etjI durNt a;r gitmY jIbenr p[tIk e`;; eyn t-;r ixLpI s;r pircY. btRm;n smeYr Ak p[iqtyx; ic]kr sunIl d;x. es;s;Ei$ af keN$eMp;r;ir a;i$R s'Sh;r Ak smeYr sds* A%n\ A-ek celezn jIbenr zib. s;r; pOiqbIr ic]riskedr k;ez pirict sunIl d;exr se^ ibXb;Yenr
p[itini/edr Ak aNtr^ a;l;pc;irt;Y p[k;x epeYez ixLpIrE jIbenr zib. t;rE p[qm ikiSt AE s'%*;Y.   

s;=;_k;r ineYezn " kib pib] mue%;p;/*;Y gLpk;r a;ixW e`;W ic]kr cYn r;Y nIel;_pl isnh;

sunIl d;x ik ker ixLpI sunIl d;x heln?

   kq;$; AE&;eb bl; y;Y pOiqbIr bp[;eNt bel;k a;m;r mtn &;eb AkE smeY AkE &;eb k;j krez. k;r, ed%; y;eCz *;i$si$ks inel AE muhUetR ek;q;\ n; ek;q;\ i#k AE rkn Ak$; pirebx wtrI heYez an* p[;eNt pOiqbIr. keYns;E@ ker y;Y A rkm.
etmin ez;$ebl;Y a;im %ub e%l; &;lb;st;m. e%lt;m Ab' /;er e%let eyt;m. n;ktl; t%n j^l \%;en /er ineY eyt a;m;ek &;; ker e%let. a;im mn p[;, ideY e%lt;m ey ek;n e%l;E. iek$ b*;@imN$n k*;r;m Et*;id. k*;r;em a;im c*;iMpYn izl;m. ey ek;n e%l;E a;im e%let j;nt;m. blet p;reb el;k$; buu nY es j;en ik ker e%l;$; e%let hY. a;j a;r e%let p;rb n; bYs heYez bi@ if$ enE. A%net; a;r e%letE p;rb n; a;m;r a;ul$; egez. esEjn* eSp;$Rsm;enr b*;p;r$; a;m;r me/* izlE. a;m;edr p;;Y k;b izl. ey k;b$; A%n\ btRm;n ntun p[jeNmr ezelr; a;ez t;r n;m ag[dut. AE k;ebr srSbtI puej;r #;kur$; a;im b;n;t;m. an* p;;et\ ge hYt AE k;eb a;im b;n;t;m. k;b$; a;m;edr inejedr h;et wtrI kr; A%;en y;]; keriz isr;jeol;r a*;ki$' keriz a;b;r p;bRtI esejiz emeY esejiz AEsb k;k;r%;n; keriz. a;im ectl; Skuel pt;m A%n ey%;en a;ezn AE%;en Ak$; `r izl es%;en l;Eeb[rI izl. t%n p;;Y m*;g;ijn eber;t. h;et el%; A%n e# egez. a;eg sb;E h;et el%; m*;g;ijn krt;m. AE m*;g;ijenr c;rp;ex ey a;lpn; b; e@kerxn es$; a;im krt;m. ek;n kibt; ek;n geLpr se^ imileY b*;kg[; a-;kt;m. AE h;et el%; m*;g;ijn b;i b;i `uer eb;t. p;;Y A b;iet dxidn \ b;iet dxidn. p;;Y sb;E pt. h;et el%; z;p;r b*bSh;\ enE b; =mt;\ enE. k;l;r m*;g;ijn. aenekr AE m*;g;ijn ede% a;m;r p[it Ak$u sh;nu&Uit hl. ezel$; ebx &;l a-;eket;. aenek a;m;ek blt ey tuim a;$R kelej &iRtR heY y;\ a-;k;Y et;m;r At suNdr h;t. A$; a;m;r i&ter !uek igeYizl ik &;eb. aenekr ep[r,; epet epet a;m;r men hl a;im a;$R kelejE &itR hb. b;b;m; sb;r a;pi. t%n a;$R \Y;L@R ijer; m;en ikzu enE. bll a;i$R hel et; n; e%eY mer y;ib. a;jek hYt a;im l;%pit e;pit. a;im bliz 4045 bzr a;egr kq;. 