m;esr
s;eq Ab;r %uiNtr s%*t;. %uiNtr seg y;edr ibexW binbn; enE t;edr jn* Ab;r min$err pdR;Y e&;jn risk b;;ilr r;;r suluk sN/;n. eq;er ezcik p$elr ed;rm; kI muel;r `N$ b;;il `r;,;r r;; b;tel ideCzn ixil eb;s. c;Einj b; kiN$enN$;l i@exr s;eq sm;n t;el p;; idet p;rebn. bidenr ekk Ab;er.

dE p$l

y; l;geb 
kic p$l 250 g[;m $k dE 200 g[;m i` 50 g[;m nun icin e; l; e; hlud Ab' seWRr etl p[eY;jn mt.
b;n;et hel 
250 g[;m p$l ineY t;r g; eqek e%;s; z;ieY inn. g;eY a/RcNd[;k;er d;g ideY inn. /ueY ineY k;Y seWRr etl grm hel eze idn. k;Y etl Amn pirm;en edebn y;et p$lel; &;j;r smY @ueb y;Y. ebx smY ideY b;d;mI r ker e&ej inn. k; eqek tuel ineY ep;; etl an* j;Yg;Y e!el r;%un. Ab;r k;Y i` ideY seg due$; etjp;t; \ grm mxl; l;l ker &;jet heb. &;jet &;jet suNdr gN/ eber;el 1 c;mc e; l; 1 c;mc e; hlud imixeY p$lel; e!el idn. a;Nd;j mt nun \ icin imixeY Ak$u jl idet heb. fue$ #el ed%un p$l is heYez ikn;. heY egel b;i$et efi$eY r;%; $k dEek b;i$et c;mc ideY n;et heb jl edebn n; $k dE p$elr pr e!el idn. m;%; m;%; hel aLp g;\Y; i` ideY n;imeY inn. ePle$ s;ijeY pirebxn kn.

p$elr @;ln;

y; l;geb
a;lu 200 g;[m p$l 200 g[;m ijerb;$; l;b;$; i` grm mxl; nun icin etl pirm;n mt.
b;n;et hel 
a;lu \ p$elr e%;s; z;ieY @uem; @uem; ker eke$ inn. p$lel;ek pirm;n mt etel a;eg e&ej inn. AE etl a;r b*bh;r kr; y;eb n;. k;Y etl etjp;t; a;r ijer ef;n ideY a;lu eze idn. a;lu b;d;mI hey Ael ijerb;$; l;b;$; a;d;b;$; pirm;n mt nun hlud imi a;r s;m;n* jl ideY keW inet heb. &;j; mxl;r gN/ eber;elE jl e!el idn. a;lu p[;Y is heY Ael &;j; p$l ideY f-u$et idn. a;lu \ p$l is hel i` \ grm mxl; ideY m;%; m;%; ker n;imeY inn.

p$lep;St

l;geb 
p$l ep;St k-;c;l; \ an*;n; s;/;r, mxl;.
b;n;et hel 
p$elr e%;s; z;ieY l;Mb;liMb a;/%;n; ker eke$ inn. k;Y pirm;n mt etl a;r p-;cef;n ideY p$l l;l ker e&ej inn. Arpr ep;Stb;$; ep;Stek k-;c;l; ideY b;$ebn nun hlud pirm;n mt ideY n;;c;; krun. ep;St Ak$u &;j; &;j; heY egel aLp jl ideY c;p; ideY idn. fu$el n;imeY inn.

seWR p$l

l;geb 
p$l seWR k-;c;l; \ an*;n; s;/;r, mxl;.
b;n;et hel 
p$l ep;Str mtE heb. /u ep;Stb;$;r bdel k-;c;l; ideY b;$;seWR edebn. a;r exeW k-;c; seWRr etl zieY ideY n;m;ebn.

seWR ep;St p$l

l;geb 
p$l seWR ep;St k-;c;l; \ an*;n; s;/;r, mxl;.
b;n;et hel 
ep;St p$elr mtE. seWR \ ep;St AkE se^ k-;c;l; ideY ebe$ idet heb. exeW k-;c; etl zieY n;m;et heb.

s;/;r, i%cui 

l;geb 
muusur @;l 500 @;l es c;l 300 g[;m a;el; c;l het p;er seWRr etl 100 g[;m 50 g[;m ep-Y;j icin lk; hlud grm mxl;.
b;n;et hel 

e@kicet seWRr etl 100 g[;m \ t;r s;eq ken; lk; dui$ \ dui$ etj p;t; idet heb. lk; etjp;t;r gN/ eber;el 50
g[;emr mtn ep-Y;j kuic idet heb. b;d;mI r' hel t;r se^ du c; Ar c;mc icin a;Nd;j mtn lk; hlud ideY &;jet heb. &;j; gN/ eber;el e/;Y; c;l @;l \ s;m;n* z;;en; a;lu idet p;ern. i%cuir jl$; a;Nd;j mtn inet heb eyn m;%; m;%; hY. n;m;b;r a;eg i` \ grm mxl; -e; ideY c;p; idet heb.

