a/Rxt;Ir ebxI smY b;'l; iqeY$;err jget kum;r r;Y ibr;j krezn. b;'l; iqeY$;err a;/uink yuegr eqek A%n\ mGn heY a;ezn g[p iqeY$;er. enx; Ab' epx; due$;E t-;r iqeY$;r. btRm;n iqeY$;err clm;n p[b;d puW kum;r r;eyr se^ n;$* ibexW+ xmIk beNd*;p;/*;Y Ak aNtr^ a;l;pc;irt;Y ebirey Aesez b;'l; iqeY$;err Ak anbd* Eith;s Ab' b aj;n; tq*. esE se^
AE p[b;d pueWr jIbn re,r k;ihin. 

xmIk beNd*;p;/*;Y " 4849 s;el y%n a;pin bhupIet ey;g ideCzn t%n ikNtu bhupI n;$eket ey k;j krez ey &;eb k;j krez es$; a;m;edr ecn; iqeY$;r /re,r eqek %ubE a;l;d; %ubE ibi& tN]. AE iqeY$;rek icnezn b; AE b;z;E$; ik&;eb krezn? ik &;eb b; ekn? iqeY$;err ey ech;r;el; a;pin a;eg ede%ezn bhupIet Aes inXcYE pli kerezn ey A$; t;r mt i#k nY t;r eqek %ubE a;l;d; t;hel AE iqeY$;r$;ek ebez en\Y; AE an* iqeY$;rek g[h, kr; esE smY t%n aenk$; k;j heCz a;pin ede% buZet p;rezn ey AE iqeY$;r \E iqeY$;r due$; a;l;d; Ab' b;zet p;rezn. at$; shj hYin t%n t%n A$; Ak$; a;k;r g[h, krez AE is;Nt$;Y ik&;eb Aeln?

kum;r r;Y " a;sel t;r a;eg Ak$; b `$n; AE b;'l;edex ekn s;r; &;rtbeWR `e$ egez. ey$; heCz 4344 s;l eqek es$; `e$ez Abb' ekblm;] n;e$*r e=e] nY em;$;mui$ s'Oitr ibi& ae^r me/*E es$; s;irt hiCzl ey pirbtRn$;pirbtRn$; pirbtRn$; aq;R_ ey$; clizl iqeY$;err e=e]E a;im a;is es$; esE 43 s;el a;rb ps;gerr tIer beMbek ekNd[ ker ey a;Eipi$A. t;r a;eg ep[eg[is& r;E$;sR a*;es;ixeYxn Ab' per f*;is$ iber;/I  a;eNd;ln el%k ixLpI s'e`r t;rper &;rtIY g,n;$* s'e`r sUcn;$; 43 s;el 44 s;el nb; Ak$; /;K; idl. AE nb;er eb;/$;E sbeceY k;yRkr izl a;m;edr per aqR;_ nb; ey ntun idx;$; ed%;l iqeY$;er ai&neYr idk eqek n;$k inbR;cenr idk eqek t;r pSh;pn;r idk eqek sb$;E ikNtu a;m;edr ey$; clizl ey iqeY$;r$; a;m;edr ecn; iqeY$;r izel; es iqeY$;er at b b m;nuW izeln. ai&ent; ihs;eb t;edr dr yeq s;r; pOiqbIr tuln;Y ed%; eyet p;er ai&ent; ihs;eb t;r; aenk b m;epr Ab' es%;en iqeY$;r dxRk ed%t. yuer smY %;ink$; eg;lm;l heY igeYizl. ikNtu t; set\ t;edr n;m t;edr d;m Ab' t;edr a;kWRe, dxRekr iqeY$;er a;s; A sbE ab*;ht izl. ikNtu nb; ey k;$; `i$eY idl h#;_ a;im edi%in nb; ikNtu t;et ikCzu y;Y a;es n; t;r ey p[&;b b;'l; iqeY$;err sMpekR  icNt;ek %;il iqeY$;r nY g;n zib a;-k; sb$; imileYE ey s;'Oitk pirml$; wtrI heY egl esE p[&;ebr me/* a;mr; Aes pl;m. t;r fel a;;m;edr icNt;$; se^ se^ s'ht het xu krl. nb; ekiNd[k ey ntun &;bn; esE &;bn;$; eqek es s'g[h kret xu krl. kI es &;bn;$; izl A$; ije+s kr;E Y;y bl;E y;Y \$; eqek tf;_$; ek;q;Y. tf;_$; AE hl ey %;en y; ikzu ht ey /re,r n;$k ht ey /re,r ai&nY b; ai&neYr /r, ht Ak$; stylised flamboyant ai&neYr ey /r,$; izl t;etE el;k a;kiWRt ht. in"seNdeh es$;et; drk;r izl esE smY dxRkedr k;ez esE$;E c;lu izl Ab' A$;et; a;mr; j;nt;m iqeY$;err z;] iheseb iqeY$;err sMpekR p;n;Y ey igrIx e`;W eqek ey yug$; xu heYizl ixixr b;bu Aes esE yug$;ek e&e izeln. inXcYE Ak$; ntun ikzu heyizl. ixixrb;bur a;ml eqek s;/;r, r^;leY yug pirbtRenr a;r suey;gE epl n;. m;Z%;en nb; Aes &;rtIY g,n;$* s'` Aes Ab' bpIr mt dl wtir heY aenk$; ntun yug wtrI hl. ey$;ek ideY AE pbR$;. aqR;_ igrIxb;bu ixixrb;bur yuegr per &;rtIY g,n;$* s'e`r a;betRr me/* ey ntun dlguel; wtrI het xu krl t%n ikNtu a;mr; Ak$; ntun idx; iqeY$;r sMpekR ntun &;bn; puren; aenk &;bn;ek rd ker iqeY$;r ik ker a;m;r jIbn sMpO heb ik ker iqeY$;r sm;j sMpO heb ik ker iqeY$;err me/* ideY a;im a;jekr m;nueWr k;ez m;nueWr ey du"% dudRx; wdn* &;lb;s; ep[m sb$;E p[k;x kret p;rb. rkm alIk ek;n ikzu nY. AE &;bn;$;E ikNtu a;m;edr ntun iqeY$;err idek a;kWR, kerizl y;r jn* ntun yug$; wtrI hl ikNtu Akrkm&;eb nb;ek ekNd[ ker.

xmIk beNd*;p;/*;Y " a;pin et; klk;t;r b;Eer eqek klk;t;Y a;esn iqeY$;er k;j kret kern y%n a;pin
p[qm AE ntun /;r,; ey$;ek blezn AE ntun a;btR ey$;ek blezn ey$; smk;lIn b;Stbek /;r, krez t;ek
b*;%*; krez ibexW, krez sr;sir es$;ek a;n;r ec; krez iqeY$;er es$;r se^ a;pn;r p[qm pircY ik &;eb hl.

kum;r r;Y " klk;t;Y a;s;r pr t%n nb; bN/ heY egizl nb; a;r hY n; 1945 s;el exW nb; heYez.

xmIk beNd*;p;/*;Y " a;pin klk;t;Y keb Aeln?

