X;;rd s'%*; 1417

hids

sub[t ineY;gI

   du dub;r e@;r ebl$; b;j;el;. ibx;%; t%n ikeceen ic'i m;ezr e%;s; z;;iCzl. ebx b b ic'i. gld; n; hel\ b;gd;r s;Ej\ nY. is'ekr me/* m;zguel; z;en;. is'ekr kl ideY aibr;m /;r;Y jl pe y;eCz.
   iheNd;l a;jE iferez emidnIpur eqek. Z;g[;emr k;ez Ak j^elr r;St;Y n;ik Ak puilx &*;n ieY ideYez \r;. t;et itnjn puilx a;r Ak g[;mb;sI m;r; egez. i$i&r %bt eqek ibx;%; j;net eperez.
   e@;rebl$; a;b;r b;jl. t;r m;en pr pr itnb;r. Ab;r Ak$u dI`RSh;YI b;jn;.
   ibx;%; zue$ ebireY a;es ikecn eqek. @;Ein' ruemr ebisenr s;men d;-ieY a;Yn;Y inejek ede% enY keYk plk. t;rpr AE p[;k ciex\ Euelr emeYr clt;Y sdr drj; %uel edY.
   drj;r s;men dujn el;k d;-ieY. Ak$u duer r;St;Y puilexr ijp.
   dujenr ;Sh &;el;. dujenrE cul ez;$ ker ker k;$;. dujenr g;eY s;d; s;$R a;r %;ik p*;N$.
   ey el;k$;r em;$; eg;-f a;ez es bll a;er a;pn;ek et; a;im icin. a;pin aStr;g emg; isirY;el \E bdm;s el;k$;r b Ar p;# kerizeln n;?
   ibx;%; blel; h*;- a;eg ai&nY krt;m. A%n a;r kir n;.
   el;k$; bll kern n; ekn A%n ?
   ibx;%; bll kirn;. smY p;E n;.
   Ab;r apr puilxi$ kq; bll a;Cz; A%;en iheNd;l bsu r;Y bel ek q;ek.
   h*;- a;m;r ;mI in b*bs;r %;iter ixilgui egezn.
   ikesr b*bs; \n;r.
   in b;'l;edex ic'i Aep;$R kern. ef[j;rger e&i eqek ic'ir b;Cc; ineY Aes suE$ \Y;$;er eze edn. esE m;z b hel ibedex c;l;n edn.
   a;egr puilxi$ bll ed%eln s*;r buc;enr Enfremxn kt$; eb;g;s. a;er in Akjn i$i& $;r \n;r ;mI
kI \sb del q;ket p;ern.
   itIY puilxi$ bll xunun in b;i ifrel \ek Akb;r blebn q;n;Y ed%; kret bb;bu e@ekezn.
   xIt exeWr sk;l. m/* m;e`r h;lk; h;\Y; Aes l;gez g;eY. t%nE ijp z;;r x \e#. b;t;es i@ejelr gN/. p;;r ez;| c;eYr ed;k;n$;r s;men Ak$u d;-ieY @;nidek `uer igeY b r;St;Y igeY pe g;ii$.
   ibx;%;r ec;e%r ek;e, jl. ek;en;met s;ml;Y inejek. t;ikeY ede% a;xp;exr b;ir j;nl;Y  ekotuhlI emeYedr ec;%.
   ebl; b;er;$; n;g;d iheNd;l ifer a;es.
   iheNd;lek ede% [;eNtr met; ibx;%; bel j;en; a;j puilx Aesizl b;iet. et;m;r e%;-j krizl. a;im &;el; buZiz n;. tuim kidn b;Eer q;ek; iheNd;l.
   iheNd;l bel n; ibx;%; \r; a;m;r ikzu kret p;reb n;. dx bzr /er a;im \edr delr se^ a;iz. a;m;r b;Eer q;k; cleb n;.
