icndnEY; ntun idgeNt y;];
pbIr ibk;x srk;r
 

     ith* a;eg n; s'Oit a;eg? sbt " s'Oitr a;eg sOjnl;& es$; smeYr dI`R pirm;Y iteh*r p /;r, ker. k;ejE a;mr; blet p;ir s'Oitr Aki$ ith* a;ez. a;r sm;ejr ibbtRen esE smyE Ak smY ith*ek ibSOitr atel ineY y;Y. s'Oitr\ pirbtRnibbtRn `e$. icndnEY; etmin Aki$ j;p;in s'Oitr a'x edx bzerr ith* bhn ker A%n i&p /;r, krez pc;r,; e=e] Akd; at*Nt jnipY AE s;'itk m;/*mi$ ibedxIedr\ dOi a;kWR, kerizl. mj;r b*;p;r heCz pOiqbIr aenk edexE hYet; A rkm pc;r,;s'Oit ibd*m;n izl b; A%en; a;ez. pUbRb;'l; tq; b;'l;edex\ izl. ;/Int;r a;eg a;im inejE t;r pt*=dxRIR. t;r inidR ek;n n;m izl ikn; A%n Sre, enE. ai/k;'x e=e] ntun ek;n isenm;r zib a-;k; ibx;l ibleb;@R/s;Eneb;@R bhn ker ineY eyt kjn imel a;r epzen eqek b;d*yN]Ir; b*;p;i$R $;eMp$ ibgl @;m p&Oit b;ijeY imizl ker cel eyt mh;sk /er. m;eZ m;eZ isenm;r g;n\ %;ink$; b;j;en; ht m;Eek. duAkjn ihje\ nOt* krt n;rI ebex %;il iptl ik'b; a;lpn; a-;k; m;i$r kls k-;e% ineY. r;St;r p;ex d-;ieY a;mr; ezelebl;Y %ub pe&;g krt;m. A%n es$; h;ireYE egez.

     j;p;enr icndnEY; ijinsi$ ik? AE xi$r p-uiqgt aqR E'erijet ed\y; a;ez "
a musical sandwichman. b;'l; krel y;r aqR hY " ey b*i b; y-;r; buek \ ipe# dui$ ib+;pnflk ZuileY b;d*s^It b;ijeY pq pdi=, kern. a;r\ shj ker bl; eyet p;er " ib+;pn pc;rk;rk b;d*dl b*;. h-*; A%n j;p;en ey skl icndnEY; reYez t;edr aenk ibbtRn `e$ez. ith*b;hI rZlml ep;x;k Ab' aitir ps;/en sit edxIY b;d*yN] b*bh;rk;rI b*; b; dl eymn reYez etmin a;ez m;ikRnI \ i&nedxIY s'Oit/;rI dl\. teb ith*b;hI kitpY icndnEY; dlE p;,;Nt l;E ker y;eCz AE s'Oiti$ek b'xprMpr;Y b-;iceY r;%;r jn*. gt dx bzr a;eg\ e$;ikeY;r b b b;i,ij*k ngr \ pxher ebx l= kr; eyt t;edr. A%n ec;e%E pe n; ex;n;E y;Y n; esE @;m \ krt;elr b*itm/mIR mn tl; kr; b;jn;.

     pcilt icndnEY;edr btRm;n jmk;el; rIn \ a;kWR,IY p /;r, ker itIY ibXbyuer pr. y; sit*E aitIY Aki$ s'Oit blel Ak$u\ imeq* bl; hY n;. AE /;r;r dӲt pirbtRn `e$ yuer pr y%n eri@\ b; e$ili&xn ik'b; p]pi]k;r tt pcln izl n;. fel =udm;Z;ir b*bs; pit;nE /u nY b b b;i,ij*k pit;n gOhp,* pStutk;rI \Wu/ pStutk;rI ps;/n pStutk;rI pit;n Ab' i@p;$RemN$;l e$;rel; pyRNt t;edr b*bs;r pc;rkeLp icndnEY;edr b*bh;r kerezn. t;r; xhrmY ib+;pnflk b; ep;$;r xrIer l;igeY b;jn; b;ijeY ibi& keN# pc;r k;j c;l;etn. fel icndnEY;edr b*bs;\ izl rmrm;. ezelbue; skelr k;ez sm;dOt heY e#izeln t-;r;. ibexW ker ixikex;redr k;ez icndnEY; izl asb jnipY Aki$ a;nNdd;Yk m;/*m. icndnEY;r b;jn; k;en egelE ixr; ey ey%;enE q;kuk r;St;Y ebireY a;stE eknn; icndnEY;edr ep;x;k s;js; h-;$;r &i^ b;cn&i^ ai&nY &i^m; nOt* Akkq;Y d;, ekotukkr p;bYr; pyRNt n; ehes p;ern n;