kum;r r;Y " t%n a;im klk;t;Y eqek irpn kelj eqek EN$;rimi@eY$ p;x keriz. t;rpr r;Y$ eleg egl cel egl;m r;jx;ih kelej. r;jx;hI kelej itk a;m;r shp;#I izl. itk `$k ey prbtRI k;el aenk n;mI d;mI m;nuW heYizeln ifeLmr jget. a;mr; \%;en Akrkm ker iqeY$;r$; kret xu ker izl;m. ikNtu sbeceY a;XceyRr b*;p;r %;nk;r iqeY$;r$; a;m;edr rbINd[n;q ekiNd[k hl. a;m;r ikNtu A%;nk;r AE ey s;/;r, &;eb mfSbel iqeY$;r ht klk;t;r eS$ej ey n;$kel; ht m;en s;/;r, r^;leY ey n;$kguel; ht t;E ideYE ht. puer;en; s;m;ijk ith;isk n;$kguel; b; epor;ink n;$kguel; ai&nIt ht t;et\ ai&nY keriz a;im a;m;edr \%;en m;en idY;jpuer q;ket. esE rkm n;$ekr me/*\ a'x g[h, keriz. ezelebl; eqekE n;$ekr p[it Ak$; a;kWR, izl. ikNtu \%;en igeY a;mr; rbINd[n;eqr n;$k /rl;m. A$;
%ub a;XcyR f;LnIr p[qm c*;P$;r pmink; itIY$; r;j; t;rpr pir];,. AE itni$E itk \ a;mr; keYkjn imel a;mr; kerizl;m r;jx;ihet. AE$;et Ak$; ntun ai&+t; hl ey A$; an* /re,r n;$k. a;mr; ey sb$;E bueZizl;m A kq; Akb;r\ blb n;. ikNtu A$; ey n;$k nY i$pu sult;n nY nNdkum;r nY b; k,R;jun nY A$uku bueZizl;m. esE$uku eb;/ esE eb;/$uku ineYE A%;en klk;t;Y Aesizl;m. t%n p;kR s;kR;es Ak$; ibr;$ knf;erNs heYizl. es%;en m/ub'xIr gil xuin xu im]r dur eqek. m/ub'xIr gil in Ab' ikzu ikzu ez;$ ez;$ dOx* eb;/hY \%;en ai&nY heYizl. esE%;en gum;in p[mu%r; Aesizl Ab' p[;Y Ak$; sbR&;rtIY im$ heYizl es%;en. esE%;en dureqek ede%iz t%n. ikNtu guel; Ak$; ntun ectn;r jNm idet krl. t;rper bpIet Akidn cel Al;m. t%n bpIr n;mkr, hYin. itekr se^E a;im A%;en Akidn Al;m. es$; %ub mj;r xud;r se^ h#;_ Akidn ed%; heY egl kelj$[Ie$ Ein&;isRi$r s;men. A gLp a;im a;eg\ keriz aenekr se^. ekn bliz itkE ey a;m;r pl= A%;en a;s;r A$; blb;r jn*. a;im cel Al;m A%;en. A%;en t%n nb;$; heY igeYez. Ar; nb; punr;i&nY ideY kerizeln. a;im esE a;egr nb; edi%in. AE nb; t%n ede%izl;m dur eqek. punr;i&nY ideY hl. t%n \r; &;bezn ey Ak$; ntun dl krebn. t; itk a;m;ek bll y;ib? bll;m h*;- y;b.  t%n et; Ak p;eY %;;. n;$k krb AE$;E et; ez;$ebl; eqek a;k;;. ey$; a;im a;eg\ belizl;m a;im y%n n;$k kret Aesiz t%n a;m;r jIbenr sbeceY mUl*b;n smY a;b;r sbsmY du"e%r\ smY. du"e%r smY$; AE ey edxib&;g hl. Ab' Ak$; du"e%r a;btR wtrI hl a;m;edr jIben. aenekr jIbenE heYez. a;m;r\ jIben `e$ez. a;r a;neNdr b*;p;r$; heCz iqeY$;er a;im ey;g idet p;rl;m. iqeY$;rek smSt eb;/ ideY buZet eperiz t%nE Akq; Akb;r\ blb n; br' Ak$u Ak$u esE eb;e/r jNm hl. t;hel iqeY$;err aqR$; AE iqeY$;r kret egel AE ex*  ineY kr; ic_. aqR;_ iqeY$;err se^ t%n Ak$; ex* yu hl. Ab' esE ex*$;r se^ a;im ed%et epl;m ey sm;j m;nuW Ab' a;m;edr edexr y; abSh; edexr ey Aekb;erE dir m;nueWr ey abSh;n esE$; k%n\ a;m;edr iqeY$;err e$ej a;esin. &;bn;guel; ey Ar pirbtRn Aedr ;r; sb AE m;nuWguel; ideYE pirbtRn ikNtu AE m;nuWguel; pirbtRn a;neb t; nY. pirbtRenr s;bn;$; n;$ekr me/* eqek y;eCz. pirbtRn a;n;r a;k;; ikNtu b. a;mr; sb;E ey l;E kret ebireY egl;m t; nY ikNtu pirbtRenr AE a;k;;$; iqeY$;r j;g;el;. t%n eqek ey r;jwnitk eb;/\ %;ink %;ink k;j kret a;r kerez aLp bYes. esE r;jwnitk eb;e/r se^ \guel; eml;et p;r; egl. ekeNd[ a;ez m;nuW Ab' m;nueWr b;-c; m;nueWr a;k;; m;nueWr b h\Y; m;nueWr pirbtRenr k;mn; A sbguel; iqeY$;err me/* ideY men hl Aes y;eb. nEel et; a;m;edr iqeY$;r\ %ub smO iqeY$;r izl ai&neYr idk eqek. t%nk;r rIit anuy;YI es$; p[ey;jn; heYez. a;jek duer d;-ieY a;im sm;el;cn; kret p;irn;. eknn; esE smY$;ek t;r;\ /erizeln. igirxb;bur per ixixrb;bu Aes smY$;ek /ret eperizeln belE ixixrb;bu a;l;d; yug kret p;reln. etmin A%;en\ Ak$; yug wtrI heY egl. AE smY$;ek /ret p;reln t-;r;. Ab' smY$;ek /ret eper ey$; p[qm eqek ixe%izl;m Ab' ex%;en; heYizl ey a;mr; ey AE b;Steb k;j kir AE btRm;en ey k;j kir esE btRm;enr k;j$; ikNtu a;m;edr &ibW*_\ inedRxk\. A$; n; hel btRm;n$;r ek;n aqR enE yid A$; &ibW*_ inedRxk n; hY.  AE ey b icNt;guel; AE b eb;/guel; n;$ekr me/* ideY kr; y;Y A$;Eet; &;bn;Y izl n; ikNtu A%;en Aes esE &;bn;guel;r jNm hl. esE &;bn;guel; menr e&ter bujkui k;$et krl b;bls Ar mt #et krl. t;r eqek eb;/hY s'lGnt;$; b;l. iqe$;err p[it a;g[h iqeY$;err
p[it ep[m iqeY$;err p[it &;lb;s; iqeY$;err p[it s'lGnt; AEel;r k;ren `e$ egl. a;j 5657 bzr heY egl p[cur pirbtRn ec;e%r s;men ed%l;m. A%n hYet; AEel; at ker eb;/E kirn;. a;jekr ezelemeYr; hYt at$; eb;/E ker n; A$;. iqeY$;rek ekNd[ ker AE &;bn;guel; a;m;edr t%n heYizl ikNtu iqeY$;rek ekNd[ kerE. t;rpr a;eSt piqk lu%;g; ez-;t;r dxc a;r c;ra/*;Y.

xmIk beNd*;p;/*;Y " a;pin ek;n n;$ek ai&nY kerizeln?

