bEeml; s'%*; 1410

 

   duidn a;egE p*;n ker ere%izl irY;. kUNtl A%n $*uer k;ejr a&;eb g;i @;E&;r p;Y s;r;=nE bes q;ek. sutr;' k;ebrI a;r g;Y]Iek ineY xp;sR $p y;eb $uk$;k ekn;k;$; ker \perE \h k*;lk;$; ereSt;r;Y l; e%eY a;r\ ikzu e`;r;`uir ker kif e%eY ifer a;set heb itne$ s;e itne$r me/* exoi&k ul eqek efr;r a;eg. Align er;e@ \E m*l$; h\Y;r pr kuNtelr se^ ebireY es a;r exoi&k Akidn `uer Ael\ \r; A%n\ y;Yin. k;ebrI a;r g;Y]I bYes t;r eceY b hel\ m;s dueYk a;eg AE btel Aes y;edr se^ ebix aNtr^t; hY irY;r t;edr pqemE a;ez \r;. pirceYr prprE k;ebrI egotmedr f*;e$ Akidn i@n;er enmt izl t;edr kuNtl ifrel Akidn p;L$; edb;r kq; &;bet heb t;edr\ a;x; kr; y;Y g;Y]I\ @;keb Akidn. asuibe/ hl bzr itenk a;eg esirb;l e$;ek Sb;mI edbbt h#;_ m;r; y;b;r pr Ak$u cupc;p hey egez g;Y]I el;kjenr se^ eml;emx;Y \ a;l;p a;cre, a;eg yt$; Sbt"SfUtR izl A%n a;r t; enE ekmn Ak$; b;e/;b;e/; &;b eyn \ek a;$ek r;e% sbsmY.
irY; Asb enez k;ebrIrE k;ez. em;$;mui$ bO;Nt j;ineY belizl a;h; kt a;r bYs \r a;m;r k;sem$ belE j;in A%n\ cix eper;Yin. AE bYes ;mIr q;k; n; q;k;$;  Ak$; ibr;$ i@f;erNs Aen edY. min$;ir pbelm enE in"s^ et; l;egdue$; ezelemeY q;kel\ Sb;mIr a&;b buZetE p;er;.
k;ebrIr kq;r ikzu bueZ Ab' b;ik$; n; bueZ cupc;p heY igeYizl irY;. AE bYes ;mI h#;_ cel egel\ in"s^t; eb;/ kr; z;;\ Ir men kI kI a&;b het p;er &;bet igeY e%E h;ireY efelizl es.
esidn kq;met; Ag;er;$; n;g;d c;rtl; eqek nIec enem Aesizl \r;. a;eg irY; t;rpr k;ebrI \ g;Y]I. AkE `err Aidk \idek q;k;. drk;er Aek an*ek e@ek inet asuib/; hY n;. @;E&;r p[dIp aep=; krez g;I ineY. \edr idek t;ikeY irY;r men hl g;Y]I eyn esejez Ak$u. aNtt an*;n* idenr tuln;Y rIitmt pirp;i$ l;gez \ek. \ek Ak$; kmipemN$ j;n;eb ik n; e&eb\ inejek inrSt krl irY; &;bl es$; g;Y]Ir ;&;ibkt; e&e idet p;er.
kmipemN$$; k;ebrIE idl g;Y]Iek nY irY;ek. k;z;k;iz Aes bll et;m;ek y; l;gez n; Aekb;erE XbyR r;E. irY; apSt. bll et;m;r a;b;r ebix ebix a;eg inejek g;Y]Iek d*;e%; t;rpr a;m;ek eb;el;. h;etr Ex;r;Y @;E&;rek @;kl irY;. t;rpr ehes bll q*; E sb;E an $;Em.