     pyuigt ibpebr k;re, n;n; /renr pc;rm;/*m A%n ibXbjue ibr;jm;n. p]pi]k; ebt;r i$i& e$ilef;n Ab' EN$;ren$. ikNtu y%n Asb Aekb;erE izl n; b; ebt;ri$i&r pcln m;] heYez ib+;penr b*Yb;el*r k;re, p;it;ink pc;err jn* icndnEY; b*;el;E izl xherr t%n pc;rm;/*m. j;p;en AE /;r,; jn ineYizl 1845 s;elr idek \s;k; xher. t%n Aed; yug 1603 1868. \s;k;r r;St;Y r;St;Y Ak /renr `N$; b;ijeY el;kjnedr sm;ebx `i$eY imi j;tIY p,*;id j;p;inr; y;ek bel a;em ibi kretn ek ek. t-;edr bl; ht a;emEY;. t%n a;emEy; z;;\ izeln et;jEEY; iher;emEY; p&Oit epx;r m;nuW. A-r; heln icndnEY;r pqm pjNm.

    icndnEY; xer pcln hY e$;ikeY; eqek AE xer aqR heCz " b b; ez;$ Ak /renr eg;l;kr @;emr \pr `N$;yu b;d*yN]. gl;Y ZuileY k;i# ideY b;ijeYr;E icndnEY; icndn\Y;l; n;em pirict. ex;\Y; yug 19261989 h\Y;r pr eqek icndnEY;r btRm;n p /;r, ker Ab' mx" s'%*; bOi epet q;ek. bOir k;r, iheseb ed%; y;Y 1932 s;l eqek y%n mUk cliCc] yuegr abs;n `i$eY sb;k cliCc] inmR;, hY t%n e$;ikeY;r ep=;gOhel;et ey skl ekotuk ai&ent; \ a;em;d d;nk;rIr; k;j kretn t-;r; dӲt c;kir h;r;et l;geln. sb;k cliCc]r wbpibk a;gmen /u r;j/;nI e$;ikeY; nY s;r;edxb*;pI skl g,n;$*mel; ep=;gOeh p;Ntirt het q;ek. Akm;] AE k;re, s;kR;s dl iben;dnmUlk pit;nel; mx" h;s epel aenekE c;kircu*t hn. t-;r;E k;lem icndnEY;r del i&e y;n aenek inejr;E ntun dl g#n kern. fel ed%; edY pitey;igt; Ab' dlek a;r\ a;kWR,IY ker et;l;r ed*;g. ey k;re, b;d*yeN]r Ak;i/k sm;ebx `e$. pqm idek icndnEY;r del @;m z;; s;imesn\ itn t;r ibix b;d*yN] aNt&uR hY.

     itIY mh;yuer pr 1956/56 s;l pyRNt icndnEY;edr b;i,ij*k abSh; izl tue^ t%n del a;$ eqek dxjn\ izl. t-;r; Aekkjn Aekk$; b;d*yN] b;j;etn. ek b-;ix ek ekir\en$ $;eMpep$ a*;ekR;i@Y;n ibi& /renr @;m. A%n abx* dl\ aenk kem egez sds* s'%*;\ itn eqek c;r jen sIm;b. icndnEY;edr me/* edk;t; n;em Aki$ kq; pcilt a;ez. s;/;r,t" icndnEY; dl hY ;mIS]I dujn ibix. ikNtu t;et ker b*bs; jem \e# n;. fel t-;r; an*;n* a;em;d d;nk;rIedrek del a;mN], j;n;n. inj inj b;d*yN];id ineY y-;r; icndnEY;et ey;gd;n kern t-;edrek bl; hY edk;t;. AE edbt;r; W;$ dxk pyRNt pcur izeln bel j;n; y;Y. A%n enE blelE cel. t_k;lIn sm;ej t-;r; t%n Akidek eymn izeln s'OitjIbI etmin icndnEY;. Ak smY j;p;in ith*b;hI b;d*yN] s;imesn b;j;en; edk;t;\ aenk izeln icndnEY;edr del. em y%n t-;edr bYs heY egel kem a;set l;gl piShit. A%n \ikn;\Y; Ip z;; ith*b;hI s;imesn b;dnE muez egez mUl &U% eqek