kum;r r;Y " piqek piqekr ai&nY kerizl;m a;mr; itne$ cire] izl;m. %ub mj;r izl itni$. kilm sr;if es A%n b;'l;edex b s^ItixLpI. a;ez A%n\. \r \pr Ak$; @kuemN$;rI heY egl esidn. mh" Ejr;El amr g;^ulI a;r a;im AE$; c;rjen imel ek;l;EY;r;s. piqk a;s;nes;l br;br aelr Ak$; ek;ilY;rIek ekNd[ ker. ek;ilY;rIr m;ilkp= ek;ilY;rIr x[[imk p= t;r me/* a;r Akjn a;gNtuk Aes e!;ek piqk. AE ineYE k;ihnI$; ge e#izl. Ak$; c;eYr ed;k;nek ekN ker. Ak$;E
es$ Ab' es%;en tulsI l;ihI mh;xY ai&nY krezn. mhWIR men;rn &|;c;yR ai&nY krezn. xud; itBk g^;pd bsu k;lI srk;r ai&nY krezn. a;mr; t%n ek;ilY;rIr x[imk c;rjn imel Ak$; i$m idl t;edr\ &Uimk; izl. p[qmidek t;r; Aekb;erE Eni@i&juY;l x[imk iheseb ed%; y;iCzl. ikNtu n;$k yt Aeg;et q;ek tt=e, smb;Y wtrI hY Ab' exW dOx* hY t;edrek ideYE. aq;R_ t%n s;/;r, x[imkguel; t%n eyn Ak$; a;l;d; xi iheseb
represented hY \%;en. Aguel;et a;m;r ai&+t;r b;Eer izl n;. esEguel; A%;en ed%l;m a;im. Ar per ez-;t;r hl. ez-;t;er s;m;n* ez;$%;$. ikNtu Eitme/* a;m;ek klk;t;r b;Eer cel eyet hY. esE smY a;im Aki$ c;krI p;E. c;krI epeY klk;t;Y b;Eer cel y;E. p[it ribb;r A%;en a;st;m k;ejE 50 s;el p[et*k$; ribb;rguel; ineY i@esMbr m;es hl Ab' 51 s;el j;nuY;rI m;es ribb;rel; ineY inAMp;Y;er ey p[qm efi$&*;l hl es$; eb;/hY First of its' kind. b;'l; iqeY$;er efi&*;l heCz Ak$; g[epr itni$ n;$k ineY piqk lu%;g; \ ez-;;t;r. t%n p[it ribb;r r;e] e$[en e# sk;el Aes in AMp;Y;er a*;e$ ker 12$;r e$[en ifer cel eyt;m. eknn; c;krI. AE &;ebE s'ey;g$; izl. A%;en cel Al;m per. rkrbI 1954 s;el eqek. c;r a/*;eY\ bidn ai&nY keriz. p[qem ey p[St;bk izl es$; bidn keriz. a;pn;r; a;m;ekE ede%ezn. piqk lu%;g; ez-;t;r Ab' c;r a/*;Y hl. 1952 s;el dxc hl. AE ai&+t;el; a;eSt a;eSt sY heCz. dxce a;im jnb;,I pi]k;r Ai@$r k,; es$; krt;m. gg;d;r mOtu*r per ep[esr m;ilk r;/;n;q keriz. Arpr 1954 s;el rkrbI hl Ab' es$; a;r Ak$; b*;p;r hl. yid nb; Ak$; idkdxRk hY a;m;r /;r,; rkrbI\ b;'l; iqeY$;er a;r Ak$; m;El e;n m;en idkdxRn. Ak$; ibWY eqek a;r\ Ak$; ntun idx; m;nuW ed%et epl. /um;] me rbINd[n;qek punr;ib>k;r kr; nY rbINd[n;qek ekNd[ ker ey p[ey;jn;$; hl esE s;mig[k p[ey;jn;r\ Ak$; p[&;b ibr;$ ker b;'l; iqeY$;err pr Aes pl. el;ek et; &;betE p;erin ey p[ey;jn;$; het p;er hY n;$k$;ek &;eb kr; y;Y. t;r fel esE smY aenk iber;i/t;\ heyez. a;b;r b m;nueWr smqRn\ a;mr; epeYiz. iber;i/t; heYez ak;re,. ai&ey;g hl a;mr; rbINd[n;qek distort keriz. A$; a;m;edr ibe Ak$; ai&ey;g. ikNtu esE ak;r, ai&ey;g$; ey Aekb;erE alIk izl es$; p[m;, ker ideYez m;nuW. m;nuW esE n;$k ede%ez &;lebes Ab' dI`Ridn esE n;$k celez Ab' t%n m;nuW j;nl ey AE p[ey;jn;Y b;'l; iqeY$;err m;n a;r Ak$; ntun em; inl nb;r per. AE dx bzerr m;q;Y. 1944 A nb; 1954 et rkbrI. AE dx bzerr m;q;Y ikNtu Ak$; a;l;d; `$n; b;'l; iqeY$;er `e$ egl. Ab' yid Aekb;erE b*igt &;eb bil a;im rkbrIetE ai&ent; iheseb AE%;en IkOit epl;m a;im. t; an*guel; ik heCz. a;mr; ai&nY keriz. es IkOit Ak /re,r. ai&nY kriz participate keriz. ikNtu ai&ent; iheseb ey IkOit$; es$; ikNtu a;im rkbrIetE epl;m eg;-s;E Ar cire]. due$; n; itne$ isn. itne$ isn n;$ek a;ez. xud; Ak$; isn kretn n;. ikNtu a;m;edr Ai@e$@ &;s;R;en due$; isn izl. esE due$; isnE n;$ekr idk eqek a;pin j;enn &;l ker %ubE tpU,R. Ak$; f;gul;l cNd[; ibr se^ Ank;N$;r a;r Ak$; gur se^ Ank;N$;r m;en mue%;mui% h\Y;. t;r fel ikNtu puer; y=puirr x;senr Ak$; idk %ub p[k;x ept. Ak$; el;ekr m;/*em eymn sdR;r izl etmin eg;-s;EeYr m;/*em\ ikNtu a;r A$; idk p[ki$t ht. y=puirr s's;r$; ekmn ker cel.


xmIk beNd*;p;/*;Y "  a;r Ak$; ey$; %ub b kq; heCz es$; a;pin Ei^t\ kerezn ey Ak$; idk r;e[r ey xi esE xir aenkguel; p ed%et p;iCz. kum;r " ed%et p;iCz ik ker y=puirr s's;r$; ekmn ker cel. sdR;r t;r e/R hYt reYezn t;r p;exE se^ t;r Atb s'g#n a;ez ikNtu /mR$; ekblm;] eg;-s;EeYr m/* ideY a;es. at b Ak$; p[it;ink xi es$; ikNtu eg;-s;EeYr Ak;r. es%;en a;r k;r\ ikNtu &uimk; enE. 