   ibx;%; bel dujn puilx Aesizl. t;rme/* Akjn a;m;ek i$i&et ede%ez. a;m;ek ecen. b %;r;p l;gizl. ekn ey sbikzu eze idl;m. kebk;r kq; tbu\ el;k$; a;m;ek men ere%ez.
   t%nE. i#k t%nE ebej eslef;n ebej \e# iheNd;elr. iheNd;lek iciNtt ed%;Y.
   k;r ef;n? ibx;%; ijeg*s ker.
   ekNd[IY kimi$ eqek rit d;.
   ekn ? 
   a;r Ak$; a*;kxn agR;n;Ej kret heb a;m;ek.
   a;b;r kI ?
   mu%*mN]Iek %un kr;r br;t epeYiz a;im. mu%*mN]I y%n dupur ebl;Y mh;kr, eqek b;iet l; s;ret y;Y esE smY \n;r kn&eY em;$r b;Ek ineY  dujn !uek peb. esE sub;ed mu%*mN]Ir g;iet an* keYkjn Aep;ise&r s;h;ey* a;mn c;l;eb.
   es kI. tuim Asb eze d;\ iheNd;l. a;mr; a;b;r suSh ;&;ibk jIben ifer y;E.
   t; a;r hY n; ibx;%;.
   ekn hY n; ?
   a;im zui$ eceYizl;m ibx;%;. ikNtu \r; r;ij hY n;. le$ a;m;ek &Y edi%eYez. a;im Aidk \idk krel \r; et;m;ek %un kreb. bubunek Eul eqek tuel ineY y;eb.
   kI blz kI ?
   esidn r;e] ibx;%;r `um a;es n;. p;ex Ak$; b;Cc; ezelr met; `umueCz iheNd;l. aenkidn eb;/hY `uem;et p;erin \. b;Eer a;kul ej*;_Sn;. apsOYm;n g;ir x e&es a;sez m;eZ m;eZ. be; a;ebeg ;mIr xrIer h;t r;e% ibx;%;. ibx;%;r men hY ;mIr AE xrIr eyn aecn; t;r k;ez. tbu\ t;r er;mx buek h;t buel;Y ibx;%;.
   shs; ibx;%; ed%et p;Y j;nl;r b;Eer Ak$; k;el; puilx &*;n Aes d;-;l. ajs[ puilx l;ifeY l;ifeY n;mez &*;n eqek. l;f;en;r x xunet p;Y n; ek. p[et*ekr juet;r nIec eb;/hY rb;err es;l a;ez. s;r; b;i i`er efel puilexr dl.
   ibx;%; ifxifx ker @;ek iheNd;l iheNd;l.
   /mieY e# pe iheNd;l `um eqek.
   ibx;%; Ak$; x bel xu/u puilx.
   iheNd;lek d;, ash;Y ed%;Y.
   t%nE drj; /;K;en;r p[bl  x xunet p;Y \E dMpit. drj; %uel ideY in"xe p;ex d;-;Y ibx;%;. sk;elr esE eg;-fal; puilexr h;et ej;r;el; $cR. @;nh;et  i$[g;er a;ul r;%; imxk;el; ir&l&;r. 
   iheNd;lek ep;x;k p;l$;b;r ek;en; suey;g n; ideY \r; /er ineY y;Y. At cupc;p `$n;$; `e$ ey sk;l n; h\Y; pyRNt ek buZet\ p;er n;.                               

