mh;eXbt; edbI /u b;'l; nY b;'l; tq; &;rtbeWRr Ak p[itb;dI b*itB Ab'
p[iqtyx; sihit*k. t-;r ibpul kmRk; Ab' amUl* s;iht* sOi ineY b;'l; &;rtbWR Amn ik &;retr b;Eer\ as'%* s'SkOit ep[mIr; t-;r jIbn \ sOir kq; j;net
a;g[hI.
an*;eYr ibe p[itb;d pOiqbIek Ab' p[kOitek a;/uink s&* m;nUeWr el;e&r h;t b-;c;et Ab' ash;Y ex;iWt m;nueWr jn* a;jIbn s'g[;m kerezn Ab' A%n\ krezn. as'%* purSk;r epeYezn s;r; jIbn /er. clez ibr;mhIn klm. t-;r jIbn re,r
s'g[;mI Eith;s Ab' jIbenr Ak;Nt pliek tuel Aenezn ibXb;Yenr p[itini/ a;ixW e`;W suip[Y h sNdIp mue%;p;/*;Y Ab' nIel;_pl is'h.

ek;n purSk;r a;pn;ek sbeceY ebxI a;nNd ideyizl ?

     sit* jb;b$; hYt k;r pzNd heb n;. +;npI# \ m*;g;eses purSk;r AkE bzer e`;iWt hY. ikNtu +;npI# purSk;r d;t;r; eceYizeln enlsn m*;el; Y%n &;ret a;sebn itinE AE purSk;r h;et tuel edebn. ikNtu es$; het het ag;eseP$Mbr heY y;Y. eyidn +;npI# purSk;r e`;Wn; hY esidn a;im puilY;Y. es%;en as;m;n* Aki$ g;z a;ez t;r nIec Ak mSt b ebdI. ebdI$; At b ey eml;r smY m ihs;eb b*bht hY. esidn ebdIr pr e%iY;xbr z;; a;r ek izln;. a;r izl;m a;im. /uE xbr. a;r t;r; esidn ey purSk;r t;r; a;m;Y ideYizl t;r eqek d;mI purSk;r ek ek;q;\ p;Yin. xbrr; aitir girb. a;im \edr s;eq Akseh k;$;t;m. y%n ey%;en q;kt;m Akseg e%t;m Sn;n krt;m `urt;m. sb smY imelimex q;kt;m. 
esidn xbr emeYr; Aesez. Ak$u Ak$u h;sez a;r blez
       a;m;edr m; $uxbux Asb c;Y n; imn kerez $uq b[;x $uq ep es a;m;edr s;eq k;#kYl;r e; ideY d-;t m;ej
 
                 a;mr; m;ek AE k;#kYl;r e; idl;m. 
t;rper a;m;edr m; inmp;t; e%et &;lb;es. a;mr; AE inmp;t; Aen ken; ker ieY m;r jn* inmp;t; idl;m.
       a;m;edr m; $uY;el b*bh;r kern;. a;m;edr m; a;m;edr AE g[;emr g;em;z; b*bh;r ker, a;mr; t;E idl;m.
      \r; picx $;k; ideY Ak$; g;mz; iken ideYez es ikNtu aenk g[;emr aenk el;ekr aLp aLp pYs; ideY. picx $;k; ideY g;mz; ikneb \edr s;/* kI. esidn a;im me d-;ieY Zr Zr ker ek-edizl;m \edr jn*. A$; ey epeYez Ar k;ez ik purSk;r ikesr d;m a;ez ?
      AE p;\Y; a;tIY b; k;ezr m;nueWr eqek\ ebxI. a;tIy helE a;tIY hY n;. Aedr k;z eqek AE ey purSk;r p;\Y; Ak$; sMpU,R jnj;it a;m;ek AE purSk;r ideCz t;r; At$; a;pn men ker. a;r i#k AE /renr purSk;r a;im a;idb;is s;m;ejr k;z eqek bb;r epeYiz. pYs;r mUel* Ar ek;en; d;m hYn;. ikNtu AE ey in"exeW &;lb;s; ibXb;s kr; Ae eqek b purSk;r a;r ikzuE hY n;. A purSk;r a;im sb smeY inrNtr epeY y;iCz.

     e$kink*;il a;m;edr edx pUbRbegE izl rg bl;E &;l p;bn; ejl;Y. p;bn; ejl;i$ Ak$u%;in rbeg pe. !;k;et
a;m;r m;t;mh \%;en eqekE \k;lit kretn. k;ejE a;m;r m; sNt;n het \%;en eyetn. esE aeqR a;im !;k;Y jeNmiz. a;m;r #;kudR; suerx cNd[ `$k. itin t%nk;r iden As i@ \ i@ Am A i@ Am AE sb heYizeln. k;ejE itin smSt rbg `uer `uer eb;etn. a;m;r b;b;\ a;Ykr dPterr aifs;r izeln. itin\ rbegE `uer `uer eb;etn. k;ejE esE aeqR pUbRbeg ey a;mr; aenk eqekiz t; nY. puej;r smY eyt;m edexr g[;em ytidn eperiz igeYiz.
     wxxwbr SmOitr aenk ikzuE men a;ez. Ak smY a;m;r SmOitxi %ubE p[%r izl. aenk ikzu men a;ez aenk ikzu ile%iz\. a;m;r a;tjIbnI el%; a;$ek ere%iz. btRm;enr AE k;jel; exW heY egel a;b;r krb. ikNtu a;im Ak$; kq; blb a;im inejek inzk pUbRbgIY men kirn;. el%k ihs;eb sb smY bil a;im &;rtIY. a;im /u b;;il el%k nE. a;im Akjn el%k y;r el%; b &;W;Y anuidt heYez amnik a;idb;is &;W;et\ anub;d kr; heYez. 
     a;r Ak$; ijins a;im sMp[it j;net eperiz ec;EeYr tuilk; n;em Aki$ s'Sq; y;r; ix=;ibSt;err k;j ker a;m;r Aki$ gLp id eh;Y;E eh;Y;E g;ilek zibet gLp ker z;pez. AE gLp$; a;im E'r;ijet ile%izl;m idIet besE. id eh;Y;E eh;Y;E g;il geLp Aki$ emeY %ub eh;Y;E eh;Y;E ker. ek;n kq; blelE tuim ekn blz pOiqbI e`;er tuim ekn blz pOiqbI sUeyRr c;rp;ex e`;er pOiqbIet; kt b sUyR kt ez;$ sb smeyE p[Xn ker. men Ak$; ij+;s; izl. AE emeYi$ek ineYE AE ez;| gLp. Atidn per tuilk; AE geLpr bE$;ek zibet geLpr bE ker z;pez. t;r; Aesizl a;m;r k;ez t;r; j;net c;Eizl ik &;eb ile%izl;m Aedr sMbeN/ ikzu bl Et*;id.
    ArE seg igirx knr;@ A$; knR;$k &;W;Y anub;d kerezn. a;r\ keYkjn p[%*;t el%k di=, &;rtIY &;W;Y anub;d kerezn. a;eSt a;eSt ihiNd &;W;et\ hYt anub;d heb. AE bE$; sbI&;rtIY e=e] p[c;r p;eCz. esE aeqR a;im bil a;m;r el%; pe \edexr el;k men ker a;im \edr edexr kq; il%iz. es kq; \r; a;m;Y belez menE heCzn; tuim piXcmbg ineY ile%z a;m;r edexr a;idb;isedr ineY il%z.