kum;r r;Y " a;mr; aenk aenk per y%n a;guenr p;i% Ab' m;ilnI kir a;m;r pirc;ln;Y t%n a;mr; buZet p;rl;m ey bIj$; rkbrIet ik ker eg;-s;EeYr m/* ideY /emRr p[;it;ink p y=puir p[it;nek c;l;en;r Ak$; a'x heYizl. es$; ikNtu b a;k;er a;mr; a;enr p;i% a*;enr l;l \eY& n;$k$;r anub;d ey$; a;m;edr jn* p;ekRr jIbin ineY ey$; ey%;en /mR kt%;in k;j krizl a;mr; ede%iz. a;b;r i#k m;ilnIet\ a;mr; ed%l;m /mR kt$; AE r;[ xiek pirc;ln;r e=e] k;j kret p;er ek;q;Y ineY eyet p;er m;nb /mRek kt$; %bR kret p;er. A$; ede%iz. ikNtu t;r bIj$; eb;/hY %;en izl. AE rkm kerE ey;gguel; a;mr; p;E %;n eqekE. ikNtu nb; rkbrI c;r a/*;Y p[ey;jn; Ak aeqR. t;E b; bil ekn a;mr; lu%;g;r kq; ekn blb n;. lu%;g;et ey aqiri$rE &uimk; lu%;g; n;m$; ede%E eb;Z; y;Y lu%;g; esE k,; t;r I ik as;/;r, ai&nY ht Ab' es$;et eb;Z; eyt ey Ak$; aqiri$r k;ez ik pirm;n nit Ik;r kret kret Ak$; p[;, ekmn n heY eyet p;er. ey
p[;,$; izl. k,; ey$; tOiPtid kretn n heY y;Y. k;ejE b*;p;rguel; sb imileYE ek;q;Y Ak$; men hY a;j\ a;mr; esE a;bh;\Y;r me/* idey clet p;ir. clel a;mr; puer;en;ek y%n Smr, kir t%n a;jek ej;r p;E a;mr;. %ub &;l Ak$; kq; a;im aenkek beliz a, im] mx;E ile%izeln nb; sMpekR a;im aenk j;Yg;Y es$; b*bh;r keriz Ab' nb;
p[ey;jn; y%n a;mr; krl;m aenk bzr b;ed t%n\ A$;ek b*bh;r kerizl;m ey nb; a;m;edr k;ez a;el;. ey a;el;$;r idek b;r b;r ifer t;k;et EeCz ker. ekn EeCz ker? eknn; a;jek ej;r p;b;r jn*. a;jek buZb;r jn*. a;jekr b;Stb$;ek buZb;r jn*. esErkm nb; eymn rkrbI\ etmin a;mr; a;el;r mt edi% es a;el;$; eqek a;mr; a;j ey$; s'g[h kir Ak$u dIiPt ey dIiPt a;jek a;m;edr iqeY$;rek p[&;ibt ker.


xmIk beNd*;p;/*;Y " pebR y%n a;pn;r k;j ede%iz rkrbIr eg;-s;EeYr kq; eymn bleln a;m;r k;ez i#k sm;n ip[Y A;r Ak$ cir] putule%l;Y @;" r;Y.

kum;r r;Y " a;m;r k;ez\ a;m;ek yid ek bel ek ije+s ker ey a;pin &;l ek;n &;l cir]ilet ai&nY kerezn t;et rkrbIr eg-;s;E eymn blb se^ se^ a;im blb putule%l;r @;" r;Y. ey$; Ebesenr @ls h;esr @;" b*; Ar b;'l; s'r,. ekn?  Ak$; p[Xn a;ez eknr Ak$; r ideY idE. ey el;k$; eg;-s;E kerez s;/;r, &;eb a;m;edr A%;en rIit izl rIit a;ez A%n\ ey a;im y%n Ak$; k;i$' kir t%n eg;-s;E kiret; \$; &;l keriz j;tIY cire]E \ek d;\. i$ir\$;Ep i$ir\$;Ep kr;r Ab' i$ir\$;Ep ker edY. A$; ifeLm &IW,E c;lu. ifeLm ed%ebn t;r b;Eer eber;et p;er n;. Ak$; el;kek y%n k; kr; hY rkm cir] hel t;ek ed\Y; hY Ab' t;etE es ker. iqeY$;er es a;p;r s;bn; reYez belE es$; skelr e=e] n; hel\ a;im &;g* m;in ey a;m;r e=e] `e$ez ey eg;-s;E kr;r perE a;m;ek @;" r;Y kret ed\Y; heYez Aekb;erE Ak$; @;;r cir]. Ak$; icik_sk cir]. rkm sifsi$eke$@ sm;ejr me/* sifsi$eke$@ m;nuW t;r kq; blet p;r;. a;m;r &;eg* AE$; `e$ez ey ibprIt /mIR cir] aenkguel; krb;r suey;g xud; a;m;Y ideYizeln Ab' a;m;r /;r,; m;nueWr &;l elegizl. xud;r\ &;l elegizl. n; hel edebn ekn? a;r a;m;r inejr men heYizl t;hel ai&ent; iheseb a;im %;ink$; A$; \$; es$; kret p;ir.

xmIk beNd*;p;/*;Y "  a;pn;r =mt;r p[it pirc;lekr Ak$; ibXb;s esE j;Yg;$;r p[m;,E ikNtu AE &uimk;guel;.

kum;r r;Y " t;rpr /n r;j;. yid rkrbI /ir t;rper putule%l;r @;" r;Y /ir t;rper a;r\ keYkbzr per 59 Ar per 64 A hl aidp;s Ab' rbINd[n;eqr r;j;. r;j;Y #;kudR; ed\Y; hl. ey eg;-s;E kerez rkrbIet esE rbINd[n;eqr a;erk$; n;$ek es #;kudR; krez. t;r a;eg 57 A @;k`er keriz. tOiPtid @;Eer kerizeln. t;et a;im #;kurd; \ fikr due$; keriz ey$; per xub;bu kreln. i$i&et y%n hl t%n xub;bu kreln wcitr se^ t%n x;-\il izl. x;-\ilr se^ kerizl. x;-\il t%n aml krt. AE `$n;guel; `e$ez a;m;r jIben bpIet Ab' a;im %uxI a;im a;niNdt ey Atel; /re,r cir] a;im kret eperiz bpIet.xmIk beNd*;p;/*;Y "
a;im t;r se^ yu krb ey b;ik Eith;es Aekb;er itn itne$ cir] AkE n;$ek kr; Ab' t;r ey tf;_ es$;ek iciht kr; Ak$\ b;;b;i n; ker %ub sensitively iciht kr; es$; a;pin kerezn. ytidn xu ime]r pirc;ln;Y a;pin k;j kerezn AE pbR ineY Ak$; exW p[Xn krb. ker a;pn;r pirc;lk jIbenr j;Yg;et a;sb pirc;lk iheseb xu b;bur k;z eqek a;pin ik epeYizeln. ai&ent; iheseb Akidk eqek a;r Akidek a;pin inej y%n tN] &;eb pirc;ln; kret y;n due$; idk eqekE? ik epeln a;pin? 

kum;r r;Y " aenk%;in epeYiz A$; p[qemE bel inE. ikNtu aenk%;in blel A$; vague kq; hY. a;im A$; k'i$ j;Yg;Y ineY eyet c;Eiz. p[qmkq; Ar e&ter Ak$; anuxIln i@isipenr a;ez. t; n;hel p;r; y;Y n; kret. ai&nY$; inejr i&tr erise@N$ q;kel ai&nY hYt kret p;r; y;Y. ikNtu inedRxn;r ey k;j$; xud;r k;z eqek ex%; es$; heCz s'g#ink Ak$; i@isipn wtrI kr;r =mt;. AE$; n; q;kel ikNtu a;pin p;-cjn el;kek ineY k;j kret p;rebn n;. xud;r k;z eqek ey$; ixe%izl;m AE ey p;-cjn dxjn pener;jn el;kek ineY ey k;j kr; t;edr j;n;. AE j;n;$; ikNtu xud; &IW, kerE j;netn. j;netn belE
%ub Ak$; ey$; e% n; krel\ cel k;i$' Ar e=e] &ul kr; z;; in ek;nidn &ul kernin. Ak a;/$; inXcYE &ul kerezn es$; a;im e%\ krb n;. t;r k;r, ikNtu j;n;$;r jn* si#k el;kek ideY si#k cir] inbR;cn kr;r b*;p;r$;.

