puej;r eb;en;Y Ak b;;il pyR$ekr m, k;ihin.

  $*;\sA keYkidn

nNdn d

.. 1 ..

   a;emirk;et Ael Aminet k;ej b; ak;ej $*;\s$; etmn peq pen;.

   $*;\s hl inemiek;et. inemiek; l*;N@ af Anc*;N$emN$
1912 %[IS$; eqek m;ikRn yur;e[r 47tm a^r;j*. a;emirk;r eS$$el; sb En;Ee$@ hel\ l`u r ihesb a;ez. pUbRkUl kuiln icrk;lE inEYkR m*;nh*;$n kenki$k;$ Amn sb bi/Ru b*;p;r. iplig[mipt;r; n;m;r eqekE ith* wtir heY a;sez \idek ibr;$ sb ibd*;Ytn\ zieY izi$eY. a/un; sf$\Y;err et;e piXcm p;r\ p;r^m a*;emirk;n esE x;xBtI SbePnr enx;Y mej a;ez k*;ilef;inRY; Et*;id. in emiek; i#k pueb\ nY piXcem\ nY m/*pNhI $;Eepr.

   AE m;Z%;n$;Y a;ez ebx ikzu eS$$ a;k;er eco%uip a;Yten &r;$. kel;r;e@; a*;irej;n; \a*;\im' $;$u$; j;itr n;m. inemiek; AedrE ed;sr. Ar; Eele;r;l kelj &r;Y inbR;cenr in:pi Zuel egel gtb;err mt n;m$;m\ ex;n; eyet p;er. abx* gtb;r a;kc;a;kic heYizl ef;ir@ ineY \$; a*;$l*;iN$ekr /;er er;edl; p[edx p[em;edr jimY;n j;Yg;.

   a;im $*;\sA igeYizl;m a;mN]e,. inke$r Akjn +;nib+;enr ccR;Y a;ezn. ikzu hbuwb+;inkek ineY ix=;mUlk me, Aesizeln $*;\sA a;m;Y bleln Akb;r `uer eyet. kuit izl;m amn ib_s&;Y a;im ik i#k if$. t; in ibnY \ b;_sl* imixeY bleln a;mr; et; skelE S$ue@N$ celE Aes;. t;E celE egl;m. abx* y;b;r a;eg fmR;ili$ izl esel; s;ret hl.

   \pr\Y;l;ek h;t kcel bll;m eh-" eh-" eh-". t;rpr p;l;m zui$r kq;. sb en$uen bleln eh;Y;E n$ E al nI@ a*; eb[k. Amn sus;m* net &;lE l;eg p;k; s;ehebr mue%. t;rpr  e/;eln y;b ek;q;\? $*;\esr kq; bl;et nl;m \$; et;
%ubE p[;cIn j;yg; s&*t; c;lu izl b xt;I a;eg eqek. A%n abx* enE. sit* ik ker Asb s&*t; h;ireY y;Y a*; eg[$ imS$ir. a;im\ Ak$; l;g;sE dI`RXb;s jue bll;m esE. &;bl;m t; et; be$E el;ihtEeNd;edr yta;i et; km hYin t;\ ik ker kOi bl rhs*E et;. teb Asb a;r bll;m n;. et \ sm;en h;t kcl;iCzl;m ey k;re, esE k;re,E.

   a;m;r \%;n eqek $*;\s k;ezE a;lbuk;ikR abi/ ;en t;rpr Shlpeq. $*;\sA\ ibm;nmNdr izl ikNtu due$;r bix ;n enE iden. &;bl;m e egel y;\Y;E hY ed%; etmn hY n; a;lbuk;ikR eqek enem g;iet eyet inemiek;\ p;\Y; y;eb eb;n;s eg;g[;s. a;lbuk;ikR ed%l;m ifinerE ez;$&;E hirjN$;l isi$ -cu b;i aLpE ebx %;ink j;Yg; jue ibizeY a;ez eyn xhr$;. jnpd eqek eber;en;r pr a;xp;x p[;Y aibkl a*;irej;n;rE !e g;en; bN/; !;l m;i$ m;en k-;kr a;r %;; i%$i%e$ k*;k$;s. A ineY aenk j;l bueniz m;ikRnmuluekm;skeYkA E'r;ij hrf http://www.parabaas.com/PB30/LEKHA/bMarkin30.html E'r;ij hrf ntun etmn bl;r enE.