     btRm;n yuegr icndnEY;r s'+; iheseb itni$ p/;n p;d;n l= kr; y;Y. Ael; n; q;kel icndnEY; bl; y;eb n;. Ak ep;x;k duE ps;/nccR; itn b;cn&i^. b'x prMpr;Y y-;r; Ael; r ker Aesezn t-;r;E A%n icndnEY; s'Oi$ek b-;iceY ere% celezn teb A e=e] t,edr s'%*; int;NtE km. t,r; A%n l;eb;/ kern pcilt icndnEY;r s;eq jit het. t;E t;r; ibpb `$;et ag,I &Uimk; ineYezn bl; b;l* p;Xc;t* s'Oitr p&;eb t;E bel ey icndnEY; Aekb;er h;ireY y;eb et; hYet; nY. eknn; s'Oitr bYs b;el t;ek y;du`er Sh;n inet hY. a;r Ar pirbetRE Akux xtek Aes icndnEY; ibbtRenr /;r;Y i& p /;r, kret y;eCz. ith*gt s;js;r s;eq k%en; a;/uink ibedxI ik'b; iciNtt aut sb s;jeg;j\ a;j imelimex Ak;k;r heY icndnEY;r s;eq. j;inn; pbI, s'OitjIbIr; AE ntun pjNmek pkOt icndnEY; bleln ikn; gt Ak dxk /er AE ibbtRn ebx dOi a;kWR,IY heY e#ez.

     1993 s;el et;Y;m;ejl; skur; _seb 39 tm icndnEY; pitey;igt; anuit hY. s;r; edx eqek pUbR eqekE niq&u 19i$ dl t;et a'xgh, ker ikNtu a;r\ ebx ikzu ntun dl\ per eml;Y piSht hY. es%;en ith*b;hI icndnEY; z;;\ b ibic] s;j b;d*yN] \ kl;wxlIibix dl ed%; egez. t%n eqekE AE s'Oitr ibr;$ Ak$; ibbtRn j;p;in ith*b;hI kl;sm;el;ckedr dOiet /r; pe. dlel;r me/* bY b*iedr eceY t,t,Iedr dlgt s'%*;E izl ai/k;'x. s'Oitet pirbtRn \ ibbtRn due$;E `$;Y t, pjNm AE t, icndnEY;r; ekE epx;d;r nY fel b*bs;r eex* t;r; icndnEY; hnin. t;edr k;ez icndnEY; A%n injRl; r;jpeqr e%l; b; $I$ p;rfremNs m;] b; bl; y;Y m;ikRnI $I$k;lc;r aenek s;kR;esr k;enr ebx /er\ icndnEY; esej me anu;n ker a;sezn. j;p;in s'Oit heCz pc b,ReB;l b; k;l;rful k;ejE bl; y;Y ntun pjeNmr icndnEY; Aki$ pcilt rer me/* a;r\ Ak;i/k r' e!el cm_k;r wbic]* A-ekezn. Amn j-;kjmkpU,R kl;wxlI sm;ebx AixY;r a;r ek;n edex ed%; y;Y n; in"seNdeh nbpjNm icndnEY; j;p;in s'Oitr Ak ntun m;];

     an*idek ith*b;hI icndnEY;r; a;r b b b;i,ij*k pit;enr ib+;pn pc;err k;j p;n n; blelE cel. a;b;r A$; ey a;egk;r met; aej;g;en; epx; t;\ nY. ikNtu ith*ek b-;iceY r;%;r eex* b; clm;n m;ikRnIp;Xc;t* /;r;r s'Oitr me/* Aki$ i& jly;n &;iseY edY;r jn* m;eZ m;eZ xher t-;r; aiSttB pdxRn kern. Sh;nIY&;eb ntun ek;n p;icnek;p;icxer; Ak /renr juY;e%l; kiMp$;rin&Rr egmh;s ik'b; ntun ek;n ith*b;hI %;b;r suix er$uereN$r e;/n p&Oit ple= pciltr; pc;er n;emn.

     a;b;r icndnEY;edr p;x;p;ix m;eZ m;eZ xherr ek;n d*;en b; b;i,ij*k &bn;idr sNmue% p;Xc;t* /;r;r $I$imijixY;nedr met; aenk j;p;in b;d*yN]I dl\ b*; esksef;n $;eMp$ ibgl gI$;r ebh;l; Ab' @;emr smNbeY suNdrI mihl;edr\ ed%; y;Y. men hY " s'Oitr wbic]* A%;enE

15E eseP$Mbr 2005 e$;ikeY;           

|terms of use | privacy statement |for advertiser| viswayan.com2002-03,All Rights Reserved