xmIk beNd*;p;/*;Y "  i$ir\$;Ep b*;p;r$; aqc i$ir\$;Eep pezn; aqc A p;reb.

kum;r r;Y " t;hel idetn n;. a;m;ek eg;-s;E Ar per putule%l;Y @;" r;Y idetn n;. es$; knife@Ns. AE knife@Ns$; a;nR kret hY. AE el;kguelr k;ez y;edr ineY a;im k;j kriz t;edr icnet hY AE ecn;r ey d=t; xud;r ey d=t;$; izl esE$; eqek %;ink$; ixe%iz Ab' Aedr s;eq ik &;eb k;j$; kret hY. ibedex a;mr; xueniz ey @;Eerk$;r ai&nY ex%;n n;. @;Eerr a*;peYeN$@ hY ai&ent;r; a*;peYeN$@ hY. @;Eerr isel ker edn..  @;Eerr ai&ent;ek ed%;n n; itin puer;$; ek;ai@Ren$ kern. a;m;edr A%;en esE b*bSh; nY. a;mr; edi%in a;mr; a&*St nE. a;mr; xud;ek ede%iz idenr pr idn a;m;edr ai&nY\ ixi%eYezn. a;m;edr ekmn mu&emN$ heb ek;q;Y bsebn keMp;ijxn ik heb sbE ixi%eYezn. es$ ik rkm heb a;el; ik rkm heb t;\  eymn a;el;cn; kretn a;m;edr se^ a;b;r ai&nY\ ixi%eYezn. xud;r k;z eqek A$; ixe%iz ey ai&nY$;\ ex%;et hY. t;r k;r, A%;en et; sb;E esE p[efx;n;l kiMpe$Ns ineY ai&nY kret a;esin. a;mr; et; sb;E Aesiz ai&nY &;lb;is bel. a;im\ Aesizl;m t;E. ai&nY &;lb;is bel Aesizl;m. ikNtu ai&neY ey kiMpe$Ns ineY p[efx;n;l ai&ent;r; y;n ibedex y; xuin t;r; sb;E p[efx;n;l. t;edr Ak$; e$[in' heY Aesez. A%;en due$; k;jE kret hY. Ak$; t;ek e$[n a;p kr;r ey b*;p;r$; aqR;_ t;ek Ak$; p[efx;n;l ele&el ineY y;\Y;r b*;p;r$; q;ek ix=ekr &uimk;$; q;ek a;erk$; &uimk; heCz ey puer;$; ek;ai@Ren$ kr; yq;qR pirc;lekr ey &uimk; a;m;r mu&emeN$r kLpn;$; kr; a;m;r keMp;ijxenr kLpn;$; kr; A guel; kretE hY. ikNtu esE se^ ai&ent; iheseb a;m;r i$mek\ ixi=t ker tulet hY. A$; Ak$; b gutpU,R b*;p;r. A%;en A$; ekblm;] eb;/hY ibiCz `$n; bpIet nY A%;en sb;E smSt delrE eb;/hY AE k;j$; kret hY. j;in n; a;im et; an* j;Yg;Y k;j kirin. ikNtu a;m;r men hY smSt delE A$; Akjn pirc;lkek AE d;iYt$; inet hY eyehtu a;m;edr A%;en p[efx;n;l ek;en; e$[in' Ar ise$mE izl n;. p[efx;n;l a*;r wtrI kr;r b*;p;r$; izl n;. sb;E AErkm ker wtrI heYez. a;r Ak$; b*;p;r xud;r k;ez
ixe%iz me a;m;r smSt ibehibY;r ideY smSt kr ideY a;im ik ker st* heY #eb;. AE kq;$; be; b;r b;r bletn. a;im j;inn; AE kq;el; an* j;Yg;Y Cc;irt hY ikn; irh;sR;elr smY ey y; ikzu ek;er; b;b; st* ek;er;. ek;n mu&emN$ eyn fls n; hY ek;en; kN#Sbr eyn fls n; eber;Y ek;en; Eem;xn eyn d-;t m;j;r epS$ i$ep b;r kr;r mt n; b;r kret hY eyn SbtSfUtR hY. y%n iqeY$;r kret hY t%n AE eS$p el;ek g;@R kret hY ey$; ikNtu xM&ud;r k;z eqek ex%; Ab' a;j pyRNt a;m;ek AE b*;c ineY y%n k;j kret hY AEE kret hY. AE ker suflE epeYiz a;im A%n\ pyRNt. s'b'd pe]r iri&r; b; dxRekr; Ak$; kq; beln bpIr aenk ikzuE enE a;r n heY egez. ikNtu bpIr ef-;e$E heCz a*;ki$'. aqR;_ gl; wtrI eqek a;rM& ker Cc;r, ibi/ emen cl;. AE sb$; emen ey$; hY es$; a;i&nYekE s;h;y* ker. ai&ent; iheseb imeq* a;ebg p[k;x nY st* heb yt$; sM&b. y;r; a;ez t;edr me/* eqek yt$uku b;r kr; y;Y tt$uku ineY xM&ud;\ t;E kerezn. xM&ud;r k;z eqek AE ix=;$; a;m;edr %ub b bel men hY. men heYez ey a;j\ ey dxRekr k;ez bpIr a;kWR, a;ez aenek beln bpIr aenk ikzu n heY egez a;egr mt enE i#k a;m;edr emen inet hY p;ir n; a;m;edr es =mt; enE ikNtu Ak$; ijins A%n\ a;ez ai&nY$;. Cc;re, ek eg;lm;l ker n; Cc;re, ek eg;lm;l krel se^ se^ t;ek /r; hY aNtt esE sectnt;$; a;ez. hY n; ik Akidn ker idel ek ikNtu se^ se^ t;ek /r; hY dxRekr k;ez eyet ed\Y; hY n;. Ael; xM&ud;r k;z eqek ixe%iz ey$; A%n\ k;ej l;gez A%n\ k;ej l;eg.

xmIk beNd*;p;/*;Y " Akidek eqek ed%et egel bpIek pirc;lk iheseb c;ln; kerezn xub;bu 20 bzr.

kum;r r;Y " itirx bzr 48 eqek 78 yid /r; hY 78 s;el cel egezn. itirx bzr izeln. ikNtu k;j 71A exW, 71 s;el exW p[ey;jn; b; pirc;ln; ai&nY kerezn 78 pyRNt.

