; yI &gb;n qI m;seki$Y;sRek men men Akb;r e@ek m;isr em;c;r k;ez cel egl sn;tn.
m;is dr h-;kl p-;c $;k;.
sn;tn z$;k; c;Eel\ ikneb. tbu kume;r Z; %;\Y; ai&+t; eqek inzkE a&*;s bex bll c;r$;k; n;\ m;is.
n;er b;p. c;r$;k; ideY et; ikenE Aeniz. m;is m;e;Y;ir k;Yd;y `uer d-;;l.
sn;tn men men h;sez. AE sb g-;ger m;isel;\ iden iden ebx b;i,j*$; ix%ez. ibXb;Y,. eg;b;l i&elj. @bil 
i$ \. h;\Y; bmu%I. t;r ez-;Y;etE piriShit dӳt bdel y;eCz. idenr s;eq s;eq inejek bdel n; inel tuim b;itl. h-*; m;is sit*E et; et;m;edr\ Ab;r Ak$u c;l;kctur het heb. a;r ktk;l #keb bl. b;bur; ey bE c;l;k.
   exW pyRNt s;ec;r$;k;Y rf; hl. p-;c$;k;r Ak$; en;$ AigeY idl sn;tn. m;is efrt edeb p;x pYs;. ikNtu m;is idl Ak$; p-;c$;k;r keYn. h;Yer a;m;r k;n; m;is. p;-c $;k;r keYn p;x pYs;r zdebex m;isek @uibeY sn;tenr h;et e# Al. sn;tn eb;. ik kreb n; kreb &;bez. cup ker cel egelE et; hY. eb;k;m;is k;n;m;is mk eg. ikNtu n; sn;tn ey a;j c;rx;ilk ede%ez. cel y;Y ik ker. smSt i/; Ak muhUetR eZe efel sn;tn bll m;is em;c; r;;r etlmxl;r d;m ik if{
ekn er b;p ? m;is d-;et nis* `Wet`Wet  bll.
sn;tn mucik ehes bll tuim ey p-;c$;k;r keYn idel.
a-*; m;is k-ikeY #l kE edi% keYn$; eL$p;eL$ ede% ineY $-*;ekr qil ebr ker m;is Ab;r p;x pYs;r Ak$; a;/uil sn;tenr h;et /ireY bll em;c;$; &;el; heb. \$; a;m;r inejr jimr em;c;. Ak %ui n;rek;l ineY y;s b;p. bm;ek blib n;rek;l ek;; ideY r-;/et
sn;tn h;sl. mue% ikNtu bll n;. men men ib ib krl teb ey Ak$u a;eg blel \$; tuim c;r$;k; ideY iken Aenez; q*; Yu m;is eg;a*;eh@
sn;tn h;set h;set m;isek eze AigeY cll. a;j b;j;r kret ebx mj; l;gez. int*idenr eqek Akdm an*rkm sb ai&+t;Y b;j;r kr;$; mj;d;r heY #ez.
iq icY;sR fr ef;r x;ilk.
x;ilk p;i%r E'r;ij$; sn;tn j;en n;
   A b;j;er wbkueN#r m;ezr b Et. y%n ey m;z ibi ker es$;E esr;. t;j;. \jn\ p;K;. wbkuN# a;j Zui &er Eilx s;ijeY ere%ez. jelr Bl xs* a;h; kibr kLpn;r ik m;/uyR. rp;il ckcek Eilxel; iZilk m;rez. sn;tn kdm kdm p; efel AigeY egl.
   %ub b nY. m;Z;ir s;Eejr sb Eilx. a;$ex; eqek ed ekijr me/* heb. sn;tn Ak$; b Eilx inl exY;r ker. ge d;m pl Akex; kui $;k;. wbkuN# du&;egr m;z p;si$ek &er Ak&;g AigeY idl pqm p;exr &del;ekr qilet. sn;tn inejr$; enb;r jn* pStut. ikNtu wbkuN# a;$ek egl an* Ak ecn; %eerr se^ kq;Y. c;rp;ex pcur %er. g;eY mi e%eY pez sb;E. i& e#el cel eyet p;relE b-;c;. &del;k a;r aep=; n; ker sn;tenr h;et inejr Akex; kui $;k;$; g-uej ideY bll d;d; a;im y;iCz. t;; a;ez. a;pin d;m$; Ak$u ideY edebn.