a;pn;r AE b heY \#;r ipzen k;r p[&;b ebxI ?

    ebxI izl ik km izl j;in n; ikNtu a;m;r m;eYr idk eqek ik a;m;r b;b;r idk eqek ibexW ker a;m;r iptOpuW a;m;edr ek;q;\ ek;en; b;/; edYin. Amnik a;m;edr m;eYr;\ t;edr smeY y; pet eceYezn y; kret eceYezn t;E kerezn. a;m;r m;eYr perr eb;n itin t%nk;r iden edxkmIR izeln edexr k;j kretn a;m;r ez;$ m;m; xr eco/urI ib%*;t &;Skr Ar; ey ey e=e]
eyet eceYezn kret eceYezn t;E kerezn. ek;en;idk eqek ek b;/; idt n;. a;r a;m;r Ak$; suib/; heYizl x;iNtinekten a;m;ek ez;$ebl;Y p;#;n heYizl. a;m;r t%n dx bzr bYs. 1937 38 39 a;im x;iNtinekten izl;m. esE smY rbINd[n;q jIibt a;ezn. t%nk;r x;iNtinektn a;l;d;. k;ejE es%;en q;k;r fel a;m;edr p[cur mui izl ek;en; ibWeY ineW/ izl n; a;r shp;# p[cilt izl. ezelr; emeYr; Akseg pt;m. t;z;; men ht rbINd[n;eqr &;rteb;/ AtE izl ey a;m;edr smeY b;;il ezelemeYr; eymn pet a;st etmin a;jekr ec;E a;jekr x[Il; a;mr; isel;n blt;m ekr;l; k,R;$k ibh;r E ip jr;$ eqek p[cur p;;b AE sb j;Yg; eqek p[cur ezelemeyr; pet a;st. a;jek p;ikSt;n es%;n eqek p;;ib \ isiN/[ ezelmeeYr;\ y;r; kr;ic b; idek q;kt t;r;\ pet a;set;. Amnik b;il j;&; eqek\ pet a;set;. k;ejE A$; Ak$; aut ai&+t;. 
rbINd[n;eqr k;ez a;mr; hrdm eyt;m z;]I ihs;eb nY. a;mr; Amin shejE cel eyt;m. esE 36 37 38 s;elr me/*E ic];^d; x*;m; c;ilk; t;esr edx Ael; hY. A%;en esE irh;Rs;el a;mr; eyt;m. x;iNtinektenr a;k;ex b;t;es esE sb g;n mu%r heY q;kt sbRd;E g;nb;jn; het;. a;r ix=;\ an*rkm izel;.

es%;en q;k;r jn*E ik el%;r p[it a;g[h jeNmizl ?

    es%;en q;k;r felE ey el%;ili%r p[it eZ-;k ebeez Amn nY. a;m;edr b;iet el%;ili%$; %ub a;XcyR b; aut ikzu izel; n;. xcIn eco/urI Eek;en;imk A*; pili$k*;l Ekilr p[it;t;sMp;dk izeln. a;im yid n; ile% zib a;kt;m t;et\ a;m;r b;b;m; sm;n smqRn kretn. 
    ibjenr seg ibeY h\Y;r fel Ak$; sMpU,R an* jget a;im Aes pi. es%;nk;r kq;b;tR; es%;nk;r g;n t;edr a;el;cn; t;edr icNt;/;r; a;m;ek &IW, p[&;ibt ker. k;r, a;m;r p[qm bEZ-;isr r;,I. Z-;isr a;im ikzuE j;in n; a;m;r ezel ez;$. AE bE el%;r jn* ezelek b;b;r k;ez ere% i$ik$ eke$ cel egl;m.ibjn A$; sMpUR, smqRn et; krel;E bleln tuim ikzu e&eb;n; ezelek a;im ed%eb;. AE a;XcyR shey;igt; a;im epeYiz.

a;pn;r el%; p[qm bE Z-;isr r;,I.  Z-;isr r;,Iek ekn ebez ineYizeln ?

   a;im icrk;lE Eith;esr bE pet &;el;b;is. Z-;isr r;,Ir due$; ijins a;m;ek a;kO kerizl. smY &;eb E'erejr ibe l;E kr; es;j; kq; izl n;. in ib/b; heln m;] inx bzr bYes a;r m;r; egeln b;Ex bzr bYes. itn bzer At ibbtRn. itIYt in %ub mumn; izeln. m;r;#;edr %ub ke#;r inYm izl Sb;mI m;r; egel m;q; k;imeY efleb. in t; kern in. Sb;mI jIibt q;kel m;q;Y e`;m$; edeb n;. k;r, Sb;mI ixer;&UW, Sb;mI m;r; egel m;q;Y e`;m$; edeb. Sb;mI m;r; egel Ak$; l;l iseLkr q;n \r; eymn k;z; ideY per etmin pret heb. Asb in m;enn in.  a;r\ et; aenk Sb;/Int; s'g[;mI puW cir] izeln ekn n;rI cir] ? in %ub Eink izeln. Akm;] \r ibWeyE ib[i$x belizl  
She was the bravest and best of the butest, a man amongst men.  in&ReY p[;,\ ideln.