xmIk beNd*;p;/*;Y " yid /ir xM&ub;bu puer; femR p[it; 50 s;el 4950 s;el y%n itne$ n;$k Aks;eq heCz t;rpr eqek 71 A exW p[ey;jn; b; pirc;ln;. in pirc;ln; kerezn s'g#nek p[;Y 20 bzr Ar Ak$u ebxI. ikNtu a;pin ey%;en p;Y 35 bzr. 79 s;l eqek 2005 p;Y itirx bzr het cll. a;r pirc;lk ihs;eb y%n a;pn;r pr d;iYtB$; Al Ab' y%n A d;Y$; a;pn;r per Aes pl t%n a;pn;r a;egr ix=; eqek a;pin pirc;lk iheseb a;pin Ak$; an*&;eb ikzu k;j krebn es k;jel; hYt a;eg kr; hYin an*&;eb Ak$u &;bebn A$; t=ui, &;beln n; a;r Ak$u per &;bet kreln. Akidk eqek xub;bur pbR Ab' a;pn;r pebRr me/* wbice]*r idk eqek ibi& rkemr n;$k ibi& rkemr r/Bin p;Y ex;n; y;Y ibi& rkemr a;dxR mt;dxR /;r,; Amnik n;$ekr femRr\ aenk ebxI ikNtu wbic]* a;ez. A$; ik&;eb `$ez? A$; ik a;pn;r icNt; eqek a;sez n; `e$ y;eCz aenk ikzurE idk eqek.

kum;r r;Y " Ar me/* due$; kq; a;ez wbic]* ey esE smY izl n; a;im yid Aekb;er esE piqk b; nb;r punr;i&nY eqek /ir t;hel piqk lu%;g; dxc t;rper rkrbI c;ra/*;Y putule%l; r;j; Ab' aYidp;s Ab' exW idek b;ik Eith;s brd;m;is ec;p a;d;lt clez kreln Ael;et n;n;n wbic] A%;en izl.

xmIk " ikNtu fmRel; a;m;edr aenk ecn; pitit. rbINdn;eqr Ak$; fmR ikNtu a;pn;r h;et eyel; heCz eyel;et aenk &;;ec;r; fmR\ a;sez.

kum;r r;Y "  d;iYtB$; pe egl p;Y Ak$; aN/k;err me/*. %;en xud; cel y;\Y; m;en ibr;$ Ak$; aN/k;r wtrI hl. p;Y g&Ir g;;Y pe y;\Y;r mt hl. ek;q;\ eb;/hY smebt Ak$; a;k;; izel; ey a;mr; b-;cb Aekb;er e# y;eb n; t%n a;mr; i#k krl;m Ak$; bzr ed%; y;k n;. in 78A cel egeln. AE Ak$; bzr ed%; y;k n;. ik&;eb ed%; y;eb ? a;m;r m;q;Y Al Atidn ey$; hYin esrkm ikzu Ak$; kr;r drk;r. A$; eb;/ hY a;m;ek b-;iceY idl m;q;Y Al bel. A$; et; smebt icNt;Y hY n;. a;pin\ j;enn AE ktel; k;j a;ez ey smebt g,t;iN]k pitet hY n; a;el;cn; ker hY n;. m;q;Y Al Atidn y; hYin bpIet esErkm ikzu ideY a;r kret heb. k;r, efl kret p;ir a;im. t;et ikzu %;r;p heb n;. k;r, xud;r per efl krel ik a;r heb. xud;r mt amn Akjn towering personality, towering =mt; ineY itin k;j kerezn. es%;en a;im efl krel ik heb? AE &;bn; eqek a;im due$; ijins &;bl;m. Ak s'Ot n;$ekr ek;en; b;'l;p b;'l;r iqeY$;er hYin m;en xud; kernin. m;eZ m;eZ ECz; ht k;ild;esr xkuNtl; krb. mOCzki$ekr\ kq; Ak a;/b;r e#ez. hYin. a;r eb[%$  xud; kernin. a;m;Y pqemE yid kret hY k;j$; an* j;Yg;Y ineY eyet heb /;r; eqek AE icNt; eqek a;m;ekE b-;iceY ideY izel;. m;en es$; `$n;ceE eh;k a;m;r e&ter ek;q;\ Ak$; k;j krizl dI`Ridn es$; eqek\ het p;er %ub conciously nY ikNtu smY$; a;m;ek conciously &;bet heYizl ey AE pq$; pirh;r ker m;en peY;jn; peY;jn;r /;r; nY peY;jn;r ey n;$k $; an*rkm krb ey$; kr; hYin Atidn. t;hel aNtt" kmepY;r$; heb n;. t; n;hel  /;r;Y krel comparison ht. A%;en ai&nY$; ntun kret hl m ntun kret hl ep;x;k a;x;k ntun kret hl. Ab' ai&nY$;et a;im y%n ej*;itirNd n;eqr translation $;ek gh, krl;m a;im ikNtu em;$;mui$ a;ekREk &;W;$; r;%b;r ec; keriz. m;eZ m;eZ e&eiz y; buZet p;reb n; Aekb;erE. esel;ek e&eiz y%n a;im E'erjI translation ideYiz. k;r, A%;nk;r ey translation el; izl ej*;itirNdn;q b;ed eyel;Y ai&neYr ey;g*t; enE izl n;. wilson Ar translation \ ede%iz. t;r eqek ineY em;$;mui$ ej*;itirNdn;eqr translation $;ek bj;Y r;%;r ec; kerizl;m. t;r fel a;im Ak$; suey;g epeY egl;m an*rkm krb;r. Ab' `$n;ce smSt ai&ent; ai&en]Ikul a;m;r y; izl t%n t;r; sb;E imel peY;jn$;r se^ t;l imileY ai&nY Ab' an* k;jel; kret eperizeln. eperizeln belE \$; sb hl. &;bt ai&neYr /r,$; a;m;r A%;en hYin. j;tIY ep;x;k pirCzd wtrI kerizl;m %;eld s;ehb ker ideYizeln SbgIRY p[hsen t;r eqek %;ink$; a;Nd;j izl ey Arkm heb an;rkm kr; hl. sb$; imileY Ak$; an* /r, hl ey$; ede% p[qemE el;ek bll n; Arkm et; hYin. Compare kr;r b; tuln;mUlk ek;en; a;el;cn; kr;r suey;g m;nuW epl n;. ntun ikzu ijins ed%iz bel a;m;r pe= a;m;edr pe= bhupIr pe= skelr pe= \$; &;g* bel emen inet hl a;m;edr. t;rpr eb[%$ eb[%$ xM&ud; kernin. a;im Ak$; $[;neSlxn ineY Aesizl;m
eb[%e$r g*;ilel\ xM&ud; ineY igeYizeln peln. t;r a;eg xM&ud; c;rtl;r b;iet edi%eYizeln Ak$; a*;lb;m. xM&ud; sd* t%n j;mR;inr ep[;@;kxn$; ede% Aesezn. esE ep[;@;kxenr Ak$; puer; a*;lb;m ineY Aesizeln. p[et*k$; isn ez;$ ez;$ ker a*;lb;m$;Y izl. a;im ede%izl;m Akidn c;rtl;r b;iet. y%n a;im g*;ilel\ krb ikn; j;inn;. ikNtu \$; \r k;ez a;ez j;in. es$; e[pel ey a;m;r ik suib/; ht. y;E eh;k n; epeY\ g*;ilel\ heYez. g*;ilel\ el;ek ineYez. t;rpr a;im Akidn bll;m A$; krebn? bleln d;\ edi% iSP$$;. ineY egeln duidn per efrt ideln. bleln a;Cz; blt ekn eb[%$ b n;$*k;r. xM&ud;r esE ekn. ekn &;l? a;im p[m;d guen izl;m.a;im m;q; culek yt$uku p;rl;m es$uku bll;m. a;im ait _s;eh bll;m a;im &;biz AE rkm ker   isn$; heb AE rkm heb. tuim et; g;i iknb;r a;eg e`;; iken bes a;z xud; a;m;Y bleln. a;sel a;m;r a&*;s$;E izl m;en A%n heYE egez ey$; a;im y%nE n;$k$; &;ib t%n a;im n;$ekr an* &;bn;\ e&eb efil. A$; hYt perE &;b;r kq;. ikNtu `$n;ce a;m;r a&*;s bxt" a;m;r men hY a;im y%nE n;$k$; &;bb t%nE m$;\ &;bb n; ekn t;et a;m;r keMp;ijxn kr;r suib/;. esE &;bn; eqekE a;im belizl;m ey Arkm Ak$; heb. a;m;ek itr;rE kerizeln h;set h;set. t; a;im buZl;m krebn n;. t;rpr kreln n;. t;rpr et; in celE egeln. a;m;r m;q;Y izl eb[%$ kr; hYin eb[%$ krb eb[%$ krl;m. t;rpr itn bzer itne$ n;$k krl;m. AE itne$ n;$k kr;r pr a;m;ek ifer t;k;et hl n;. k;r, itne$ a;l;d; a;l;d; /re,r. men;j ime]r r;jdxRn. /r, bpIet hYin. AE$; a;m;Y b-;iceY idl. bpIek b-;iceY idl. Ab' xud;r ix=;etE ixi=t heYE A%;nk;r sb;E k;j$; kerez. t%nE pyRNt puer;en; el;ekr;E izl. ntun el;k et; a;esin. puer;en;r;E krez. ikNtu /r,$; p;eL$ egl. n;$ekr me/* es /r,$;Y an* ;d epl el;ek. A$; eb;/ hY a;m;edr b-;iceY ideYizl.