                              2
   q;n;Y Aes iheNd;l ede% bb;bur e$ibelr p;ex a;er; dujn apirict em;$;met; el;k bes a;ez. \edr ec;%mu% dO ec;Y;l x. Akjenr g;eY\ puilexr idR enE. \edr me/* Akjn p[qm kq; bll a;pin g;iet belezn a;pin ek;en; e$erir$ delr se^ yu nn ikNtu a;m;edr k;ez an* %br a;ez.
   belE @[Y;r eqek Ak$; kiMp$;r ip[N$a;$ ebr ker.AE ed%un a;pn;r eslef;enr kl i@e$ls. k;l pyRNt a;pin eslef;en kI kq; belezn k;r se^ belezn sb erk@Rs a;m;edr k;ez a;ez. a;pn;r eslef;n aen*r n;em a;ez a;r esE an* n;mi$E a;pn;r g*; A a;pn;r a;Ee@iN$ifekxn.
   a;r Akjn bll a;pin inXcY buZet p;rezn a;m;edr k;ez imeq* bel ek;en; l;& enE.
   iheNd;l e&tr e&tr z$f$ kret q;ek. &;bn; icNt; kr;r =mt;\ eyn el;p epeY y;eCz t;r. kI bleb shs; buZet p;er n; es. t%nE ibx;%;r kq; &;eb iheNd;l. bubuenr ash;Y ined;W mu%$; men pe y;Y.
   Ab;r q;n;r be;b;bu d;-t e%;-c;et e%;-c;et bll aen*r n;em en\Y; a;pn;r eslef;n$;\ a;m;edr ehf;jet. t;z;; a;pn;r m;q;r pr %uenr d;Y Zulez. t;r m;en f;-is k; f;Nd; a;pn;r gl;Y.
   esE smY apirict el;k due$;r me/* Akjn bel \e# t;r eceY br' a;pin a;pn;r a*;es;iseY$s edr %br idn. \edr eg;pn e@r;r hids a;m;edr j;n;n t;hel a;pn;r a;r a;pn;r I pirb;err inr;p; a;mr; edb.

                              3
   puilx exWpyRNt eze edY iheNd;lek. iheNd;l in"xe b;i ifer a;es Ak;. iheNd;lek ede% men hY eyn es Ak$; e&e p; m;nuW. e@;rebl i$petE ibx;%; drj; %uel edY. m;q; incu ker `err me/* !uek pe iheNd;l. g&Ir sh;nu&uitet iheNd;elr idek t;ikeY bel kI hl ? et;m;ek eze idl ey ? a;im et; a*;@e&;eke$r se^ ed%; kret y;iCzl;m.
   et;m;ek ikzuE kret heb n; ibx;%;. k;r, tuim a;m;ek b;-c;et p;reb n;. a;m;ek nY puilx m;reb n;hel ritd;r el;ekr;.
   a;mr; p;ileY y;b iheNd;l.
   a;mr; ek;q;\ p;l;et p;rb n; ibx;%;.
   j;en; a;jk;l ksemi$k s;jRir ker ech;r; Aekb;er p;le$ efl; y;eCz.       
   h*;- b;'l;edexr ne$;irY;s iimn;lr; xueniz r;t Ag;er;$;r eqek e&;r p;-c$;r me/* Asb k;rb;r krez. a;im Asb p;rb n;.
   ibx;%; bll et;m;ek ey puilx a*;er$ krl n; t;r jn* et;m;r &;el; l;gez n;.
   iheNd;l r idl xu/u a*;er$ kerin t; nY et;m;ek bubunek sb;Eek ep[;e$kxn edeb. a;m;r delr el;ekr; et; et;m;edr emer eflet eceYizl.
   a;mr; a;b;r ntun ker xuru kret p;ir n; iheNd;l ?
   n; a;mr; p;ir n; ibx;%;. puilx A%n a;m;ek eze idel\ a;iL$em$il z;eb n;.
   j;nl;r b;Eer sk;lebl;r er;ur. an*;n* idenr sk;elr se^ esidenr sk;elr  ek;en; tf;t izl n;. r;St;r /;er g[;emr c;iW br; n;n; x;k sbij ineY ps;r s;ijeY bes a;ez. klk;t;r a;k;x b;t;s AkE rkm b,RmY. aqc iheNd;elr men hY Asb ikzuE t;r jn* nY.