s;iht* ccR;r k%n eqek a;r s;iht*ekE b; ebez ineln ekn ?

   a;m;r ibeYr per a;im ibjenr se^ jIYnkn*; ai&nY kerizl;m. a;m;r g;enr idek ibexW ek;en; anur;g izel; n;. ai&neYr e=e] x;iNtinekten q;ket eyrkm ht esrkmE ai&nY krt;m. ibjenr se^ A$ukuE keriz. a;m;r ezel\ jeNm y;Y a;m;r ibeYr ed bzerr me/*E es\ ez;$ izl. y;E eh;k t%nk;r jIbn s'g[;m ker a;r ikzu kr; heY \e#in. teb el%;r b*;p;er a;im em;$;mui$ isirY;s izl;m. a;r Z-;isr r;,I el%;r per es$; a;im /Ier /Ier ireYl;Ej krl;m. t%n aenk ez;e$;%;e$; c;kir keriz Ab' kriz A%;en \%;en. ikNtu a;li$em$il a;im i#k krl;m a;im Akm;] ile%E er;jg;r krb s;r;jIbn el%; z;; a;r ikzuE krb n;. es$;etE a;j\ ik ker a;iz. el%; z;; a;r ikzuE kirin. A$; `$n; ey a;im m;Z%;en remx im] Skuel Ak bzr pieYizl;m 100 $;k; m;Eenet. t;et\ et; a;r clet p;er n;. es$; a;m;r er;jg;rek s;ipemN$ kerez. ibjYg kelej p;et t%n !uekizl;m edex; $;k;Y 18 bzr pr y%n z;l;m t%n eb;/hY s;e c;rex; $;k; b; Arkm ikzu heb. k;ejE t;et ikzu het; n;. a;r ArE me/* a;im jieY igeYizl;m a;idb;is jIbenr se^. 

serr dxek a;pn;r p[k;ixt h;j;r cur;ixr m; b;'l; s;ihet*r jget a;el;n tuelizl a;el;n heYizl s;r; &;rtbeWR. ibi& &;W;Y anuidt heYez Amnik Ar eqek cliCce]\ p epeY egl ik &;eb ?

   fr;sI &;W;Y h;j;r cur;ixr m;r anub;d izl. j;mR;n &;W;Y anuidt hl. 

a;pn;r el%k jIben bE$;E ik Ak$; $;inR' peYN$ ?

   A%n ey sb bE eber;eCz mh;eXbt; edbI s'kln Ar me/* et; aenekE p[bN/ ile%ezn. t;r; belezn h;j;r cur;ixr m;ek y;r; $;inR' peYN$ beln t;r; t;r a;egr %ub tBpU,R el%; a-;/;r m;ink kib bNd*`i$ g;Ir jIbn \ mOtu* Asb bEeYr kq; men r;e%n n;. a;sel a;m;r el%;$; br;brE ep[;ippl. Eith;s$;ek a;im AE &;eb edi% due$; z;p; l;Eenr m;Z%;en ey s;d; j;Yg;$; a;ez aili%t Eith;s esE$;ek a;im tuel /ret ec; kir. a;im br;brE jns;/;re,r jIbnek tuel a;n;r ec keriz. a+;t pircY ile%izl;m isp;hI ibed[;ehr p$&Uimet. t;et\ t;E izl ey s;/;r, m;nueWr jIben ik ai&`;t Aesizl. A$; et; sit* ey b &;rtIYek f-;iset l$k;en; heYizl, b g[;m jB;ileY ideYizl. a-;/;r m;ink bgIR a;mn ineY el%;. b;'l;Y ey bgIR a;mn ht m;r;#; r;[ eqek t;r; b;'l;r Ak$; bOht a'xek z;r%;r ker ideYizl. t%n bgIR blt m;r;i# k*;&;lirek y;r; e`;;r eqek n;mt n; e`;;r pr besE %;eb `uem;eb sb kreb. k;ejE b ndI g^; aqb; pd; t;r; eper;et; n;. esE jn*E t;r; klk;t;r idek a;esin a;r !;k;r idek\ y;Yin. ikNtu m;nuW bgIR h;^;m;r &eY ey &;ebE eh;k enok; ey;g; ker aenekE ntun ker b-;c;r jen* m;Eeg[$ ker cel y;Y pd; epireY cel y;Y a;b;r g^; epireY Aidek cel a;es. 

h;j;r cur;ixr m; AE el%;el;ek z;ipeY s;men cel Ael; ekn ?

   h;j;r cur;ixr m; b*;p;r heCz t%n nkx;l a;eNd;ln ineY at e%;l;%uil ek il%t n;. a;im \r me/* nkx;l a;eNd;lenr Eith;es y;Ein. y; c;rp;ex `e$izl t;E ile%iz. a;r A$; a;im Ak j;Yg;Y AePlEn keriz beliz b;r b;r esE smY klk;t;r peq `;e$ y; A%;en \%;en `e$ez. t%n Akidn itni$ ezel r;ier a;el;Y;n mui ideY a;m;r b;iet Aes Ak$u%;in d-;ieY a;m;ek bel egl a;pin /u g[;emr kq; il%ebn a;m;edr kq; il%ebn n;. a;r esE smY$; Arkm Ak$; smY izl eymn a;m;r ezelr bN/u Sh;nIY y;r; t;r; skelE a;m;r ezel ey p[t*= &;eb t;et igeYizl t; n; ikNtu a;m;r ezelr ey kibt;
ey ipt; sNt;enr l;x sn; kret &Y p;Y
a;im t;ek `O,; kir
AE Ak$; kibt; Ak$; inx bzerr ezel ile%izl esidn s;r; &;rtbeWR Lk;r mt zieY peizl esE kibt;. aqR;_ menr idk eqek sh;nu&uit. a;m;edr sh;nu&uit$;r k;r, heCz Ar; ek;en; p;lR;emN$;ir r;jnIit e&;e$r r;jnIitet ibXb;s kerin Ar; ek mN]I hb;r jn* r;jnIit kerin. Ar; kOWkedr se^ skelr se^ Ak heY r;jnIit kerizl. 

