izNnp]

p[IitinleYWu

x[Ik;Nt

    a;j h#;_ ezelebl;r gLp \ b;l*SmOitguil men p;Y et;m;r k;ez AE a;tkq;r abt;rn;. nbib/;n k;eb et;m;r
rbINd[ jYNtI ple= m;np]i$ Ak nutn pqineRx ideYez. btRm;n ihNdu muslm;n sms*; \ btRm;n r;jwnitk p[s^ et;m;r
ep[irt m;npe] suNdr p epeYez. s;ihet*r m;]; \ s;iht* seMmlenr p smpekR\ tuim aqRbl a;el;kp;t kerz. &;g*ibiMbt el%k smp[d;Y \ b;'l; bEeYr du"% p[se^ tuim y; ile%z t; ikNtu smpU,R st*;x[YI nY. t;et st* \ imq*;r s'imx[n reYez.

   a;g;mIk;l yubs'` edx \ s;iht* ineY a;el;cn;c anuit heb. t;z;; nutn ep[;g[;m eymn rsc b;'l; n;$k ebt;r s^It Et*;id\ mSh heb. pirexeW jl/r sMb/Rn;Y g[;emr pit mx;Eek e&Cz; j;n;en; heb. tuim ed\`err SmOit men n; ere% cel Aes;.

   a;m;edr k;nk;$; perx gtk;l ifer Aesez. a;mr; Atidn t;r a;s;r a;x;Y izl;m. esidn miNdr A anur;/; \ ibp[d;esr s;eq ed%; heYizl. sN/*;r a;el;z;Y;Y p[qem \edrek icnet p;irin. sm;j /emRr mUl* \ n;rIr mUel*r amyRd; kr;Y eW;WIek ed\`err miNdr eqek t;ieY ed\Y; heYez. esE eW;WI ey Aki$ ar=nIY; t; \r exeWr pirceYE j;n; igeYizl. esidn peqr d;bI b;'l; n;$ki$ ede% a;-/er a;el;r sN/;n epeYiz belE men heYez. btRm;n ihNdu musilm sms*;Y te,r ibed[;h ey kt apirh;yR* t; sb*s;cI miekr ai&b*i eqek buZ; egez. et;m;r pe] j;nl;m k;xIn;q n;ik bididr eb;Z; bEet p;reb n;. \ek bleb =ued[r egorb At &;l nY. emjid ibl;sI \ &d; pUej;r zui$et A%;en Aesizl. a;m;edr r;emr sumit heYez. edbd;esr se^ p;bRtIr ibeY hY in bel es t;les;n;pur g[;m eze cel egez. a;m;edr c;kr hircr, gtk;l exW r;et m;r; egez. b;muenr emeY d;r ibeY ineY pIsm;j A p[cur Z;eml; heYez. wbkuer El anus;er cNd[n;q ek;n smpi p;Y in. fel \r smpir dpRcu,R heYez. aNty;RmI i#kE ibc;r kerezn. ibr;j ebo Ar cir]hIn ;mI t;edr gOhd;h ker efelez. l;lu pitmx;Er Ak$; suNdr zib A-ekez. ibNdur ezel uel &itR heYez. es er;j k;xIn;q Ar s;eq uel y;Y. \edr uelr p;ex pIsm;j Ar miNdri$ %ubE suNdr.

   mh;t;jIr jNmiden \edr uel s;Mp[d;iYk b;e$;Y;r; \ mh;t;r pdt*;g ibWeY Aki$ esimn;r heb.

   anupm;r ep[m s;qRk heYez. es gtm;es pir,It; heYez. AE ibeYet &;l mNd ek;n kq;E e# in.

   hirl=Ir m;ml;r fl ebr heYez. ibc;r A es iniOit epeYez. &;lE heYez. AE m;ml;Y a&;gIr gR l;& heYez. d; esidn a;m;edr Ak;dxIr wbr;gIek apm;enr AkexW kerez. a;m;edr gfur eZ;l; mehxek emer a;imn;ek ineY inex heY egez.

   esidn musilm s;iht* sm;j A b;er;Y;rI pn*;si$ p;# heYez. Aet s;ihet*r a;erki$ idk suNdr&;eb p[itfilt heYez. xr_ ceNd[r 50 bzr pUebRr Aki$ k;ihnI puStk a;k;er ap[k;ixt rcn; t;E A$; et;m;r rsesb;eYt A inebdn kret p;rl;m n;.

   a;r ik il%eb; ? et;m;r se^ ed%; hel r;i] j;gr, A et;m;r idn keYekr mn k;ihnI nb. tuim a;r ENd[n;q a;m;r e&Cz; in\. 

                                                       Eit

                                                    int*&;k;I
                                                   sY ed kirmg

ib" d[" aejY kq;ixLpI xr_ cNd[ ce|;p;/*;Y ibrict p[;Y Akxi$r\ ai/k p[bN/ gLp pn*esr /u n;m ineY AE ici#i$ el%; heYez. kq;ixLpIr p[it x[/*;`R* inebidt hl t;rE k;b* s;r ideY el%k.

|terms of use | privacy statement |for advertiser| viswayan.com2010-11,All Rights Reserved