muegr @;elr i%cui

A$; s;/;r,t xItk;el &;l l;eg. 
l;geb 

500 b;smit c;l 700 es;n; mug &;j; @;l duex; g[;m z;;en; k;E sU-i$ b em;$; 24e$ k-;c; lk; \ 25 g[;m a;d; b;$; $m;e$; fulkip a;l. 
b;n;et hel 
k;E sU-i$ $m;e$; b b fulkip \ a;lur e%;s; z;ieY due$; @uem; @uem; ker eke$ r;%un. s;d; k;et etl ideY etj p;t; \ a;St s;d; ijer ideY ef;n idet heb. ef;enr gN/ eber;el t;et c;l @;l k-;c; lk; hlud -e; itn c; c;mc lk; -e; a;d;b;$; \ ijer b;$; du c;mc ker ideY ebx ker &;jet heb. &;j; &;j; gN/ eber;el a;Nd;j mtn jl ideY nun \ icin idet heb. m;%; m;%; hel \ @;l c;l es hel n;m;b;r a;eg i` grm mxl; ideY c;p; idet heb. Ab;r grm grm pirebxn kn.

b;bij i%cui

l;geb 
500 b;smit c;l 700 es;n; mug &;j; @;l. duex; g[;m z;;en; k;E sU-i$ b em;$; 24e$ k-;c; lk; \ 25 g[;m a;d; b;$;.
b;n;et hel 
AkE &;eb kret heb /u ib$ g;jr ibns ism k;E s-Ui$ mUel; \ p;l' x;k. a;lu nY.

s'k;$; i%cui

l;geb 
&;l eg;ibNd e&;g c;l 500 \ ahr @;l 400 &;l i` 200 g[;m etjp;t; s;d; ijer.
b;n;et hel 
s;d; ijer ef;, ideY c;l @;l ideY &;jet heb. &;j; &;j; hel pirm;p mtn @;l idet heb t;rpr nun. icin \ k-;c; lk; ideY c;p; idet heb. es hel n;imeY inet heb. Aet etl mxl; pe n;.

&Uin i%cui

l;geb 
250 g[;m eg;ibNd e&;g c;l 250 g[;m @;l aqb; 500 z;;en; k;E s-Ui$.
b;n;et hel 
@;l b*bh;r krel @;l aqb; k;E s-Ui$ ideY muegr @;elr i%cui mtn Aet jl km peb. fulkip a;lu lk; -e; \ a;d; b;$; peb. i` grm mxl; nun imi peb. i` icin Ak$u ebxI l;eg.

ep;l;\

l;geb 
eg;ibNd e&;g c;l 250 g;m. etjp;t; \ lb^ grm mxl; imixeY 5 g;m. k;jub;d;m 25 g;m iksims 25 g;m. 
b;n;et hel 
c;l &;l ker /ueY k;gejr \pr zieY ideY ikeY inet heb. Arpr k;Y &;l g;\Y; i` e$bl c;mc itn c;mc ideY etjp;t; grm mxl; idet heb. &;l gN/ ebr hel c;l ideY idet heb. c;l edb;r a;eg iksims \ k;ju b;d;m e&ej inet heb. icin itn c;mc \ 1 c;mc nun idet heb Arpr jl idet heb pirm;, mt. n;m;b;r a;eg 5 g;m j;frn a;/ k;p du/ el e!el idet heb \ 1 c;mc ime# a;tr a;r x;hI grm mxl; ideY n;imeY inet heb. ed%ebn c;l eyn &;l es hY \ jl n; q;ek.

fu$ ep;l;\
AkE rkm ekbl c;l y%n fu$eb t%n ebd;n; ecrI a;^ur \ ez;$ ez;$ a;epelr $uker; imixeY idet heb.

p;eYs

l;geb 
2 il$;r du/ 125 g[;m &;l eg;ibNde&;g c;l i` s;m;n* etjp;t; \ grm mxl; icin 250 g;m 1 icme$ nun k;ju b;d;m \ iksims.
b;n;et hel 
jl ideY c;l /ueY inet heb. t;rpr i` etjp;t; \ grm mxl; \ c;l e!el ideY n;et heb. &;l gN/ ebr hel du/ e!el idn. fu$et q;kuk yt=, n; `n hY. ed%et heb eyn tl; /er n; y;Y \ qel y;Y n;. c;l es hel t%n icin idet heb \ nun 1 icme$. Aet k;ju b;d;m \ iksims idel &;l hY. 

|terms of use | privacy statement |for advertiser| viswayan.com 2002-12, All Rights Reserved