h;j;r cur;ixr m;eYr s;eq Ak;tt; anu&b kern ?

el%;r smY y%nE ey cir] ili% t;r se^ es$; et; hebE. es ibWeY ek;en; kq; enE.

h;j;r cur;ixr m; Ar me/* a;pn;r injSb ek;en; a;dxR b; mtb;d ipzen k;j kerizl ?

   a;im et; icrk;lE p[itb;dI el;k a;r esE smYk;r kq;$; a;erk$; mUel* /rel &ul heb. aenek et; krizel; j;n;ex;n;r me/* eqek. kt jenr kq; kt m;eYr kq; eb;enr kq; ai&+t;r kq; a;im nt;m. klk;t;r r;St;Y r;St;Y eXl;g;n el%; q;kt. a;im t%n aef;e@Rr e$$ bE il%iz. a;m;r sh el%ekr se^ aenk r;ir ai k;j ker r;ir dx$; s;e dx$;Y eh-e$ b;i ifrt;m. peqr dup;ex eXl;g;n. es smY$; Amn izl. t%n a;im ibjYg kelej p;E. A$; y; ineY el%; es$; x[Ikel;in ht*;k;. A%;en
g[p ikil'$; p[qm hY. p[qm br;hnger\ nY b;r;s;et\ nY ek;nger\ nY A%;en. A%;en AE A%;en a;j AE sb j;Yg; p;eL$ egez gLf g[Ie,r epzenr b;iet A%n mh;eXbt; edbI ey%;en q;ekn. AE x[Ikel;nI ht*;k;e a;m;edr kelejr dui$ ezel inht hY.

AE `$n;E ik izl Ar _s ?

   _s nY smSy edx sm;j Ab' t, p[jNm t;r; blizl a;im Ak$; ep[s;r anu&b krizl;m. \edr kq; ek il%eb n; ekn ?  

1977 a;pn;r are,*r ai/k;r p[k;ixt hY. a;idb;isedr b*;p;er a;pn;r a;kWR, ik ker ?

   a;idb;isedr se^ a;m;r ey;g;ey;g aenk a;eg a;m;r heYizl 1965 s;l eqek. p;l;emo a;im b;r b;r eyt;m eyt;m is'&Um ey$; a;jek Z;%. r-;ic p;l;emo is'&Um h;j;irb;g a;im bb;r `ueriz. \edr se^E `ueriz \edr jnjIben imexiz. 198081 s;el p;l;emoA y;r; be@ elb;r izl t;edr ineY a;im k;j keriz a;eNd;ln keriz xhr e`r;\ keriz Ak jIben aenkrkm k;j keriz.

btRm;en tq;kiqt s&*t; t;r inejr p[eY;jen pirebx \ t;r a;r,*k s&*t;ek aibrt /B's ker celez. t;E pirebx a;eNd;lenr seg a;idb;is a;eNd;lenr ik ag;igk ?

   A$; et; a;mr; sb smYE bliz A%nk;r ey ib+;n blz s&*t; blz Ar Pl;s peYN$ blz ikNtu A$; heCz$; ik ? a;jk;l ek;en; trk;ir e%el t;r Sb;d p;eb n; smSt m;i$ek ibW; ker ed\Y; heYez ndIek ibW; ker ed\Y; heYez ndIr pr ndIr bN/ smSt ijins n heY y;eCz. p[kOitr pr et; b*;pk /WR, clez. p[kOit Akidn Ar p[itex;/ eneb. esidn Ak$; Aki$ ib+;enr pi]k;Y Aki$ at*Nt a;kWR,IY p[bN/ pl;m &;rtbeWr Ab;r Akidek At bOi hl a;r ek;en; j;Yg;Y hl n;. aenk j;Yg;etE %r;. Eer;ep\ %r;. a;bh;\Y;ek &IW, &;eb n kr; heYez r;jSq;nek g[I, ker efl;Y. r;jSq;en et; a;r b;il enE. pOiqbIr ey sb j;Yg;Y m&Uim a;ez es$; pOiqbIr a;bh;\Y;r p[eY;jenE a;ez. p[kOit ey%;en y; ere%ez es$;ek %;il an*rkm ker ed\Y;. A$; %ub an*;Y m;en hY n;.

p[kOitr segE et; a;idb;is s&*t; imex reYez. p[kOit /B'esr seg a;idb;is s&*t; \ s'SkOitek\ ik /B's ker ideCz ?

   a;li$em$ b*;p;r$;E et; t;E. esE EmipirY;il

p[yuigt a;/uink s&*t;r k;yRem a;pn;r mt;mt ?

   t;r ibWeY a;m;r ek;en; ibXb;s enE. es; kl@ a;/uink p[yui ikzu n; ker ey y; kret s=m izel; t;ek t;E kret d;\. Ar; Ak$; b-;/ kret p;er n; Ar; Ak$; ib[j b;n;et p;er n;. Y%n Asb izel; n; t%n xW*\ het; g;z\ het; m;z\ het; m;nueWr d;ird[ izel; dUi&R= izel; ikNtu n*;c;r;l ires;sR y;r; j;net; t;r b*;bh;r$; ikNtu t;r;E j;net; enc;rAr b*;bh;r t;r;E j;en.

pirebx s'r=, b; t;r yn t;r seg a;pn;r kmRsUic a;idb;is kl*;, \ t;edr /B'esr h;t eqek b-;c;en; es$;\ ik Eek;lij b*;l;Ns r=; kr;r met; ?