1960 A a;eg. 56et a;im &itR heYizl;m. a;$R kelej &itR hb. bN/ur d;d; inej igeY fmR ineY Al. se^ ineY igeY fmR &itR ker jm; ideY Al;m. Akidn e$\ idl;m. t%n a;$R kelej p[ed;W d;x edbIb;bu p[ist r;Y izeln. Ar; j;eYN$ el;k sb. eymn suNdr ed%et supueWr mtn zib\ a-;ketn supueWr mtn. t;edr tB;b/;en a;im kelej &itR hl;m. prI=;Y a;im At &;l erj;L$ kerizl;m ey a;m;ek Aekb;er esek EY;er a*;@imxn ideYizl. esek EY;er a*;@imxn ed\Y;et b;i eqek a;m;ek 4 a;n; pYs; idt. 4 a;n; eqek eb;/hY 1 pYs; ideY Ak$; emkn isg;er$ iknt;m. kelej 4 pYs;Y Ak$; rseg;; a;r p;i$r ips e%t;m. t;rper cel eyt;m ixY;ld; h-;$et h-;$et. ixY;ld;Y r;t b;er;$; pyRNt zib a-;kt;m. t%n ixY;ld; exen irifij &itR. esEsb a-;kt;m. l; 1 pYs; b-;iceY r;%t;m. esE 1 pYs;Y l; $[;em b;i ifrt;m. Arkm k%n\ r;St;et k%n\ in m;ekRe$ a;$[;m `;e$ ibi& j;Yg;Y zib a-;kt;m. $;ilge gx;l; izl es%;en\ zib A-ekiz. AE zib a-;ket a-;ket %;ink$; k;Nt heY y;iCzl;m. ez;$ebl;Y e%l;/ul; krt;m. es$; heCz n;. zibE a-;kiz.
   kelej Akidn bll tuim yid f;R h\ t;hel if{ixp Skl;rixp p;\Y; y;eb. t%n a;m;edr ey k;s clizl t;et n;n; rkm s;bej izl. l;E& enc;r mur;l a;$e@;r ;i@ a*;inm*;l ;i@ AE sb. AEsb a-;ket a-;ket a;im k;Nt heY peizl;m. AE smY ik eyn a;m;ek e&tr eqek hN$ krizl. etjSbI ikzu Ak$; kr. Akidn ixY;ld; y;iCz. h$;_ edi% As An b*;n;jIR er;@ ideY m;eN$@ puilexr e`;; a;sez. suNdr e`;;il. s;r ideY t;r; hsR e$bel !-ukez. perr idn a;im \%;en Aesiz e`;;r zib a-;kb. ege$ d;er;Y;n bNduk h;et d-;ieY. a;m;ek !-uketE edY n;. t%n a;im ek;nmet ihiNd bil. bll;m aNdr y;Yg; e`;; a-;kb a;im a;i$R a;$R kelej pi a;im Ak$u zib a-;kb. es bll enih eh;g; y;\ &;eg; ihY;es. AE tkR;tikR heCz. a;im %ub irek;eY kriz a;m;r %ub p*;xn a;im e`;; a-;kb. \%;en t%n kimxn;r izl i@ suj; n;em Akjn a*;'el; EiY;n es ek;n rkm b;'l; blet p;rt. es a;m;edr ecc;emic en ebireY Aesez. a;im eb;@R ineY d-;ieY. a;m;Y ij+;s; krl ekY; Y;? a;im bll;m s*;r a;im a;$R g&RemN$ a;$R kelej pi a;i$R. a;im e`;;r zib a-;kb. a;m;ek Ak$u p;rimxn idn. a;m;ek ij+;s; krl a;i$R ? a;im bll;m EeYs s*;r. bll i#k h*;Y a*;l;\ a*;l;\ ihm $u k;m. AE hl a;m;r e`;; a-;k;r su]p;t. per m;eN$@ puilexr; a;m;ek ek;el ineY n;c;n;ic kerizl. es kq; per bliz. \%;en s;r;idn zib a-;kt;m. Amn ik