bEeml; 1412

ekn an*idek
a&I esnPt

sMpU,R a;l;d; izl et;m;r eml;emx;r /rn
ekn an*idek cel eyet eceYiz e&ebizl;m
essb anu r;%; &;el; heb
stt;r mUl* a;jk;l idet hY j;en aenekE
 ikzu ikzu ibWY ekmn bil tebg[ISm eqek bWR;exeW
&;b bdel y;\Y; ndIr mtn
c;r smY abm;nn; ker edi% bWR;Y &;s;el tIr
];ih ];ih @;k eze g;l;g;il idE a;mr;
yid AkE rkm q;ket; p[kOit m;q; -cu kr;
xYt;nedr mtn icrk;l AkE rkm
&;bet\ eyn kIrkm l;eg
teb p[kOit y%n a;dbk;Yd;E a;l;d;
an* ikzu het y;eb ekn ?
e%;l;%uil kq;$; j;n;en; y;k teb
et;m;r a;g b;ieY eml;emx;r me/* er;m; izl n;
aenk ihesb izl
k;ez %ub a;s;r a;egE et;m;r puer;$; d*;%; heYez a;m;r.

 ekeNd[ a;iz a;im
kO; bsu

ekeNd[ /u reY egiz a;im.
piri/ p;eL$ez b;er b;er.
ktb;r ktb;r ktmu% s;ir s;ir
s;d; k;el; l;l nIl hlud %eYir
n;n; mu% Aes piri/sIm;n; i`er
i`er i`er a;btR rcn; ker duer
e!r duer duer dur;Nter ifer cel egez.
ek ek bel egez a;b;r a;sb ifer
a;b;r a;sb i#k ede%; i#kE ifrb
ek ek ikzuE belin cel egez
ibW pdz;p ipzen ipzen t;r /;Y y;Y
piri/ p;le$ egel ekeNd[r kI q;ek?
kI kI q;ek Ak;Nt ekeNd[r ekNd[;itmI z;;?
ekNd[\ ik Ak$u Ak$u p;le$ y;Y n;?
h;Y ekNd[ iShr ekNd[ kt$; an a;z tuim?

piri/ p;le$ egez ekNd[\ ik Ak$u Ak$u
p;li$eY y;Y n; iden iden ?

gLp " cixi$ k;n sunIl ge^;p;/*;Y gLp " xUn* s'ekt aimt mue%;p;/*;Y
gLp " is$;r ejsimn smIrk;iNt ibXb;s gLp "
ifer ed%; a;ixs e`;W
p[bN/ " kif h;esr a;; suip[Y h

|terms of use | privacy statement |for advertiser| viswayan.com2002-03,All Rights Reserved