   wbkuN# t%n\ kq;Y b*St. ecn; %er. e%jur krez. sn;tn ibge y;eCz. tbu w/yR* /er ere%ez. b;j;r&itR b*;g dup;eYr &-;ej ere% $;k;r jn* peke$ h;t idet y;eb t;r a;eg inejr h;et /r; &del;ekr $;k;$; ede% sn;tn &ek egl. \m; Aik k; Akex; kui ek;q;Y ? sn;tn  ec;% muez inl. Z;ps; ed%ez n; et; ? n; Akdm i#k. A$; et; Akex; $;k;r en;$ nY. p-;cex; $;k;r en;$ ikNtu aibkl Akex; $;k; men heCz. se^ Ak$; l;l kui $;k;. &del;k in`R;_ &ul kerez. t;;e;Y Akex; $;k;r en;e$r bdel p-;cex; $;k; ideY ideYez. A%n p;Y ? sn;tn a;k;xp;t;l &;bez. g&Ir /eNd pe egez. a;Cz; ege; be$. &del;k et; k;$; `uir mt e cel egl. /reb ek;q;y ? b;j;er i&\ aenk. mu%$;\ ecn; nY. h#;_ ed%el icnet p;reb ? sn;tn A%n eyn r-d*;r iq'k;r
wbkuN# %er s;mel p;n icbuen; h;is j; ker bll bd; d*;n. a;pn;ek aenk=, a;$ek ere%iz.
sn;tn p-;cex; $;k;r en;$$; bukpeke$ s;b/;en c;l;n ker idl. t;rpr inejr pek$ eqek kke due$; Akex; $;k; \ Ak$; p;x $;k;r en;$ ebr ker AigeY idl wbkueN#r h;et. 
wbkuN# dx $;k; efrt ideY bll eboider blebn epi$guel; &;p; kret. aLp i@m a;ez. Sb;d &;el; heb.
sn;tn ehes i& e&e^ ebireY Al. p-;cex; $;k;r &Ut$; t%n\ &r ker a;ez. ik kreb s;tp-;c &;bez. b;j;r a;r kr;r enE. /u aLp icekn en\Y;r a;ez. mi,r ed;k;enr icekn$; esidn &;el; edYin. a;j eg;p;l n;sR;irr p;exr ezel$;r eqek inel hy. p;YE bel k;ku Akb;r ineY ed%un. &;el; ijins heb.
   sn;tn eg;p;l n;sR;irr idekE AigeY cll. eyet eyet &;bez a;j Ak$; ntun ek;n\ g;ezr c;r; ineY egel hY. idn$; et; ekmn an*rkm eyet eyet h#;_ s;menr i&er Ak iclet er;dduer iZilk emer egl &del;ekr mu%. &del;k bu heY e!-s iknez. sn;tenr\ ile$ izl e!-s. ikneb ik ikneb n; &;bez. iknet egelE et; ed%; heY y;eb. ed%; helE et;. /us a;j e!-s n;E b; iknel;. iriek Ak$; l emer idelE heb.
   sn;tn inejek i&er me/* luikeY efll. jn;re,* sn;tn inib hl. buk peke$ p-;cex; $;k;. yid\ Ak$u a;eg sn;tn em;c; iknet igeY m;isr &ul ker edY; p-;c$;k; eSbCz;Y an;ibl d;rt;Y h;set h;set ir$;nR ideYez. t;E bel A%n p-;cex; $;k; ik efrt edY; y;Y p-;c a;r p-;cex; ik Ak eh;l ?
   eg;p;l n;sR;iret i& enE. s;men s;j;en; s;ir s;ir $b. $eb fuelr c;r;. felr c;r;. l'k;r c;r;. ez;| Ak$; b;h;ir $eb hludjb; h;sez. p;exr sUyRmu%I$; h;\Y;Y dulez. sn;tn AigeY y;eCz n;sR;irr idek. h#;_ ed%et epl n;sR;irr s;men itne$ x;ilk. sn;tn qmek d-;;l. itne$ ekn ? a;erk$; ek;q;Y ? a;j sk;l et; E heYizl c;rx;ilk ede%. t;E et; sb ikzu ekmn an*rkm `e$ y;eCz.
itne$ x;ilk menr sue% iti'ibi' l;f;eCz. ikicrimicr krez. %unsui$et ebj;Y mxl. sn;tn ctuqR$;ek %-ujez. a-;itp;it ker %-ujez. ctuqR$;ek n; ed%; abi/ sn;tn SbiSt p;eCz n;.

kibt; " nIerNd[n;q cbtIRr kibt;Cz gLp " ;qR ideb*Ndu p;ilt 
p[bN/ "  kelj iS$[$ kif h;s \ a;mr; aimt;& d;xPt p[bN/ " l;itn a;emirk;r ez;$ gLp x;iNt a;c;yR 
gLp " ibpnk b;i hWR d  p[bN/ " &;l el%;r a&;b edb;ixs beNd*;p;/*;Y 

|terms of use | privacy statement |for advertiser| viswayan.com2002-03,All Rights Reserved