xmIk " a;m;edr Ak$; kq;et a;setE heb ey Atidn a;pin dlek c;ln; kerezn delr p;Y sOi muhUtR eqek delr se^ ge e#ezn. dlek\ geezn A&;eb. AEb;r smY Aesez inXcYE ey a;erk$; Ak$; pjn a;r\ an* ntun ezelemeYr; t;r; bpIr d;iYtB tuel enb. bpIr hYt cir] p;L$;eb. Ak$; s'g#nek ey 5060 bzr /er AkE&;eb AE cir]ek /;r, kret heb t;r ek;n\ m;en enE. inXcYE p;L$;eb smeYr se^ se^ Ab' bpIet n;$k inbR;cn es$; b;r b;r pm;, kerez ey t;r; smeYr se^ t;l ere% n;$k kerez. Ae=e]\ es$; `$et p;er? AE%;en d-;ieY a;pn;r a;jek ik men hY. bpIr &ibW*t ik &;eb &;ebn ik sms*; ed%ezn ek;n pq inet p;er ik p;er n; ik men hY a;pn;r?

kum;r r;Y "   Ar a;eg AE pex a;sb;r a;egE a;im Ak$u ez;| pStuitr j;Yg;$; wtrI ker inE. s;r; edex el;k n;$* ineY n;n;rkm prI=; inrI=; heYez &;rtbeWRr ibi& p;eNt A$; heYez aenk idn eqekE. br' b;'l; iqeY$;er hYin. km heYez. Ab' ese=e] mi,puerr rtnd; ey k;j kerezn k;n;h;EY;l;l ey k;j kerezn b; an*;n* j;Yg;Y h;ibb tnibr ey k;j kerezn a;m;edr k;ez esel; p;Y Ak$; indxRn heY izl Ab' bk;l /er A$; men krt;m ey a;mr; p;irin A$; kret. AE$;ek Aep;r (explore) kret p;irin. A$; i#kE t;r; pet*ekE Aep;r kerezn t;r inejr inejr e=e]. ey &uimj p;d;nel; izl ey s'Oitr me/* h;etr k;ez es$; epeY\izeln a;m;edr es$; enE izl n;. a;m;edr $; Ak$; du&R;g*E ey a;m;edr E'irij iqeY$;er se^ kn$; (contact) $; aenk a;eg heYizl keYk$; j;Yg;Y. ibexW ker a;m;edr b;'l;Y t;r fel a;mr; \el; sMpekR %ub g;h*E kirin. ikNtu y%n men hl ey \$;\ kr; y;Y t%n iknu k;h;err eq$;err mt Ak$; iSP$ a;mr; epl;m men;j im]r el%;. es$; ikNtu a;b;r inejedr &;et hl aenk$;E. Atidn ey /;r;Y ai&nY heYez. a;im AE$;et a;sb;r jn*E AE kq;el; bliz a;rik esE ai&neYr /;r;ek &;et hl Ab' p;Y Ak$; aecn; jg_ek a;m;edr a;ib>k;r kret hl. yid a;pn;r men q;ek iknu k;h;err eq$;er a;mr; \$;ek Aep;r kret eperizl;m a;m;edr kne$ks$ (context)  eqek a;m;edr &;\Y;EY; eqek\ inet hYin mi,puerr k;j eqek\ inet hYin mi,puerr rtnedb ey k;j kern m;xR;l a;e$Rr es%;n eqek\ inet hYin a;m;edr zixgiY;\ inet hYin. AE%;n eqek ineYE AE%;nk;r m;i$r eqekE eyn \$; hl. aenkidn b;ed fuektur p;l; krl;m AE esiden. fuektur p;l;r per a;r\ due$; n;$k aim keriz. dIpd h;elr n;$k$; t;r a;egr n;$k$; iniW i#k;n;. fuektur p;l;et a;b;r a;mr; jIbenr k;ez el;k jIbenr k;ez Al;m. fuektur p;l; b;'l; s;ihet*r Ak$; b p;%*;n fuektu p;%*;n mns;m^l Ab' cIm^elr ey p;%*;n reYez t;edr eqek p;d;n ineY A%nk;rE n;$*k;r wtrI ker ideYizeln itin esel;ek %nn kerezn a;mr; pey;jn; kr;r smY esel; %nn kret heYez ey %nenr me/* ideYE a;mr; aenkidn b;ed a;b;r fuektur p;l;$; kret eperiz p;l; g;enr mt kerE Ab' esE%;en aenkel; ijins a;mr; ed%et epl;m ey a;mr; aehtuk &;bt;m ey m;nuW A$; eneb n;. m;nuW buZet p;reb n;. m;nuW an;Y;es eb;eZ. a;m;edr e&terE et; ek;q;\ reY igeYez el;k s'Oitr Ak$; /;r; p/;r;. a;m;edr e&ter e&ter clez Atidnk;r s';r.

xmIk " Ab' a;m;edr edexr ngr;Yn et; A%n\ sMpU,R hYin.