   in emiek;r ib%*;it a;er; Ak$; b*;p;er es$; ebx er;m;kr. a;lbuk;ikR eqek $*;\s y;b;r /u/u peqE s;Eneb;@R h#;_ cmek idl s;N$; ef lsa;l;em; n;ik a;l;mY dY;mYAr s;eq imileY? a;im AE Cc;re, b@@ eh-;c$ %;E AE et; esidn ez_er inEYkR bl;et Ak eb;; b;_el ideln a;h" \$; nU-Y*k. AE sb /;erE et; jemizl m*;nh*;$n p[ej t;b ib+;nIr; b;ineYizeln ebedexr ebY;dibr ab*qR e$;$k; y; l;g;el fl ab/;irt b;per bel &I:mel;cn AeKb;er #;N@;. A%n abx* \ d;\Y;E a;r Akuis& enE ez;kr; m;St;nedr\ imel egez teb r et; Ak$; ith* q;ek. rb;$R  Yu ile%ezn aenk \sb smY a;r ibWY ineY. n;r;Y, s;n*;elr ibXb;s`;tk bEi$et\ et; geLpr gLp a;ez. ec;% k;n e%;l; ere%\ ira*;r j;itr i@m;k;r gMbuj e%Y;l hl n; teb dueYk$; b*;n;r ed%l;m ebx j;l;mY a;,ibk bejR m;nibk =it $itr b*;p;er. Ak$;et et; sr;sir d;bI bN/ eh;k AE ibikre,r b*;i&c;r. teb ibikre,r eqek re,r &Y$;E eb;/hY ebix eymn q;ek icrk;l t;E eXl;g;n a;r g;n /u egeYE cl;. AE ael Akidek bp[;cIn s&*t;r is-i a;r t;r k;ezE Amn kIitRr k;r%;n;ful ef;$;en;r e%l;Y ekn ful Zr;en;r zl. st*ijetr a;gNk n;s; a;r enx; ineY ik Ak$; cu$ik ideYizeln n;?

   `N$; itenekr g;I c;p;r exeW $*;\esr k;z;k;iz epo-zl;m. a;m;r shy;]Ir me/* itnjn puY; izeln t; buZl;m n;m;r j;Yg;
ede%. p;h;er ek;el Ak j^uel j;Yg;Y g;i q;ml Ak$; b Yuin&;isRi$r s;m;r k*;Mp /re,r b*bSh; wnx* At jm;$ k;enr pd;RY /;K; l;eg Aes. jnpd eqek bdUer p;Y mn $l;en;r ek;en; ef;krE enE teb $ue@n$edr ed%l;m mn \e#in. icrt; ec;%; mue% n;meln Amn p;b b; ed[opdI bijRt edex /u p#en \edr mn &reb n; belE men hl. a;sel #it beYs AE wbr;gI tep;bn ik a;r &;l l;eg. i@ig[r d;eYE eb;/hY Aesezn.

   ek;q;Y mI$ kr; heb t;r er belizeln \Y;lm;e$R. a;im j;net eceYizl;m ek;n \Y;lm;$R \el; et; p;;Y p;;Y q;ek.
epo-ez ed%l;m p[Xn ab;Ntr$*;\es Ak$;E \Y;lm;$R m*;ke@;n;L@ Et*;idr;\ Ak$; kerE. e!;k;r mue%r r;St;$;etE n;girk a*;emirk; inejr k;j eserez d;Ys;r; ker EtStt keYk$; icrNtnI n;m zieYE =;Nt. i&terr idek eyetE $*;\esr an* ech;r; aecn;\.    

.. 2  ..

   $*;\esr Eith;s ebx ecoks pir&;W;Y y;ek eck;r@ bl; hY. &Ueg;l\ ikkk;ezE AkE ibNduet imelez c;re$ e$$ a*;irej;n; kel;r;e@; $; Ab' inemiek; a*;emirk;Y Amn s'gt a;r enE. 