   Eek;lijr ibWeY Akjn a;idb;is b; Akjn g[;emr m;nuW y; j;en yt j;en g[;emr m;nueWr; bletn Aidk eqek bOi a;seb A$; AE heb t;edr mt ek j;en n;. AE j;n;r me/*E ful af s;eYNs.

t;hel ib'x xt;iet ib+;enr ag[git es ibWeY "

    ib+;enr eyil &;l a;ez t;ek piji$&il ker; Ak$; kq; heCz a;m;edr k; iseS$m a;ez. a;idb;isesr me/* b; an* j;Yg;r a;idb;isedr me/* hYt ek;en; k; iseS$m n; q;kel suipirYr b; EnifirYr a;ez. es$; a;im j;in n; Aekb;erE j;in n;. ikNtu kq; heCz es a;idb;isE eh;k b; g[;emr ipizeY p; m;nuWE eh;k y;r; a;ez Atidn pOiqbIet bsb;s ker Aesez At bzr /er t;r; pOiqbIr b*;l;Ns /er r;%et j;net;. ixk;r ker et; t;r;\ e%t t;et ikNtu jIbjgt el;p;$ hYin. a;/uink m;nueWr el;e&r jn* t;edr ixk;r l;ls;r jen* c;m;r jen* jIb jg_ek n kerez. ikNtu esE a;idb;is b; g[;emr m;nueWr; et; jIb jg_ek n kerin. p;i% enE p[;,I enE g;z enE A rkm abSq;et; t;r; kerin. aqR;_ t;esr AE a;;r*;i' aenk ebxI izel; t;r; j;net; enc;r y; ker t; t;r inejr inYemE ker. Nature knows what, esE j;Yg;Y ib+;n Go to learn, not to teach so much go to learn from them.  es$;r jn* Ak$; an*rkm dOi&i^ an*rkm d;r m;niskt; a;r pOiqbIr jn* Ak$; ibpt; eb;/ q;k; drk;r. sb ey /B's heY y;eCz.

ib+;enr ag[git a;mr; Ab' ntun p[jNm ikzu ix%eCz n; /uE ik ib+;enr suib/;$uku ineCz ?

   es$; et; hebE. m;nUW b;E enc;r ig[i@ m;nuW Sb&;btE el;&I. el;e&r jn*E s;r; pOiqbIek /B's krez. bk;l a;egE a;im suNdrl;l bgun; sb;E Ek*;ilp$;esr ibe l;E kriz t%n a;mr; @;$; *;i$si$ ideY edi%eYizl;m ey AE ey m;Z%;enr j^l$; eke$ ed\Y; heYez ihn;lY Ab' ePlenr m;Z%;en Ar fel a;p;r EiY;r i$[em;s ih$$; @;Eer igeY ihm;lY;n erek ih$ krez. y;r jen* eG[isY;r ipizeY y;eCz. a;r A%n k;gj pe i$i&et ed%; y;eCz ihm;leYr \per y;r; b;r b;r A&;er jY kret egez es%;en ful af pilxn Pl;ik Ab' an*;n* ijins. Ab;r et; E\er;ep\ ih$ \eYe& bel;k m;r; egezn. ePl;b;l \Y;imR' bOiet; hYin. 

a;pn;r m;nbkl*;n kmRsUcIr p[se^ amRt* esenr aqRnIit \ s;migk[ Yn kt$; p[;si^k ?

   amRt* a;m;r eqek aenk ez;$. amRt* ib;n. a;m;r ek;en; m;nbkl*;n kmRsUcI enE. pOiqbIr m;nbkl*;enr ek;en; i#k;d;ir a;im inEin. a;im ey$uku kret p;ir kir. a;im ek;en; esimn;r \Y;kRxp kirin. Aet a;im ibXb;sI\ nE kr;r ek;n\ smY\ izl n;. yid Ak$u ectn; j;g;et eper q;ik es$ukuE.

e%iY;xbredr ineY a;pin ey k;j krezn ?

   Ak$; ijins buZet heb. e%iY;xbrr; yid inejr; n; Aeg;et; t;hel a;im eyet p;rt;m n;. a;im p;l;emoA y;E 1965 s;el. t;edr\ Ak$; injSbmtn Ak$; s'g#n izel;. @;l$n ge Akjn %ub _s;ih Ab' drdI j;nR;il izeln itin \edr \%;en eyetn eh-e$ eh-e$ \edr ibi& a;ijR ineY edoe;etn. Ak$; semblence of Organization izel;. y;edr bOi$x g&RemN$ AksmY belizel; "Criminal Tribe"   1871A Ab' y;r;E c;Wb;s ker n; k; p[efsnAr ek;en; k;j ker n; t;edrE belez \r; heCz "Born Criminals" e`;W,; ker 1871A. Ak$; ibx;l jneg;i mult a;idb;is t;r; h;$R hY &IW,. a;m;edr bIr&uem a;ez e!k;er; sMp[d;Y Ar; s;\t;l ibed[;ehr smY el;h; eqek !;l ter;Y;l ez;$ bNduk wtir kerez. Ar; r;jSq;en gujr;e$ a;ez g;iY; el;h el;h;r k;j krt.

   m/*p[edex eg; pj;it a;ez. t;edr ineY e$r;@;ki$l ile%izl;m. AE bEet ile%izl;m y;edr kq; il%iz t;r; nY smg[ a;idb;is sm;ejr kq;E il%iz. eg;r; k%n\ iimn;l $[;Eb bel gn* hYin. ikNtu aenl $[;Eb a;ez wymn a;m;edr emidinpuer el;/r; y;edr emeY cuin ek;$;l a;tht*; krl puilY;Y xbre%iy; bIr&uem e!k;er; ibh;er mus;h;r a;ez y;r; d;ired[r smY E-Ndur e%t p;rh;EY; a;ez A rkm aenk $[;Eb a;ez iW*;et a;ez Eip et et; a;ezE. a;Nd;m;en y;r; a;ez t;edr iimn;l $[;EbAr a;\t;Y a;n;E y;Y n;.

  
a;pn;ek s;r;jIbnE s'g[;mI jIbn y;pn kerezn pirb;err seg\ s;miYk &;eb q;eknin "

   n; s;miYk &;eb nY a;imet; ibjnek eze a;is 1962et. 

A$; ik a;pn;r k;ejr pr p[&;b efelez ?

   n; n; a;m;edr ibeCzd$; Aekb;erE b*;igt ibexW&;ebE p[;Ee&$ ibjn a;m;r k;ej ek;en;idn b;/; edYin.

