a;k;xdIp bEeml; s'%*; 1411

   Ak Ak$; bzr y;Y ktrkemr itt;Y. AE et; keYkidn a;eg egl sun;imr it ai&+t;. ebdn;r SmOit ineYE su heY egl 2005 Ar ntun bzr.
     a;k;xdIp\ itni$ bzr epireY ctuqR bzer p; idl. ibXb;Yn @$ kemr m;/*em eg;$; ibeXbr a;g{hI p;#kr; pUbRbRI s'%*;il p;r suey;g epeYezn. klk;t; mYd;en A%n clez bEeml;. anit m;nueWr &I es%;en. AE a;nNd 'seb a;k;xdIp\ a'xId;r het c;Y. AE kq; men ere%E bRm;n s'%*;i$ p[k;x kr; hel;. a;x; kir icxIl p;#ekr k;ez AE s'%*;i$\ sm;d)t heb. a;r Aki$ su%br. ibXb;Yn @$ kemr se^ ey;g;ey;g krel p)iqbIr  ey ek;n p{;eNt besE a;pin inejr pzNd met; bEi$ epet p;rebn. /n*b
;d.
                         sMp;dk

gLp " s&*t;r k;x &m;ns e`;W
gLp " e; ef;n p;qR hbI
gLp " mx xUen*r idek wmn;k t;ps  eco/urI

kibt; " b;'l;r mu%  ael;k ibXb;s

kibt; " 
ZumZuim \ egoirr a;k;x
p[&;t geg;p;/*;Y
 kibt; " p[bIr r;eYr dui$ kibt;
     kuY;x; \ b;g;nc;irt;
kibt; " clNt s$ ic] adIp e`;W

puer;en; s'kln

x;rd s'%*; 1411
gLp " ibrel inr;l;Y sunIl ge^;p;/*;Y if{$;El smerx mjumd;r a;tsu% atIn beNd*;p;/*;Y 
     k;el; $;k;r gePp; tpn beNd*;p;/*;Y k;j rm;n;q r;Y aecn; ep[imk amr im] an* jget ex%r bsu
     j;gr, sub[t esnPt %berr e&tr %br wxb;l im] n;$ekr m;nuW a r;Y eg;pnt;il ainXcY cbtIR
     a;im j;in n; a;ixs e`;W
p[b;esr el%; " gLp " Aki$ m;/bI remNd n;r;Y, ed
p[bN/ " s;Y;ns ifkxn bn;m f*;N$;is jl kum;r mjumd;r g;I g;I p;exr iqeY$;r ainl ed
kibt; " c;Nt ideb*Ndu p;ilt  yid aimt;& d;xguPt rhs* perx ml z-ueY a;iz mO,;l bsueco/urI
      dui$ kibt; edb;ixs beNd;*p;/*;Y

nbbWR s'%*; 1411
kibt; " ep-ozet p;reb; e&eb pib] mue%;p;/*;Y itn z; aimt;& eco/urI
gLp " Z;ps; k;ecr \p;er ikr r;Y kuem;r b;ir ezel jYNt ed buekr k-;$; sukum;r j 
      duE l;Eenr m;Z%;en _pelNdu ml
p[bN/ " x;S]iber;/I a;eNd;ln " ikzu kq; m d;x kelj iS$[$ kif h;s \ a;mr;  aimt;& d;xPt

bEeml; s'%*; 1410
kibt; " nIerNd[n;q cbtIRr kibt;Cz xt;Ixt;It kilk;t; Eith;es iseXbr esn r;St;$;r kq; retXbr h;jr;
      rs;tl subIr ml
p[bN/ " kelj iS$[$ kif h;s \ a;mr; aimt;& d;xPt l;itn a;emirk;r ez;$ gLp x;iNt a;c;yR
      &;l el%;r a&;b edb;ixs beNd*;p;/*;Y
gLp " ;qR ideb*Ndu p;ilt ibpnk b;i hWR d c;r x;ilekr idn subt srk;r

x;rd s'%*;1410
b;'l; &;W; p[eY;egr sms*; " el%;Y kq;Y pib] srk;r b;j;err h;l hikk_ " zib Et*;id p[,brn r;Y b;i$; wsYd muSt;f; isr;j st*btIr kq; p[fu r;Y x eh;k f;$uk b[;N@ smerx mjumd;r kelj iS$[$ kif h;s \ a;mr; aimt;& d;xPt x[;b,`n ribs'kr bl imeq* bilin nIl;n ce|;p;/*;Y a;b;r p[em;d bsu mi,pbR 42 is;qR is'h


|terms of use | privacy statement |for advertiser| viswayan.com2002-03,All Rights Reserved