   Amin et; a*;emirk;r ih$ir hY AE esidn eqek. ikNtu AE j;Yg;$; ann* p[;Y nh;j;r bzr a;eg p[qm m;nueWr p;eYr
z;p pe &b`uer ixk;ir j;itr; efel igeYizl t;edr tIerr a;g; h;-ir $uker; ibic] ic]ilip. A sb imelez h;el gt xt;Ir et. Ag;er;ex; %[I; n;g;d a*;emirk;n EiY;nedr a;gmn mx ge #et l;gl a;xp;exr jnpd. t;rpr 1540 s;el abtI,R ku%*;t knkuEst;ed;r pOiqbIr aenk p[;cIn s&*t; %temr kOitt AE h;n;d;redr. a;gt eSpnIYedr i&tr izl yur;j \ y;jk. hl aqIRY \ /mIRY ibSt;err ecn; zk. 1680et Sh;nIY m;nuq ej;$ b-;/l d%ld;redr ibe t;ieY idl aenkekE. t;\ reY egl ikzu imex egl Sh;nIYedr me/*E. 1824A inemiek; hl emiek;r a/In. b;Ex bzr per m;ikRn wsen*r h;n; izineY a;nl in emiek;. 1847A emiek;r smqRn A ael a;b;r d;n; b;-/izl teb t; dimt hY aicerE aS] ideY. nib'x xtekr exeqr idek dujn ic]ixLpI A peq y;\Y;r smY g;ir c;k; e&e^ $*;\sA q;emn. a;r c;rp;exr ep[em pe Aekb;er eqekE y;n. esE eqek a;i$R$edr a;n;eg;n; $*;\sA A%n\ ab*;ht. smY smY $*;\sA Aes eqekezn aenk icNt;xIl m;nuq a*;l@s h;il k;lR Yu' i@ AEc lerNs
p[&Oitr;. idtIY ibXbyuer smY A aelr n;&;eh; \ an*;n* EiY;n pj;itedr kdr izl %ub %br c;l;c;ilet Aedr s;'ekitk &;W; j;p;in ek;@*;k;redr\ hYr;n kerizl. 1955et $*;\s I&*;ilr e;/n t%n eqekE $uir$ Spe$r a;tp[k;x.   

   atIetr ai/b;sIr; A%n\ ikzu a;ezn t;-edr eg;Igt jIben. $*;\sAr k;ezE t;-edr ep;eYbel; n;mk g[;m ed%et y;\Y; y;Y
inidR smeY AiN$[ fI ideY. c;l;iket mh_ k;ejr mt s&*t;r ;d At c$ ker hY n; t;E y;E in ep;eYbel; ed%et.

.. 3 ..

   a;m;edr a;St;n; izl $*;\s Ar Ak p[;eNt I&*;ilr nIec. AE i&*;il A%;nk;r pyR$n b*;bs;r Ak$; b $;n. p;h;er g;ey
a;pn; eqekE heYez msO, p;qerr !;l c\; iSlepr mt es%;en xIet jem \e# brf g;gir %ub suib/;. a;im igeYizl;m
g[IWbseNtr siN/et t%n a;r brf enE i !;el%eYir ng p;qr %;ink ibd[p;tk l;gl. q;kel\ brf etmn suib/; ht n; a;m;r i kret n;ik pet hY aenkb;r. a;r AE bYes pet &;l l;eg n; ab;r.

   $*;\s Ar i&tr$; smtl teb c;rp;exE p;h;. t;edr tuihn m;q;r muku$ t%n\ n;emin teb r;jteN]r mtE h[m;n. ec;%
cel idgNt ezeY a;bz; nIelr m;eZ /r;a/r; imel y;Y. $*;\s pt*k; n;ik Ak &Ut;itk ibSY n;n; ghn k;yRk;r, m;i$r
nIec celEez t;E jim\ j^m srez Ak$u Ak$u p[it bzr. n;m sb$; buZl;m ebix n; teb &;bl;m &rpurt;lg;z et c;Eel ibxE cleb n; ekn?

   b;r;Nd;Y eber;elE %;; p;h;er g; ez;| ndI nupuerr n;ec zib heY a;ez. Akidn bOi Al dupuer aLp ibd*uetr dUt p;i#eYE s`n sxrIer.  muhUetR s;d; sbidk c;\Y;icNt;Y e`;r eleg egl. smY eyn d-;ieY %;ink=, pOiqbIr ip# eqek Ak ep-;ec muez ideYez ek $*;\sek ejeg a;ez ayut jelr a;eNd;l. %$;%$ en c$k; &;l h#;_ xIl pez muhUmuRhU eymn &;ir etmin ej;er. Akjn bleln  xIl ku;eb; cel;. a;im bll;m #;N@; elege$eg egel . belE buZl;m i#k a;ep[;ip[eY$ hYin. teb tt=e, ken; ebrisk j;itY ibexW, ineY inejE kue;et elegezn. h;t &rl inemeW. 