r;ier\ q;kt;m hsR e$blA. e`;; eY a;ez %er pr. e`;;r k;n a-;kiz ec;% a-;kiz i@e$ls ;i# kriz. a;im p;gl heY eyt;m e`;; ineY. Ak smY e&ebizl;m e`;; iknb. e`;; epelE iknb. e`;; iken ;i@ krb `err me/*. es$; a;r p;irin. p[cur e`;; a-;kt;m p[cur. y%n eg;n; egl ed%; egl p[;Y 56 h;j;r e`;; A-ekiz. q;@R EY;er pi y%n a;m;r AE zib m;;r mx;Er; ebez lilt kl;Y p;i#eY ideYizeln. 1959A lilt kl; ik a;im j;nt;m n;. itnm;s b;ed ici# Al ibr;$ At em;$; %;m E'rijet el%; buZet p;riz n;. a;m;r ez;$ebl;r bN/uek ed%;l;m. es bll tuEet; n*;x;n;l a*;\Y;@R epeYizs. et;ek idI e@ekez y;t;Y;etr efY;r edeb f;R k;es p[;Ej edeb 1000 $;k;. 1959A 1000 $;k; m;en A%n Ak l= $;k;. a;im ici# ineY kelej egl;m. kelej ed%;et et; whwc pe egl. smSt kelej zui$ heY egl. a;m;ek ineY $;n;$;in %;\Y;en; ai&nNdenr pr ai&nNdn. eY sb emeYr; a;m;ek ed%et p;rt n; t;r;\ edi% -ik m;rez. t;rpr kt emeY ey a;;m;ek t;r b;iet i@n;er Eni&e$xn ideYez t;r EY; enE. 
   ici#et t;ir% ideY ideYez keb a;seb idIet purSk;r inet. ek;nidn idI y;Ein. idI eyet heb. a;m;edr k;es ikzu ezel izl y;r; %ub Sm;$R sb smeYE q;ek. emeYedr ineY isenm;Y y;Y A%;en \%;en y;eCz. a;m;r esrkm bN/u y;r; izl t;edrek bll;m ed% AE b*;p;r a;m;ek et; f;R k;esr i$ik$ ideYez cl a;mr; sb;E imel q;@R k;es y;E. Akjn bll a;m;r m;m; idIet q;ek cl es%;enE igeY a;mr; #b. t%n a;mr; EY' ezel sb 1819 bzr bYs. q;@R k;es i$ik$ k;$l;m ek;en; irj;e&Rxn enE. b;e s;r; r;ir t;s e%el e%el idI ep-ozl;m. AE e$[en Ak$ Enise@N$ heYizl. es smeY a;m;r kelej ip[iNsp;l izeln icNt;m,I kr. in j;netn a;im a*;\Y;@R epeYiz. e$n$; izl eb;/hY k;lk; eml. k;lk; emel a*;$;c@ @;Ein' k;er a;mr; ezelr; e%et egiz. a;mr; z;] kelejr ezelr; eymn hY j;m; k;p at pirSk;r nY &d[ ikNtu tt Sm;$R nY. a;mr; igeY edi% icNt;mnI kr e%et besezn. in a;m;edr irkgn;EjE kreln n;. a;mr; \n;r kelejr z;] a;mr; ek;q;Y y;iCz ekn y;iCz kelj zui$ a;im a*;\Y;@R epeYiz in sb j;netn ikNtu irkgn;EjE kreln n;. A$; menr me/* a;ej; a;ez. A$; ekn kreln a;im j;in n;. in t%n p*;irs eqek ifer a;$R kelejr ip[iNsp;l heYezn hYt Eeg;. A$; hYt \n;r i@gini$et l;gizl. m;nuWet; sb;E sm;n hY n;. a;im AE pijxen q;kel sb;Eek j;pi$eY /rt;m blt;m y;r y; %uix %;\ ek ep kreb n;. a;im sb;Eek %;\Y;eb;. a;im hel t;E krt;m. ikNtu es ek;n ikzu bll n;. y;Eeh;k a;mr; idI igeY wp-;zl;m. 