   ibx;%; bll men a;ez iheNd;l. a;m;edr ibeYr erijeS$[xenr idn kt edir ker erijS$[;err k;ez Aesizel. et;m;r a*;ie@N$ heYizl. a;im et; e&ebizl;m tuim hYet; a;r a;sebE n;.
   iheNd;l bll sb sb men a;ez. es sN/*;Y a;m;r ec;e%r s;men a;m;r ek;elr pr edbb[t m;r; y;Y. ey g;ez u$;r$; /;K; edY  esE g;ezr nIec dub;r eg;;in ideY es m;r; y;Y. a;im \r mOtu* sh* kret p;rizl;m n;. es a;k;exr idek t;ikeYizl. men hiCzl A%uin kq; bel #eb es. a;m;r ikzu hY in. ikNtu k[*;x ehlem$ n; q;k;Y u$;err h*;eN@l \r m;q;Y !uek y;Y. esE p[qm ec;e%r s;men mOtu* ed%; a;m;r. exW pyRNt es r;e] ibeY$; a;m;edr heYizl. edbur ifern;el a;im eyet p;irin. y;r se^ a;im wxxb k;i$eYiz a;; emeriz mj; keriz duS$uim keriz t;r ifern;el a;im kI ker y;b ?
   t%nE. i#k t%nE iheNd;elr inejr eslef;n ebej \e#. aut suerl; ke eslef;n b;jet q;ek. se;gtOPt iheNd;l AigeY y;Y e$ibel r;%; eslef;enr idek.
   ibx;%; &;bet q;ek t;r h;ireY y;\Y; atIetr egorebr idek. btRm;enr ash;Y abSh;r se^ es ikzuetE es idnek eml;et p;er n;.
   men a;ez e%;l;eml; ep;x;k per es r;Yger Ak me ;m l;s*mY enecizl. s;menr s;iret bes q;k; Ak #it yubk h#;_E t;r g;eYr j;m; %uel efel p[bl ej;er n;et q;ek ibx;%;r dOi a;kWRe,r jn*. ibx;;%; n;c q;imeY ideYizl shs;E. tIb[ dOiet  yubki$r idek t;ikeYizl. eqem igeYizl n;ecr t;el t;el  ebej \#; ;l emik;n b;jn;. hl &rit dxRk hE hE ker e# $;net $;net ezeli$ek b;Eer ineY y;Y.

                                 4
   iheNd;l ebireY peez r;St;Y. eslef;en %br$; i#kE epeYez. l;l rer kutR; pr; Ak$; emeY eme$[; isenm;r buik' k;N$;err s;men d;-ieY q;keb i#k dupuerr ex; xuru hb;r per. \r h;et q;keb Ak$; k*;irb*;g. k*;irb*;eg ikzu Aep;is& q;keb se^ inedRixk;. ritd;r a;edx am;n* kr;r s;hs t;r enE.
   b;i eqek ebruetE rjt;&r se^ ed%;. ibx;%;r b;N/bI irm; esenr ;mI. \r se^ ed%; hel h;j;r kq; bleb. sb kq;r exeW j;net c;Eeb b;iet puilx Aesizl ekn.
   \ek p;x k;i$eY AigeY eyetE /er efll rjt.
   tuim et; izel n; A%;en. keb Ael.
   k;l E. Ak$u AieY eyet c;El iheNd;l.
   et;m;r b;iet puilx Aesizl xunl;m.
   h-*; Ak$; &ul %br izl. t;r i&iet puilx a;m;ek ij+;s;b;edr jn* e@ekizl.
   i#k dupur b;er;$;Y eme$[; isenm;r k;erN$ buik' k;N$;err Ee;r s;men Aes d-;;Y iheNd;l. ik ker icneb emeY$;ek buZet p;er n; iheNd;l. emeY$;\ b; t;ek ik ker icneb.