   bOi Ak$u /retE eber;en; hl dl eb-e/. $*;\sAr i&terr r;St; sb s a-;k;b-;k;. du/;err b;iguel;r r h;lk; b;d;im &;l ker ede% buZl;m wtirr mxl; \ k;Yd; ntun rkm. AE hl a*;e@;ib Sh;pt* % \ m;i$ er;ed Zles idib* e#ez edY;l d;l;n. h#;_ eyn men pe x;iNtinektenr x*;mlI. p[;Y sb b;iE Amn a;im a;XcyR heY bll;m t;r m;en A%n\ esE puer;en; /;r;E cel a;sez. j;n; egl t; nY ntun b;i hYt E-$knIe$rE ikNtu b;Eer eqek a*;e@;ib z-;d es-e$ ed\Y; hY. AE eg-;j;iml$; &;l l;gl n; teb abx* AE pirebxA a;/uink Em;rt ebx eb%;Pp;. es idek dOi &;lE atItek /er r;%;r Ak$; ec; a;ez A edex aNtt ichel;ek. 

   p;j; $*;\sAr Asp*;en@ /renr. ecoek; ctBr i`er s;rs;r ed;k;n n;n; Aqink ijinesr !;l;\ psr;. teb t;et pyR$nI gN/ d;m ebj;Y. Ak$; a;EsIemr ed;k;en !ukl;m p;irb;irk b*bSh; men hl. AE /renr a;eY;jnek bl; hY mma*;N@pp eS$;rs b xher eml; &;r icr;Yt ecn eS$;rsAr eqek Sb;d a;l;d;. a;EsIm i`er siebx g; ht hYt ikNtu S$ue@N$r; k;ezE izeln ikicrimicr\ krizeln t;E a;r.   

   esidn p;j;Y besizl kns;$R. m;es n;ik Akb;r ker hYE ikNtu esidn ann* $*;\sArE Ak ixLpI g;n g;Eezn. m;i$r k;ezr g;n t;elr ed;ln smebt es[;tOet Ab' es ed;l ez-;Y;ec. c;rp;exr mu% sb ed%l;m &;l ker. ikzu eb;Z;E y;Y b;Eerr ikNtu ebixr;E Sh;ink ae^ \ ib&e^. $;n; $;n; ec;% msO, mue% kmnIY d;!*R t;m; rer ju xrIr. i$ni$enr bE ip[jn;sR af d* s;nAr p;t; eqek e# Aesezn eyn. dOi SbCz A-edr t;r s;eq aut inilRPt. g;enr /un \ kilet ibeCzdibrehr ecn; sb fmRul;E teb g;Yk g;Eezn p[;, e!el kiek;melr ab;/ \#;n;m;. exW g;enr /ueY; cll aenk=, skelE ey;g ideln E a;r p[;@ tu ib EiN@Y;ns En a;\Y;r \n l*;N@s . Ak$; an* sur eyn b;jl Ab;r. 

   $*;\sAr ailet gilet a;$R g*;l;ir ed%;r Ab' ebc;r. gngen n;n; zib er%;rer b;Eer\ eyn aenk ikzu a;ez i#k /r; y;eCz n;. aitir k;$uRn igel a;wxxb a;m;r zibr ec;% gj;Y in t;E hYt k;ez y;\Y;r ed*;g hl n;. dUr eqek ede% smIh ineY ifrl;m. A%;en a;i$RS$edr s'` $;Eepr\ eb;/hY a;ez keYk$; s;Eneb;@R ede% et; men hl. p;j;r i#k b;EerE r;St;r A/;r eqek \/;er a;k;x jue ep;S$;r a;$R AegnS$ d* AMp;Y;r. m/*p[;ec*r m;r, em;Czb t%n tue^ a;mr;b;\r; ineY ;r et; aenkidnE clez. ikNtu tuiltel;Y;err s%* hYt p;etin p;et\ n; hYt k%n\ ek;q;\.