AE ibeCzd a;pn;r ek;en; asuib/; sOi kerin ?

   n; m;nisk ebdn; q;ek ikNtu t;ek h;t p; eze asuib/;r kq; bliz n;. k;j n; ker a;im ik krt;m ? a;m;ek et; er;jg;r\ kret heYez ile% a;j\ a;m;r b;i Ak$; &;e$ b;i Amn ik a;r gOhsJj; ?

pueWr x;sn a;pn;r Sb;/In mu icNt;/;r; Sb;/In mnek ik k%n\ b;/; ideYez ?

   ek;en;edn ek;en; puW x;sn kerin eknn; a;m;r b;b;r b;iet A$; sM&b izl n;.. ibjnedr b;iet\ Arkm ek;en; b;/; ineW/
izl n;.

sm;ej puWteN]r p[&;b et; a;ezE ?

   h-*; a;ez sm;ej t; a;ezE. a;im ey$; men kir &;rt y%n tq;kiqt Sb;/In hl t%n Ar; through land system reform kerin. LandA Ak$; feudal land structure ere% ideY edxek Sb;/In krl. Feudal Land System sb smeYE Ak$; p[;cIn value system ek l;ln ker emeYedr ibe ibi& inYm k;nuenr ed;j;l wtir ker.

AE b*;p;r$; a;idb;is sm;ejr me/* a;ez ik ?

   n; \edr p,p[q; enE \edr widow marriage almost compulsory, divorce is very easy, Sb;mI a;erkjnek ibeY kret p;er S]I\ a;erkjnek ibeY kret p;er. \r; a;m;edr eqek aenk civilized, eknn; 30 h;j;r a;idb;is yid ek;en; kq; ex;en bOt; ex;en \r; iSqr heY bes &d[&;eb neb. \r; a;m;edr eqek aenk civilized.

Ak;/;er sOjnxIl s;iht* sOi seg seg a;idb;isedr Yn m;niskt; sm;Ntl;r &;eb a;pn;r me/* k;j ker ?

   Atsb j;in n; a;im j;in a;m;r y%n y; men heYez keriz. keriz dI`R smY /er a;j\ kriz a;j a;r tt p;irn;.
ikNtu a;im %berr k;gej s;'b;idkt; ker a;im sm;en piXcm b;'l;r g[;em g[;em `urt;m a;r il%t;m. btRm;en bzerr pr bzerr ebireYez. yug;Nter ile%iz bsumitet ile%iz a;jk;el il%iz. t;z;; E'r;ij k;gj
Economic and Political weekly, Frontier, Sundayet\ ile%iz. Business Standard ey$; a;nNdb;j;r h;esr es$;et\ ile%iz.. y%n ey%;en epeYiz ile%iz aenk ile%iz.
esE sb
activity writing ineY\ bE ebireYez. aenk ibWY ede%iz ile%iz. teb sb ijinsel;ek ineY et; a;r l;f;l;if kr;
y;Y n; an*;Y bel ec-c;el hY n; srk;err seg\ et; let hY.

s;iht* rcn; \ m;nb kl*;n AkE s;eq ..........

   m;nb kl*;n ibix b*;itB Asb kq; nel, a;m;r e&tr$; k-uke a;es. a;im %ub m;nb kl*;n edbI mUitR Asb ikzu n;. a;im Asb nE. I am not at all that a;im &IW, down to earth.

a;pin aenk purSk;r epeYezn s;iht* a*;k;e@im pdx[I epeYezn ........

pdx[I Akb;erE a;idb;isedr me/* k;j kr;r jn*. m*;g;eses purSk;r ek;en; $;k; nY. A$; Aesez y;r jn* y;r; inpIit ingOhIt t;edr ineY j;nR;iljm el%;r jn*.

&;retr sbeceY egorbjnk purSk;r +;npI# purSk;r\ et; a;pin epeYezn.

   a;im t;r eqek\ s;iht* a*;k;e@imek b blb k;r, s;iht* a*;k;e@im is national j;tIY purSk;r a;r +;npI# %ub sMm;int
%ub b purSk;r.

ibx xtekr ik'bdiNt puW Nelson Mandela esE purSk;r a;pn;r h;et apR, kret igeY i kerizeln "She holds the mirror to the conditions of the world". A$; a;pn;r Ak$; ibr;$ p[;iPt bel men hY ?

   %ub b kq; \ek et; %ub x[; kir. a;im bll;m It's unreal. in bleln that you are so real. AE +;npI# purSk;r en\Y; r smY Ak$; interesting `$n; `e$izl ey$; nel et;mr; buZet p;reb a;im ik rkm. +;npI# purSk;r g[hn anu;en a;im puilY; eqek xbredr a;set belizl;m a;r Aki$ ezel ey a;m;ek m;min bel @;ek \r;\ igeYizl. \r; cel a;seb perr idn . a;im eqek y;b. k;r, \%;n eqek a;e\ keYk$; j;Yg; `uer ifrb. AE puSk;err seg ey Sm;rk$; edY es$; &IW, &;rI. a;im \%;n eqek India International Centre-A ifrl;m. klk;t; Ab' puilY; eqek y;r; igeYizl t;edrek bll;m eck$; ineY n;\ \%;en jm; ideY edeb. a;im et; A%nE ifriz n;. \r; bll ideY d;\. a;im edi% b*;eg eck enE. a;im t%n ebj;Y eb;k; ik kir ik kir &IW, ]mu% ker a;m;ek \r; eck$; b;r ker idl. bll A$; yuim m;i$et efel cel Aesizel.

   a;im ey inejr ibWeY kt$; irl;eYbl s;r; &;rtbeWR `uer eb;E. \r; bel Ak Ak smY tuim ey ifer a;sz a;m;edr %ub ab;k l;eg. tuim et; ebx ifer a;sz h;ireY y;Cz n;et; ek;q;\.

btRm;n p[jeNmr k;ez a;pn;r ek;en; b;tR; a;ez ?