kum;r " hYin ngr;Yn sMpU,R hYin. k;ejE \$; a;ez e&ter. k;ejE fuektu p;l;et y%n a;mr; keYk xt;I a;egr `$n;$; ineY a;is a;mr; isMpl ge; fuektu Akjn ixk;rI bnj sMpedr per in&Rr ker t;r; Ab' t;etE %;Y. t;rper edbIr kOp;Y eymn pet*ek ∫et Ak$; edbIr kOp; Aes eyt esErkm edbIr ∫et es b el;k heY egl bel;k heY igeY\ ikNtu es &;bez j^l k;$b n;. es &;bez ik ker an* j;Yg;Y c;Wb;s ker %;\Y; y;Y a;nNd kr; y;Y. t;rpr l;E\ hY a;erk$; p[edexr se^ l;E hY. fuektu p;l; krb;r smY a;m;edr men hl t%n delr ey keMpijxn p;eL$;ez. A$; inXcYE &;bet p;rezn n; 30 bzr a;eg ey keMp;ijxn izl xud; y%n eze egeln t%n ey keMp;ijxn izl a;j\ esE keMp;ijxn q;keb q;keb n; q;ket p;er n; Ab' ibbtRenr inYm anuy;iYE p;er n;. Arpr y%n iniW i#k;n; krl;m es$;ek Aekb;erE xhrek ekNd ker. xhrek ekNd ker a;jekr iden Ak$; aLp bY ezel ib A p;x kerez seb &;bez AE smY$;ek feelE kret p;riz n; a;im es rbINdn;eqr s;eq s'l;p blez rbINdn;q\ t;r se^ kq; blezn AE smY$;ek eb;Zb;r jn*. rbINdn;q blezn a;im ezel$;r k;z eqek \$; ixe%iz ey ezel$; @ueb mret eceYizl x*;\l;Y a;$ek igeYizl ey nIecr tl;$;Y ik a;ez j;nb;r jn*. eskq; \r k;z eqek ejeniz. ezel$; bel rbINdn;eqr ey kibt; a;ez a;im\ et; j;nt;m n;. a;im\et; ezel$;r k;z eqek ejeniz ey nIecr tl;$;Y ik a;ez es$; j;net heb a;m;ek. ik a;ez? AEel; a;m;edr ix=; edY t%n men hY AE smSt &;bn;$;ek ineYE ik a;m;edr a;im dl$; c;l;et p;rb. dl$; q;keb. k;r, AEel;ek ey ntun men hl AksePl;r kr; hl AksePl;r kr; y;ek bel t;Eet; kr; hl. ikNtu es$; ed%et igeY h#;_ a;ib>k;r krl;m ey smY$; b dӲt p;eL$ y;eCz. asb dӲt ey AE dӲtt;$; a;mr; kLpn;E kret p;riz n;. eSpes ey iSp@ iSp@;fe$r es$; eymn a;mr; kLpn; kret p;ir n; A%;en bes AE smY$;\ rkm Ak$; dӲtgitet an*idek cel y;eCz. Ab' esE$; eqek ik ker s;ml;en; y;eb puer;$;ek. a;im et; iknu k;h;err eq$;r kriz a;imet; fuektur p;l;Y a;j eqek duex; bzr a;eg c;rex; bzr a;eg ineY y;iCz jIbn$;ek. ikNtu jIbn$; esE%;en enE jIbn$; At dӲt gitet p;L$;eCz a;m;edr A%;nk;r keMp;ijxn\ p;eL$ y;eCz ezelemeYedr. b;Eerr n;n;n ey h;tz;in el; a;ez esel;ek kI ker k;$;eb;? ik ker a;im e#k;eb; e#k;et p;ir n; a;im. t;r k;r, Ak smY enx; Ab' epx;ek Ak kq;Y Ak$; kq; a;mr; belizl;m r idn eqek. aLpidnE blet eperizl;m eknn; b;Stebr ai&`;t$; a;m;edr ixi%eY ideYizl ey \$; A%n sb nY. enx; Ab' epx; Akkr;$; blet yt$; shj kr; tt$; sb nY. a;im eniz ek ek n;ik kerezn. a;im j;in n; ekmn ker kerezn. t;r Eek;nimks$; a;im buZet p;ir n;. es$; a;m;edr %;mit A%;en\ AE ey ntun pjenr y;r; a;sez a;m;edrek ekNd ker a;mr; es$; sb$; buZet p;riz n; Ab' %;en kq;$; ideY ge;$; bel et; a;r a;$k;en; y;eCz n; ey r;mkOedebr ge;$; ey$; xud; b;er b;er a;m;edr ex;n;etn ey c;kir b;krI kret ed\Y; y;eCz AE k;j$; kr;en;r jn*. et;m;ek ey c;krI b;krI kret ed\Y; heYez es$; AE k;j$; kreb bel kret ed\Y; heYez. AE kq; a;jek a;im blet p;rb n; smY p;eL$ egez. in ey gLp$; b;er b;er bletn ey A$; ik rkm j;en; aperr b;i b;bur b;iet iZ Ar k;j ker Ab' b;bur b;iet yt=, q;ek b;bur b;ir ezel$;ek es s;ml;Y. ezelek s;ml;et hY t;r k;jE t;E. ikNtu mn$; pe q;ek t;r biStr b;iet ey b;Cc; ezel$;ek b;iet efel Aesez. et;m;edr k;j kr;r smY mn$; pe q;ek eyn ey bhupIet menr met; k;j$; kreb. AE ey d;hr, el;ek a;mr; e&ter e&ter &IW, ker st* ker ejenizl;m p;ln kerizl;m esE d;hr,el; a;jek cleb n; Ab' enx; Ab' epx;ek a;mr; Ak kret\ p;ir\in. AE b;Stb abSh;$;ek et; emen inet heb a;m;ek. AE emen en\Y;r fel d-;;eCz Ak$; s'k$ wtrI heCz. emen en\Y;r fel Ak$; s'k$ wtrI heYez. a;mr; y;r; puer;en; el;k &;biz $; a;im &;ib n; ikNtu aenekE a;ezn esE puer;en; y;r; a;ezn ekn heb n; a;m;edr a;mel heYez A%n heb n; ekn? AE$; b;Stb nY b;Stb eb;e/r pircY nY. t;r fel A%;en et; Ak$; s'k$ hebE. a;im an* delr kq; blb n; blet p;ir n;. a;im A%;en ed%iz ey %;ink$; %;ink$; &rs; kerizl;m ey Ar;E eb;/ hY c;ileY ineY y;eb. a;m;r 80 bzr bYs heYez a;im et; a;r c;l;et p;rb n; ktidn p;rb? a;m;r x;rIirk abSh;r jn*E p;rb n; hYt. k;ek n; k;ek et; h;l$; /ret heb. s'ek;ecr se^E bliz A%n\ pyRNt ey h;l /r; organisation Ar h;l /r;r el;k a;ez ikNtu production Ar ey h;l /r; organisation without production m;en ik? organisation bpIr ek;n d;m a;ez? E$ k;# p;qr ineY `r ker bes rEl;m elj;r buk ineY es$;et; organisation. hYt a;im ikzu $;k;\ epl;m. ikNtu es$; ideY et; organisation  cleb n;. organisation cel et; production ideY. production E yid i#kmet; kret n; p;r; y;Y es$; yid g;Y a;; eml;en;r mt production hY. t;hel a;r bpIr r;%;r drk;r$; kI? t%n et; &;bet hY sb;E imel ey n; &;E this far and no further a;mr; Ab;r A$;ek i$eY inE. Ak$; el;k kLpn; kerizeln bpIek a;mr; es$; Atidn pyRNt a;m;edr s;/* anuy;YI a;m;edr kLpn; anuy;YI sIimt kLpn; t;E ineYE a;mr; keriz k;j$;. ikNtu yid n; p;r; y;Y t;hel eb;/ hY a;m;edr A$; bN/ ker ed\Y; &;l. a;r yid p;r; y;Y es rkm =mt;r ek Ael es e$k a;p kreb. \r h;t eqek a;erkjenr h;et y;eb eymn y;Y ikNtu xud;et; belnin bN/ ker idet. eceYizeln ikn; j;in n;. ikNtu bN/ ker idet belnin. in ed*;g ennin bN/ kr;r. t; a;imE b; ed*;g enb ekn bN/ kr;r ?       

                                                                                                                                

a;kR;E& sUcIp]

|terms of use | privacy statement |for advertiser| viswayan.com2002-03,All Rights Reserved