   $*;\s kmu*ini$ aekRS$[;r W;Nm;isk jls; besizl esE xinb;r. ss af d* iSpir$ xIWRk anu;en eY;h;n esb;S$;n b;% i&&;lid b[;ms s*;mueYl b;bR;r Ab' A yuegr a*;emirk;r dujn surk;err s'gIt g;\Y; \ b;j;en; hl. p[;Y p;x jenr kY;r k eyn Ak$;E mh;r ej;r eb;Z; y;Y. b;d*\ tue%; sb;E $*;\esrE. /u i&&;lidr knc;etR;et \eb; b;j;eln aitiq ixLpI. kn@;err h;etr b*;$n dulizl j;dudeN@r mt ecel;r t;er a;el; a;r sur eyn c-ueY pez. es[;t;r s'%*; Akx z;;Y in ikNtu eS$ejr per b; nIec _s;ehr kmit enE. AE /re,r a;serr p[/;n eh;t; $*;\s Eq imijk;l Skul. \-edr p*;mefe$ ed%l;m el%; sb ixekE s'gIet u kr; y;Y. e!;k;r mue% enizl;m i$ike$ ibexW z; S$ue@N$edr. &;bl;m pel ht. 

   A%;en p[;Y p[et*k p;;etE igjR;. eSpnI\edr ai&y;n izl ux \ kOp;enr b; hYt kOp;n \ uexr. esE nmun; zieY a;ez a;j\. p[;Y sb c;cRE a*;e@;ib Sh;pet* teb a;sl a*;e@;ib dueYk$;. ribb;r sk;elr p[;qRn; Ak igjR;r b;g;en p;h;er z;Y;Y a;r ab;/ a;k;ex insgRinYNt;Y f-;k q;ekn;. 

.. 4 ..

    ecn;j;n; bOe b;c;l bel %*;it a;ez a;m;r. sb ineYE kq; bil buiZn; ey ikzu es$;\ buiZ n;. teb $*;\sA p[qm eqekE sj;g izl;m rsn;r r;s$; a;lg; kirin. irs;cRIr; sb c;iridek a;im b;tul ikz blel eh;eS$r ehnSh; heb. ikNtu a;m;ek p[x[Y ideYizeln \-r; %ubE t;E Akidn e%et bes kq; cll. nl;m el;ihtEeNd;edr jn* q;k;r b*bSh; a;ez h*;ibe$xn. a;im blet y;iCzl;m e`e$; ik i#k smY ibWm tuel s;mel inl;m. ep;ili$k;il k;er p[Xn ef-ed bll;m 
   t; A-edr inXcYE p[itini/r; a;ezn esen$e$ene$? m;en sb r;E$s$;E$s y;et i#k#;k . j;nl;m p[itini/tB n;m m;]. a/*;pk puY;r; men hl srl kq; trl ker blet ibXb;sI. bleln EiN@Y;n h*;ibe$xn abSh; \ b*bSh; edexr an*e]r tuln;Y miln. Ab' EiN@Y;nedr aqRwnitk k;#;em;\ dibj nY. e/;l;m k;lc;r;il ik A-r; p[itebxI emiek;r s;eq ebix Sb;CzNd*? p[;Y smSber bleln h-*; t;E. z-;kb;r a;egE perr p[Xn$; ebireY egl t;hel \edexr s;eq emxb;r ek;en; t;l \e# n;? r\ Al d[ut b;$ p&;i$R ales; h*;s a; S$;n@;@R ihY;r En d* EAs Ec. a;im bll;m \h EeYs. e&ebizl;m AE el%;$;r n;m edb EiN@Y;n a*;m' EiN@Y;ns ikNtu ekotuk$; e%el; l;gl inejr k;enE t;E idl;m n;. 

   $*;\sAr $;n q;kl a$u$ ikNtu smY fur;el;. y-;edr fIL@i$[ep aitiq heYizl;m
t-;r; smY m;epn b[;eN@r bYes dexr `;e ek;n;kuin Ak g;d; xUn* c;ipeY. t;E bleln Aeh" Ar me/*E y;eb? a;im a;r ik blb /n*b;d ideY ibd;Y inl;m. Sm;rk imll ek;ek;epi a-;k; rin epY;l; ek;ek;epi Aidkk;r a;Ekn bRrt;r. 

   efr;r peq Ak$; iZriZer ndI cll p;ex aenk=n. a;s;r smYet\ izl inXcY t;ikeY\iz ikNtu edi%in t%n. teb es[;etr sur$; ecn; l;gl  piqk b-/u p;gl ker peq b;ihr kreb et;er .    

a;kR;E& sUicp]

|terms of use | privacy statement |for advertiser| viswayan.com2005-05,All Rights Reserved