   n; a;m;r ek;en; bb* enE ek;en; message enE. A heb `err e&tr eqekE heb. p;rel kreb n; hel kreb n; A$; et;m;r inejr \per.. teb a;im men kir a;m;r edexr y; abSh; eyehtu sb g&RemN$E largely fail kerez es%;en m;nueWr ey b*ir d;iYtB q;ek ey$; a;mr; nib'x xt;Iet ede%iz a;m;edr ibx;l a'ex jimd;rI b*bSh; izel; jimd;rI b*bSh; %;r;p ikNtu edex `er yt r;St; `;$ pukur inednpe= eh;im\p*;iq c*;ire$bl i@sepns;rI A smSt jimd;r r;j; ez;$ ez;$ r;j;r; kerizel;. t;edr d;en /*;en kr;. a;im et; ikzuE kriz n; a;im inej yt$uku p;riz kriz. a;r t;etE et;mr; blz m;nb kl*;,$l*;,. Aet m;nb\ enE kl*;,\ enE. I feel like it t;E kir. n; ker a;im q;ket p;ir n;. a;r blet enE A tradition a;im ede%iz sb j;Yg;etE. t%nk;r iden ibjn ek;en; kmuin ixLpI y;r q;k;r asuibe/ %;\Y;r asuibe/ t;edr ek ineY a;set;. a;mr; c;iridek AEE ede%iz. a;r ikzu edi%in. k;ek Em;rt b;n;et edi%in g;i iknet edi%in p[cur $;k; b;n;et edi%in.

a;jek AE eb;/ ik kem a;sez ?

Naturally.

ekn ?

   smSt b;iet Ak$; ker b;Cc;. t;r a;egr ejn;erxen\ Ak$; b;Cc;. AE anil c;EL@ Ak$; f*;imilr me/ q;kel et; share kret ix%t. A%n ek;en; shareAr b*;p;r enE. b;b;m; hYt t;edr b;b;m;r Akm;] sNt;n. Aedr me/* share society heCz ek;q;Y. ek;q;\ ikCzu n;. a;mr; j;nt;m bE ph;r idet hY. a;jk;lk;r ezelemeYr; ey b;'l; bE pe n; in t;r k;r, t;r; et; t;r m;ek\ pet ede% n;. m;b;b;ek\ pet ede% n;. a;egk;r iden letter writing izel; AE ht&;g; Eemelr jn* ek a;r ici# ele% n;. h;et ici# el%; &uel egez. a;im inej kiMp$;r r;i%in f*; r;i%in Eeml r;i%in ikzu n; ere%E s;r; pOiqbIr seg some how contact ere%iz. a;im Aekb;er klm /er k;gej el%;Y ibXb;s kir.

btRm;n p[jeNmr t, el%kedr smeN/ ?

   A%n a;im a;r practically pi n;. pi n; ekn A%;en ey s;ir s;ir f;El ed%z p[et*k$; k;ejr f;El. eken;$;Y a;idb;isedr jimjm; ineY ek;en;$;Y Newspaper cutting wrintings a;ez. a;im jIben aenk peiz ez;$ebl;Y a;im iden 18 `N$; pet blel 18 `N$;E pt;m. A%n a;m;r ec;% permit ker n;. aenk idn /er subject Ar idk eqek\ p;eL$ egez. dI`R idn /er AE a;En a;En AE a;Eenr bE pet heYez. a;eg a;im sbR&u% izl;m. A%n Akdm p;ir n;. p; hy n;. eY$uku p;ir ec;%ek b;c;E inejr el%;r k;ej. Glucoma Aesez Cataract Aesez ece% ayq; strain kret p;ir n;. t;E A%nk;r s;iht* sMpekR sb smY %br r;%et p;ir n;.

   t;r a;eg\ ytidn jr;$ celez aNtt ttidnet; bzer ktb;r b;Eer eyet heYez. idI heY ber;d; cel egiz idIet Aes case keriz Human Rights ineY leiz. t;rpr denotified tribe edr ineY k;j kret igeY a;mr; al EiY;Y s'g#n krl;m t;r jn* mh;r;e[r e&ter e&ter `uer ek;q;Y ik &;eb ebeez esE %br ineY a;s;.

siNdp r;Y a;pn;ek ineY ey tq*ic] wtir kerez a;pn;r ekmn elegez ?

  a;m;r et; %ub &;el; elegez naturally siNdp &;el; k;j krez.

a;pn;r sMp;idt pi]k; ineY ikzu kq;.

  a;m;r br;brE taste $; an*idek. a;m;r ey biRk;el; ik pirx[m ker ey pi]k;il ker cil E$&;$;r x[imkedr kq; g[;emr kq; b;lfikr /B'esr a;eNd;lenr EitbO a;m;r b;b;ek ineY mnIx `$k s'%*; puilY;r xbre%iY; s'%*; mh;eXbt; edbI ibexW s'%*; es;n;lI c; b;g;n s'%*; Ael; a;m;r ic k;j an*idek. Aet a;m;r ibexW sh;Y heYez g[;emr el;ekr;.

k;ejr &;W; ihs;eb m;tO&;W;r b*bh;r ?

   
   aenk E'r;ij x icrk;elr mt a;m;edr &;W;Y !uek egez exn Skul m;;r. p[yui ineY Aeg;el a;eSt a;eSt esE sb x\ ineY eneb. ikNtu kq;$; heCz p[qm ix=;$; a;mr; ixe%iz ik a;m;edr ejn;erxen\ t;E a;m;edr ezeledr ejn;erxen\ t;E heCz m;Z%;en ktel; ejn;erxn cel egl m;tO&;W;et
solid m;tO&;W;et eg;;$;. m;tO&;W; nY /u Ak$; &;W;r pr yid strong d%l q;ek it automatically helps another language. tuim t;hel E'r;ijet\ buZet p;reb. inejr m;tO&;W; %ub &;l; ker j;nel tuim an* &;W;\ ix%et p;reb. a;m;r el%;et a;im an*;n* r;ej*r an*;n* &;W;r b x b*bh;r keriz es$;\ eb;Z; y;Y aenk shejE eb;Z; y;Y.

c;iW yid , inet egel &;W; ik Ak$; p[itbN/kt; nY ?