   eme$[; isenm;r b `i$;Y t%n b;er;$; ebej itn. t%nE iheNd;l ed%et p;Y l;l kutR; pr; Ak$; er;g;e$ /renr emeY t;r idek h;et Ak$; p;i$ekr k*;irb*;g ineY AigeY a;sez. Aidk \idk t;ikeY ineY &eY &eY emeYi$r h;t eqek b*;gi$ p[;Y izineY enY iheNd;l. emeYi$ Ak$; kq; bel n;. muhuetRr me/* eyn b;t;es imileY y;Y es. ritd;r a;edx am;n* ker Amn s;hs iheNd;elr izl n;. iheNd;l t;ikeY ede% k*;irb*;egr ep$$;  ef;l;. puer; m;l$; ez-; emeYil j;m;k;pe j;en;. b;Eer eqek eb;Z;r p;Y enE &Yr ibeSf;r, `$;en;r jn* AE s;m;n* ibeSf;rk kt mUl*b;n.
   t%nE. i#k t%nE duidk eqek dujn s;d; ep;x;ekr puilx AigeY a;es. duidk eqek dujn iheNd;lek /er helr b;Eer ineY y;Y. b;Eer Ak$; s;d; a*;Mb;s;@;r d;-ieY. g;iet tuel ineY igeY hus ker g;i ebireY y;Y l;lb;j;err eex*.
   du h;-$ur m;Z%;en k*;irb*;g$;ek ecep /er r;e% iheNd;l. \r dup;ex dujn puilexr el;k bes a;ez. g;i$; /mRtl;r em;e $[*;ifk isgn;el d;-;Y.
     b;- idekr puilxi$ p[qm kq; bel.
   a;pn;r ek;el ey b*;g$; ed%iz \$; k;r?
   ekn a;m;r. &eY &eY r edY iheNd;l.
   apr puilxi$ bel a;pn;r. e&ter emeYil k;p j;m; ed%iz.
   a;m;r Ir ikzu ijins a;ez Aet.
   a;pin j;enn n; ik a;ez AE b*;egr e&ter.
   i#k ik a;ez j;in n;. ed%eln et; I Aki$ emeYr h;t ideY p;i#eY ideYez. \r Ak ipisr k;ez ineY eyet heb. emidinpuer q;ek. A;m;r I m;ldeh c;kir kern.
   \ t;hel et; a;pin a;pn;r Ir j;m;k;p ecenn.
   g;ii$ d[t AigeY celez l;lb;j;err idek. iheNd;l gIr&;eb bll sb et; j;n; sb nY. ikzu ikzu j;in. eyguel; a;im ideYiz esguel; a;m;r men a;ez.
   g;ir e&terE b*;g eqek k;p j;m; ebr kret suru ker Akjn. Ak$; sbuj \n; tuel /er bel AE ez-; \n;$;\ eb;/hY a;pn;r Ir. t;rpr Ak$; et;Y;el ebr ker bel A$;?
   h-*; \$;\.
   a;pn;r I kI xu/u ez-; ez-; k;p j;m;E \n;r ipisr k;ez p;#;et belez?
   t;rpr h#;_E b*;egr e&tr ec;% ere% bel ed%un et; A$;\ hYet; a;pn;r IrE heb.
   iheNd;l gl; n;imeY d*;e% b*;egr e&tr Ak$; sed*;j;t puruW ixxur mOtedh.
   iheNd;l a;-tek \e#. AE piriShitr s;men pet heb es Ak$u a;eg\ buZet p;erin. Ak$u eyn h;f eze b;-cl es.
   t%nE es i#k ker t;r delr eg;pn e@r;r hids puilxek j;ineY edeb. n; hel bubun a;r ibx;%;ek es b;-c;et p;reb n; ek;nidnE.
  

" sUicp] "
gLp " hids sub[t ineY;gI d[;i`m;r b;Eer edbb[t mik m;m;b;ir ndIi$ men;j c;kl;d;r ex;k smIrk;iNt ibXb;s

|terms of use | privacy statement |for advertiser| viswayan.com2006-07,All Rights Reserved