ek;$R EY;e@Rr ey%;en \r; d-;ieY t;r aLp dUer Ak ej;; x;ilk h-;i$ h-i$ ker Aeg;iCzl g;ir henRr xe e egl. esidek t;ikeY k;ebrI bll ej;; x;ilk ed%; %ub pY;. inxcY a;j l;$;
k;ebrI kq; exW kr;r a;egE e%;l; eg$ ideY p;Y ebper;Y; &i^et !uek Al Ak$; a*;mb;s;@;r. aibXb;s* hel\ k;ebrI icnet p;rl A$; t;edrE g;i`N$; duE a;eg AE g;ietE aifs igeYizl egotm inejedr f*;e$r b*;lkinet d-;ieY \pr idek t;ikeY \r h;tn;; l=* kerizl k;ebrI. ikN AE asmeY g;i$; h#;_ ifer Al ekn
@;E&;r sux;Nt p;ikR' eSps pyRNt egl n;. k;ebrIek d-;ieY q;ket ede% \E%;enE ebk kWl Ab' dӳt enem Aes bll eboid s;ehebr %ub xrIr %;r;p. aifesr el;ekr; @l*;s n;isR'eh;em ineY egez. a;m;ek bll a;pn;ek A=uin %br idet.
itnjenE nl kq;el;. `$n;$; eyehtu k;ebrIr ;mI egotmek ineY sutr;' a;tit mue% k;ebrIE ije+s krl
tuim igeYizel n;isR'eh;em ?
h-*; eboid
+;n izl ?
ibmWR mue% m;q; n;l sux;Nt y;r aqR n;. inejr ec;er besE a+;n heY peizeln. t;r a;eg bim kern. h;sp;t;el Enesni$& ekY;r n; ek;q;Y
sux;Nt kq; exW kr;r a;egE k;ebrI bll cel; a;im y;iCz. t;rpr s^Iedr idek t;ikeY bll ںnel et; ? a;im y;iCz.
irY; ije+s krl \r ik h;$R Ek izl ?
j;in n;.
g;Y]I bll esirb;l\ het p;er. edbbtr AE rkm isMp$m izl. k;r%;n;Y igeyizl h#;_ m;q; `uer y;Y `;met q;ek eniz pe y;b;r a;eg \Y;kR;rr; /er efel. @;;r a*;e$ kr;r a;egE ek;m; heY igeyizl. a;r +;n eferin AE muhUuetRr duiXcNt;r me/* edbd ik &;eb m;r; y;Y t; ex;nb;r a;gh izl n; k;ebrIr. Ak$u ibrE hl es. t;rpr irY;ek bll tuim t;hel g;Y]Iek ineY cel y;\. a;m;r abSh; et; nel. a;im cel y;iCz. AE abSh;Y ek;q;\ y;\Y; y;Y n;ik. irY; bll tuim Aeg;\. a;mr;\ n;isR'eh;em y;b dӳt g;iet e# s;menr idek t;ikeY q;kl k;ebrI. dOi$; sjl \ bdUr b*. e`;err me/* Ak$; anu&Uitet ezeY y;eCz m;q;.
ikzu Ak$; heYez Ab' es$; ibpdjnk\ Asb buZel\ es$; ey t;r ;mIek ineY t; buZet p;rez n; i#k.
sux;Nt\ e#ez. eL$; idek drj;r h*;el ecep g;Y]I h#;_ bll Ak; ey\ n; k;ebrI. a;im\ a;siz et;m;r se^ g;i$; b*;k ker a;egr met;E b*St &;eb ebirey egl sux;Nt.
ebx iSpe@E y;iCzl g;i$; tbu sux;Ntek a;r\ Ak$u iSp@ b;;en;r kq; bleb ikn; &;bet igeY k;ebrI &;bl f*;$ eqek ebb;r a;eg xip' ml A y;eb bel se^ ikzu $;k; ineYizl ikN pirbitRt piriShitet ik b*; eqek a;r ikzu tuel ineY y;\Y; ic_ ht t;rperE men hl `$n;$; `e$ez aifes es%;n eqek ineY egez n;isR'eh;em Eitme/* y; y; drk;r t;r b*bSh; inXcYE aifsE kerez per\ kreb. egotm et ;aifs eqek a*;kcuY;l iheseb emi@k*;l Aepic;r p;Y. sutr;' $;k;r kq; A%nE n; &;bel\ cleb. t;hel\ e/-;Y;e$ l;gez. ktidenr /;K; ik; A$;E exW /;K; ik n; egotm ik b;i ifreb b; ifrel\ kI &;eb ifreb Asb k;ebrI kI ker j;neb bSt A%n\ es r;St;Y n;isR'eh;em epo-ez kI ed%eb t;\ et; j;en n;. yid Amn hY ey y; &;bizl t; a;r &;bet n; eper k;ebrI &;bl YI A%n kelej t;ek ik A%nE %br$; ed\Y; drk;r ? AE ibpyReY ezel z;; a;r k;ek a-;ke /reb es
xrIer h#;_ k-;puin a;s;Y inejek s;ml;et h;et /r; m;l$; ec;e% ecep /rl k;ebrI. bN/uek k-;det ede% b*St hl g;Y]I. \r ipe# Ak$; h;t ere% bll A%nE k;;r ik a;ez x h kI heYez n; ejen k;;k;i$ kr; i#k nY.