   a;m;r AE a*;\Y;@R p;\Y;et a;m;r b;b;m; %ub %UxI heYizeln. yid\ a;m;r b;ir el;ekr; c;Yin AE &eY ey Ar eqek er;jg;r hY n; ikNtu t;edr ezel p[;Ej epeYez r;[pit r;ejNd[p[s;d purSk;r edebn. t;r; A b*;p;er at ebxI En&l&@ n; hel\
%ub %uxI heYizeln. t;rpr t%nk;r iden 1000 $;k;\ %ub km n;. 
    t%n lilt kl; a*;k;e@mIr injSb ibiL@' hYin. t;r; jYpur h;es e# y;\Y; e`;;x;l;et aifs kerez. t%n al EiY; f;En a;$Rs a*; ;f$s es;s;Ei$ heYez. es%;en p[;Ej edeb \edr hl a;ez. se^r bN/ui$ a;m;ek iney egl t;r m;m;r b;iet. \r m;m; idIet q;ek Ab' a;Ef;ks ArE ese$;ir. itntl;Y q;ek se^ ibr;$ z;d. m;Em; a;m;edr %ub ip[Y heY egl. bN/u m;Em;ek bll sunIl Aesez klk;t; eqek \ p[;Ej epeYez lilt kl;r. m;Em; %ub ab;k hey bll A et; b;Cc; ezel ik ker
p[;Ej epl? m;m; zue$ Al bll a;j ibekelE et;m;r anu;n /uit p;;ib per a;seb. m;m; a;m;Y ineY egl ed;tl;Y aifs `err k;ez. t%n ebl; s;e b;er;$; b;ej Ak$; `err me/* %ub ecc;emic heCz. m;m; esE `err drj; %uletE e&tr eqek bll ik %br b*;p;r ik ? m;m; a;m;Y e&ter !uikeY idl bll AEE a;jek e`;;a-;k;Y p[;Ej p;eb lilt kl;r. Ar n;m sunIl d;x. t;r; ab;k hey a;m;Y ed%ez. bll tuim e`;; A-ekez; kip ker;in et; k;er;r eqek? a;im bll;m n; s*;r a;im hsR e$bel bes AE zibel; A-ekiz. m;Yun kibr a;m;ek jieY /er bleln j;in \el; airijn;l tuim A-ekez. m;Yun kibr ek a;im icnt;m. es%;en p[ed;Wb;bu izeln edbIp[s;d r;Yeco/urI ibXbn;q mu%;jIR izeln. t;r; ek enE a;jekr pOiqbIet. sb;E cel egezn. Ar; sb AilY$ j;eYN$ m;nuW izeln. brd; ikl esn lilt kl;r eh; ese$;ir izeln. a;m;ek ineY \r; %ub whwc kreln. bleln &;l ker k;j kreb. a;mr; et; &;betE p;irin tuim At b;Cc; ezel AE zib A-ekez. e&ebiz %ub m*;ic\r@ bue; el;k hYt zib$; A-ekez. ibk;lebl; p[;Ej enb;r anu;en egl;m. purSk;r ideYizeln p[qm r;{pit r;ejNd[ 
p[s;d. s;el;Y;r k;imj per EiNdr; g;N/I piSht izeln r;[pit p;ex. t%n\ in mN]I hnin. 1000 $;k; purSk;r esE $;k;Y %;\Y; d;\Y; 100 $;k; ideY Ak `N4;r me/* su*$ bn;en; AE sb ker klk;t;Y ifrl;m. klk;t;Y Aes p[qemE kelej y;Ein.
p[qem egl;m esE hsR e$blA. e`;;ek ez;l; a;r b;ikedr p;i$ Ab' ijilpI %;\Y;l;m a;r bll;m AE AE heYez.. \r; a;m;Y ineY wh wc n;c;n;ic krl. A%n\ ek es%;en zib a-;ket egel \r; a;j\ bel sunIl d;xek; j;nt; h*;Y iysek; r;[pitk; puSk;r iml; E/;r epN$ krt; q;. A%n\ \r; a;m;ek men ere%iz. t;rpr egl;m kelej. kelej aenk anu;n sMb/Rn; s&; hl n;c;n;ic hl. AE &;eb a;eSt a;eSt
. . . . . . . 

                                                                  . . . . . cleb

itIY a'x

|terms of use | privacy statement |for advertiser| viswayan.com2006-07,All Rights Reserved