   , inet E'r;ijet il%et hY ikNtu muxikl heCz t;ek ideY ey $;k;$; el%;en; hY es$; ik es egelE p;eb ? a;im et; just AE xbr simitet due$; case keriz. ek;q;Y ik ? t;r; ile% ideYez \ek a;mr; At $;k; ideYiz es%;en Ak$; i$p z;p ed\Y; a;ez. el;ki$ inr=r. A%n p;eYet jb \Y;Rk;r pd wtir kr; heYez. AE jb \RY;kR;rr; igeY yid bel A%;en i$p z;p d;\ tuim idet b;/*. AE ey total control of terror A$; el;kek eb;Z;en; asM&b y;r; esE pirebex q;ek n;. esE el;ki$ek et; \%;enE b;s kret heb. es%;en igeY ed%; y;eCz a;mr; mue% ij+;s; krl;m tuEet; 1200 $;k; epeYizs gr g;i ekn;r jn* iknizs n; ekn ? es bll ek;q;Y 1200 $;k;. a;m;ek duex; $;k; idl. z;p idet bll z;p idl;m.

   b*;er eqek ey el;n p;\Y; y;Y es$; ik el%;p j;nelE ik p;\Y; y;Y ? es ik b*; eqek $;k; ineY a;set p;reb ? AtE es;j;. b*;e ey picx$; d;l; a;ez t;edr ikzu n; ideY \ eber;et p;reb ? sutr;' b*;p;r$; /um;] &;W;r nY. teb b;'l; &;W; wdniNdn jIbenr sb j;Yg;Y b*bh;r kr; ic_. a;im icrk;lE bel Aesiz.

piXcm b;'l;r a;idb;isedr k;ez b;'l; &;W; ik ibedxI ?

   ek bll ? ekn bleb ? ek et; belin. &;rtbeWR ytel; r;j* a;ez yt j;Yg;Y yt a;idb;is a;ez t;ek Sh;nIY &;W; j;netE hY. eymn s;\t;ledr &;W; alicik ikNtu alicik t;edr AigeY ineY y;eb n;. alicik iSeP$ ek;en; exenr n;m el%; q;keb n; erxn k;@R kr; y;eb n; $;k;r en;$ z;p; heb n; wdniNdn jIben k;ej l;geb n;. &;rtbWR jue b; piXcmb;'l;y eY%;en yt a;idb;is a;ez eymn puilY;Y emidinpur b;k-u; bIr&Um Ar; ey ey%;en a;ez t;r; p[et*ekE b;'l; j;en b;'l; hrf pe. b;'l; href yid \edr s;iht*$; el%; y;Y peb %ub &;l ker.

g;Y]I cbtIR iSp&;k Ar seg k;j ker a;pn;r ekmn elegez ?

   t;r seg et; a;im k;j kirin es t;r mt anub;d kerez t;r s;eq kq;b;tR; heYez. t;r m;/*em Ak$; an* sphereA k;j$;
ep-oez;eCz.

t;r ai&+t; ?

   a;im j;mt;m\ n; ey es anub;d krez. 1988 s;el p[qmb;r a;emirk; egl;m igeY ed%l;m z;]z;]Ir; a;m;ek Aes ij+;s; krez ed[opdI gLp sMpekR. t%n j;nl;m. per ejeniz b j;Yg;Y /u g;Y]Ir anub;d$;E ebxI b*bh;r heYez a;r\ ikzu ikzu y; E'r;ijet ebiRreYez ikzu ikzu b*bh;r heCz. Infact A%n Simla Universityet b*bh;r krez ed[opdI gLp. abx* A%;en g;Y]Ir anub;d b*bh;r kerin an* anub;d b*bh;r kerez.
       1977 s;el a;m;r are,*r ai/k;r bE$; eber;Y 1979 s;el s;iht* a*;k;e@im p;Y. ikNtu 1977 s;el y%n b;'l; bE eber;Y, 1977 s;elE ihiNd bE$;\ ebireY y;Y. ihiNd bE$; 1978 s;elr me/* &;rtbeWR ibx;l piricit l;& ker. ihiNdr reach$; ktdur a;mr; buZet p;ir n;. jget eyehtu a;m;r aenk ey;g;ey;g a;ez bN/u a;ez bel buZet p;ir. b;'l; &;W;r p;#k Ab' el%kedr an* &;W;Y ik s;iht* hY t;edr ek;en; /;r,;E enE. esE jn*E a;m;edr &;W;bN/n ebr kr;. &;W;bN/n esE k;j$;E krez.

ArEme/* ajY iyin mh;eXbt; edbIr bEeYr k&;r a-;ketn ibx;l pit el;k mh;eXbt; edbI s'%*; sMp;dn; kerezn Ak$; as;/;r, kq; belezn mh;eXbt;dI p[;it;ink k;gj Ab' srk;rI d;i=,* due$;ek dup;ex ere% inejr mt ker AigeY egezn

ib'x xt;Ir Ak ibix n;rI ........

ib'x xt;Ir &;rtIY belE exW kr puW n; n;rI t; ideY kI heb ?

sm;ej n;rIpueWr dBNdB  ?

  
   a;m;r m;t;mh
generation ekn a;m;r m;eYr #;kurd;d;r smY eqekE a;m;r m;eYr idek b;b;r idek AkE g[;em b;i izl b pUbRpuW eqekE emeYedr j;Yg; izl aenk per. a;m;edr asM&b sMm;n izl esE smY aenk liberated mihl;r; izeln. ikNtu emeYedr apm;int het ede%iz y; ede%iz t;et; ile%Eiz. AE dBNdB a;ez sm;ej &IW, &;ebE a;ez. ey bll;m fudal land system q;kel fudal /*;n/;r,; q;keb. Aeg;Yin sm;j Akdm Aeg;Yin. a;m;edr keYkjenr a;m;edr ex[i,r suib/; heYez y;edr h\Y;r kq; izl t;edr ikCzu hYin. Sb;/Int; p[kOt aeqR Sb;/Int; nY r;j; b; nb;bedr mtn. Ar per\ heb Ar per\ heb AE rkm a;r kI?
esE &;ebE clez a;r kI ?

 

a;kR;E& sUicp]

|terms of use | privacy statement |for advertiser| viswayan.com2005-05,All Rights Reserved