aw/yR &i^et m;q; n;l k;ebrI Ab' esE&;ebE bll yid ikzu hY.
hel a;r kI kr; y;eb ;&;ibekr eceY Ak$u an*rkm gl;Y bll g;Y]I a;im ikzu kret eperizl;m. 
anuey;g a;e;x ai&m;n sbE eyn Akse^ ger idl g;Y]I. t;rper Ak$u eqem bll tbu &;l aifs heYez se^ se^ emi@k*;l a*;e$nx;n\ epeYez. aenk smY a*;kxn inet inet er;gI exW heY y;Y.
k;ebrIr h#;_ men hl g;Y]Ir &;W; \ bl;r /r,$; eyn ekmn ekmn eyn \ /erE ineYez egotm a;r b-;ceb n;. i#k buZet p;rez n; \ apY; ik n; \ek se^ en\Y; i#k hl ik n;. g;Y]I abx* inejE e# peizl g;iet t%n Asb kq; men hY in. A%n h;\Y;Y xrIr$; ki#n ker g;ir j;nl;r b;Eer t;ikeY q;kl k;ebrI. t%nE men hl g;Y]I egotemr mOtu* c;Eez n;.
ikN ek;n k;re, yid esrkm ikzu `e$. egotm a;r b;i ifrl n; piriShitet ib/b; hl k;ebrI t;hel es a%uix heb n;.
\r; epo-ez egl.
n;isR'eh;emr ech;r; ede% men hY n; etmn ek;n a`$n `e$ez y;r ekeNd a;ez egotm. At=e,r n;n; a;x;r me/*. k;ebrI e&ebizl epo-ezE ed%et p;eb \r aifesr el;kjnek ;&;ibk k;re,E t;r; _k. @l*;es Ar p/;n pebxpeqr s;men eqem esrkm k;ek ed%et n; epeY iciNtt hb;r se^ se^ Ak$u a;SbSt hl k;ebrI. ecn;ex;n; ek aep=;Y n; q;k;r aqR AE muetR egjnk ikzu enE. t; hel\ egotm At$; asuSh Enesni$& ekY;r Eine$ ere%ez aqc t;ek Ak; efel skel cel y;eb Amn hYn;. \r; et; j;enE @;E&;r sux;Nt a;net egez k;ebrIek. i#k t%n g;i eqek enem a;exp;ex t;k;et @;Een k*;iN$enr idk eqek ey yubki$ AigeY Al k;ebrI t;ek ecen. egotemr i@p;$RemeN$r edbxr b;iet\ Aesez keYkb;r. edbxr ik'b; ikzu blb;r a;eg eg;ir /ren g;Y]I ije+s krl A%;en a;EisE $; ek;n ef;er ?
ainCz;seB\ k;ebrI bll kI ker j;nb
k*;lk;$; hsip$;l hel a;imE icineY ineY eyet p;rt;m. $;n; a;$idn duebl; y;t;Y;t keriz.
j;in edbd izl \%;en.
ek;m;Y izl. p*;r;iliss heY igeYizl r;E$ s;Ee@. esE abSh;etE  iner;lij$ bll ikink*;l aenk Empӳ& kerez Enesni$& eqek ekiben ideY idl. eyidn idl t;r perr idnE h;sp;t;l eqek ef;n egl b;iet t;;t;i cel a;set bll. ezelemeYek se^ ineY igeY edi% a;egE sb exW. g;Y]I eyn ifer igeYizl esE iden esE mytRi$etE. eqem ntun ker in"Xb;s ineY bll mer y;b;r %br$; Ar; mu% fue$ edY n; bueZ inet hY. 
g;Y]I ipj asNtu hel\ inejek s'yt ker inl k;ebrI. s;men d-;ieY a;ez edbxr &;bl \r s;men Ar eceY aiStkr ikzu bl; i#k heb n;. ikN g;Y]I ik buZet p;rez n; AE muetR kI &IW, duiXcNt;r me/* a;ez t;r bN/u k;ebrI \r s;men edbder mOtu*r `$n; b,R,; kr;r aqR a;r\ Aki$ icNt; sek ed\Y;.
k;ebrI ik \ek cel eyet bleb ?    
n; es$; i#k heb n;.
`$n;ek a;r a;ml idet c;El n; k;ebrI. ikzu$; _k gl;Y edbxrek ije+s krl kI blebn a;m;ek ?
icNt; krebn n; eboid. edbxr bll frcuen$il @;;r d;s t%n izeln A%;en \Y;n af id eb$ En k*;lk;$;. inE ed%ezn. due$; n;g;d ebenr is i$ *;n heb t;rpr eb;Z; y;eb. bleln in.
W_ n;&R;s an*mnt;r me/* g;Y]Ir h;t$;E Ab;r ecep /rl k;ebrI.
A%n +;n enE ?
edbxr m;q; n;l. bll ey ek;n\ esirb;l a*;$;ek A$; kmn isMp$m. Ak$; /;K; et; edYE. teb an* ek;n @*;emj heYez bel men hY n;. @;;r d;s esErkmE bleln hel p*;r;iliss ht. teb f;En;l blebn *;n irep;$R ede%
k;ebrI edbxerr idek Amn dOiet t;k;l eyn bueZ inet c;Eez \r kq;r kt$; sit* kt$; imeq*. yid %ub isirY;s ikzu ht t;hel z;Y; pt \r mue% aNtt anum;enr \pr in&Rr ker YIek %br edb;r kq; blet p;rt. es kq; \e#in. Asb &;bet &;bet k;ebrI bll Akb;r ed%et p;b n; ?
h-*; inXcYE. @;;r d;sek bel ere%iz a;pin ey ek;n smY Aes pebn. a;m;edr emi@ekl aifs;r @;;r cbtIR\ aep=; krezn \eYi$' em. inE a;pn;ek \per ineY y;ebn. teb A%n dUr eqek Ak$u ed%; z;;
j;in. ibW gl;Y k;ebrI bll \etE heb
\r; Aeg;iCzl esE smY Ak$; g;i Aes !ukl n;isR'eh;emr ctBer. k;ebrI ed%l irY;. &;lE hl &;bl g;Y]Iek ineY ArE me/* ikzu aSbiStet peez es A%n egotmek ede% \pr eqek ifer n; a;s; pyRNt \ek ineY \eYi$' em aep=; kret p;er irY;.
g;i eqek enem t;;t;i AigeY Aes irY; bll inXcYE %;r;p ikzu nY.
&;l\ nY. k;ebrI bll teb kt$; %;r;p t; blet p;rb n;.
AE smY k;ebrIr se^ ec;%;ec;i% het g;Y]I ije+s krl tuim ik egotmek ed%et y;Cz ?
k;ebrI m;q; n;l. 
g;Y]I bll iRrY; Aesez a;im t;hel cel y;E Ab;r ?
px$;r se^ jieY a;ez a;r\ px. k;ebrI \ek eyet belin tbu cel eyet c;Eez ekn g;Y]I ? y;ebE b; kI ker ? irY; inXcYE A%nE cel y;eb ? t; hel
k;ebrI j;net c;El n;. h#;_E ipzn ifer edbxerr se^ n;isR' eh;emr i&ter eyet eyet /u Ak$; iStr in"Xb;s efll es. g;Y]I t;r aenkidenr ecn; bN/u\ tbu \r me/* ekmn Ak$; apY; &;b l=* krizl At=,. 
&;bl egotmek ed%et y;eCz A%n ek;n\ am^elr z;Y; es se^ iney eyet p;reb n;. g;Y]I ikzu &;bel &;buk. kI kr; y;eb ;qR$;E t;ek ed%et heb a;eg.                       

kibt; " nIerNd[n;q cbtIRr kibt;Cz gLp " ibpnk b;i hWR d 
p[bN/ "  kelj iS$[$ kif h;s \ a;mr; aimt;& d;xPt p[bN/ " l;itn a;emirk;r ez;$ gLp x;iNt a;c;yR 
p[bN/ " &;l el%;r a&;b edb;ixs beNd*;p;/*;Y gLp " c;r x;ilekr idn subt srk;r

|terms of use | privacy statement |for advertiser| viswayan.com2002-03,All Rights Reserved